O sboru

V Červeném Kostelci má protipožární ochrana dlouholetou tradici. Už na sklonku roku 1873 se město snažilo o schválení stanov hasičského spolku, který byl skutečně založen a pojmenován Sbor dobrovolných hasičů. Jeho historie je díky tehdy ručně psané kronice velmi dobře uchována.

Město Č. Kostelec v souladu s povinností dané zákonem o Požární ochraně (zák. č. 133/1985 Sb.) je zřizovatelem Jednotky požární ochrany (JPO), která je dle Nařízení Královéhradeckého kraje č. 1/2002, kterým se stanovují podmínky zajištění plošného pokrytí území Královéhradeckého kraje jednotkami požární ochrany a jejich zabezpečení, zařazena jako JPO kategorie II. To znamená, že musí být zabezpečen výjezd čtyřech příslušníků jednotky do 5 minut a v některých stanovených případech dalších čtyřech příslušníků jednotky do 10 minut od vyhlášení poplachu. Příslušníky této jednotky jsou stanovení členové SDH působících na území města.

Dokumenty

Požární řád města Červeného Kostelce
Zřizovací listina JPO