145 let činnosti spolku

Rok 2018 je rokem 145 let činnosti našeho spolku. Od jara jsme vedli diskuze, zda a případně jakou formou si toto výročí připomeneme. K projednání bylo několik návrhů, z nichž převažovaly tyto dva: oslavy nedělat nebo je uspořádat v nějaké skromné formě bez náročného programu. Nakonec jsme přistoupili na variantu posezení pro členy spolku a jejich rodinné příslušníky. Termín byl navržen na 2. června. V měsíci květnu jsme však započali přípravné práce na rekonstrukci WC na naší chatě, která musela proběhnout v měsíci červnu, kdy nebyla chata obsazena. Zapojení mnoha členů do prací na chatě donutilo výbor přesunout oslavy na měsíc září. A padl termín 15. září. Průběh oslav si vzal organizačně na svá bedra velitel Petr Nejman. Na konci srpna dochází znovu ke změně termínu a jeho posunutí na 8. září.

Tolik anabáze s termínem. Informace pro veřejnost jsou zveřejněny ve zpravodaji a ohlášeny městským rozhlasem.

V týdnu před sobotou 8. září velitel zajišťuje maso na pečení a je nakoupeno veškeré občerstvení a další pohoštění. Vedoucí mladých hasičů připravili odpolední program pro příchozí děti a rodiče, který spočíval v 5 sportovních disciplínách. Velitel zajistil ceny od firmy ALBI. Vše se zdá být připraveno. Pozvánky jsou předány partnerským spolkům v polském Stolci, Radvanicím, Stolínu a Lhotě.

A je tu den D. Sobotní den je od rána plný slunečních paprsků, počasí jako na objednávku. Dopoledne probíhají poslední přípravy, přiváží se sedací soupravy zapůjčené od Lhoty, nakupují se poslední poživatiny – chleby, uzeniny, sýry na obložené talíře a zelenina. Od 11 hodiny jsou připravována jednotlivá sportovní stanoviště a ceny. Začátek soutěží pro děti byl určen na 14 hodinu.

Již před touto hodinou přicházejí v hojném počtu první soutěžící se svým doprovodem. Jejich zájem nás mile překvapil. Desítky dětí si navlékaly hasičský oblek a překonávaly překážky, rozvíjely a smotávaly hadice, spojovaly hadice a statečně bojovaly za každý „penízek“, který pak mohly přeměnit za hodnotné ceny. Tento program pro děti trval do 16 hodiny a všichni, kteří organizačně zajišťovali jednotlivá stanoviště, si neoddechli. V další části slavnostního dne následovalo společné posezení s hosty a rodinnými příslušníky. Z polského Stolce přijela 8 – mi členná delegace vedená Antoni Golisem, kteří přivezli tradiční občerstvení, od Radvaničáků jsme dostali pamětní plaketu. Zastoupení měly i spolky Lhoty a Stolína. A pak se jen sedělo, jedlo a pilo, pilo a jedlo a vzpomínalo. A slunce zapadlo a stále se jedlo a pilo. Mladí Poláci si začali rozumět s našimi mladými, starší vzpomínali na časy svého mládí a stále se … . Celá akce skončila před půlnocí. Přesto skupinky statečných si posezení ještě prodloužilo.

Závěrem je třeba poděkovat všem, kteří se organizačně zapojili do pořádání akce. Děkuji chlapům spolku, kteří přišli pomoci se soutěžemi. Děkuji ženám, které se jako vždy postaraly o pohoštění a připravily obložené talíře pro návštěvníky. Děkuji organizátorům slavnostního dne, především pak vedoucím mládeže a veliteli, který si vzal akci pod patronát.

- zpět -