Činnost sboru

2019 22.3.

Výroční schůze OSP Stolec 2019

V pátek 22. března jsme na pozvání od kamarádů z polského Stolce vyjeli s naším DA na výroční schůzi místního sboru. Přes počáteční problémy se zajištěním účastníků ( mnozí měli odpolední směnu nebo…

2019 16.3.

Kostelecká uzlovka 2019

Již na podzim loňského roku přišli vedoucí mladých hasičů s myšlenkou uspořádat v Červeném Kostelci hasičskou soutěž. Tato představa nezanikla, ba naopak. Její realizace se od ledna stávala jistou.…

2019 15.2.

Společné posezení zástupců IZS 2019 (Státní policie, Městské policie a JPO II. město)

Již podruhé za poslední roky se v naší zbrojnici uskutečnilo společné setkání zástupců složek integrované pomoci našeho města. Toto setkání má význam z pohledu vzájemného poznání se jednotlivých…

2019 2.2.

Valná hromada okrsku 2019

Po týdnu, kdy jsme navštívili Radvanice, následovala okrsková Valná hromada ve Stolíně. Starosta okrsku Pepa Záliš st. Ve své pozvánce žádal účast 4 členů každého sboru. Jeho přání jsme splnili a…

2019 26.1.

Valná hromada SDH Radvanice 2019

Na základě pozvání od přátel z Radvanic vyjela dvoučlenná delegace našeho sboru navštívit Valnou hromadu našich kamarádů. Za poměrně drsných přírodních podmínek ( sníh a ledovka) vyjeli starosta a…

2019 11.1.

Valná hromada 2019 SDH Červený Kostelec

První společenskou akcí tohoto roku byla již tradičně Valná hromada. Termín jejího konání byl předem stanoven na pátek 11. ledna. Termín to časově blízký s ohledem na naše první pondělní setkání až 7…

2018 5.12.

Setkání s Mikulášem 2018

Každoročně poslední společenskou akcí pro členy, ale především pro děti a vnoučata členů, je setkání s Mikulášem a jeho doprovodem. Tuto akci pořádáme i pro zájemce z řad veřejnosti. Opět 5. prosince…

2018 24.11.

Tradiční turnaj ve stolním tenise o "Pohár starosty sboru" 2018

Termín konání tradičního turnaje ve stolním tenise „ O pohár starosty SDH“ jsme již počátkem října určili na sobotu 24 . 11. s ohledem na teplé počasí a práce na zahrádkách. Od poloviny října byly…

2018 18.10.

Pozvánka na turnaj ve stolním tenise 2018

Sbor dobrovolných hasičů Červený Kostelec - město pořádá v sobotu 24. 11. 2018 Turnaj ve stolním tenise o "Pohár starosty sboru" Začátek v 9:00 hodin. Presentace v 8:30 hodin Startovné 50 Kč. Každý…

2018 8.9.

145 let činnosti spolku

Rok 2018 je rokem 145 let činnosti našeho spolku. Od jara jsme vedli diskuze, zda a případně jakou formou si toto výročí připomeneme. K projednání bylo několik návrhů, z nichž převažovaly tyto dva:…

2018 1.8.

Rekonstrukce WC na chatě U sv. Floriána

Zatímco aktivity sboru jsou od jara v režimu „okurkové sezóny“ a žádné větší akce se nekonají, práce na naší chatě je dost a dost. Jen co slezl sníh a terén kolem chaty se vysušil, konala se první…

2018 16.3.

Výroční schůze OSP Stolec

Další výroční schůze, které jsme se rádi zúčastnili, byla valná hromada OSP Stolec, která se uskutečnila v pátek 16. března. Odjezd byl pro zúčastněné hasiče určen na 16. 15 hod. s ohledem na…

2018 16.2.

Valná hromada okrsku

V pátek 16. února se uskutečnila výroční valná hromada okrsku Červený Kostelec. Po roce se organizace této akce opět zhostili Stolíňáci v jejich kulturním sále. Náš sbor zastupovala 4 – členná…

2018 19.1.

Valná hromada 2018 SDH Červený Kostelec

V předem stanoveném a nahlášeném termínu v pátek 19. ledna 2018 se uskutečnila Valná hromada našeho sboru. Tak jako v přecházejících letech i letos této akci přecházely nemalé přípravy. Ve středu…

2017 5.12.

Mikulášská nadílka pro děti 2017

Tradiční poslední společenskou akcí, kterou každoročně pořádáme, je setkání dětí či vnoučat našich členů, ale i zájemců z řad veřejnosti, s Mikulášem. Tato akce po letech přerostla počtem přítomných…

2017 1.12.

Nová kuchyně chata U sv. Floriána

V posledních 7 letech se uskutečnily na naší chatě čtyři významné investiční akce. Nejprve jsme řešili otázku odpadních vod vybudováním 3 – komorového septiku s pískovou filtrací, dále jsme vyměnili…

2017 11.11.

Tradiční turnaj ve stolním tenise o "Pohár starosty sboru" 2017

V sobotu 11 . listopadu jsme uspořádali tradiční turnaj ve stolním tenise „ O pohár starosty sboru“. Tento turnaj pořádáme pro zájemce z řad hasičských sborů okrsku, blízkého okolí, po tři roky i pro…

2017 16.10.

Pozvánka na turnaj ve stolním tenise 2017

Sbor dobrovolných hasičů Červený Kostelec - město pořádá v sobotu 11. 11. 2017 Turnaj ve stolním tenise o "Pohár starosty sboru" Začátek v 9:00 hodin. Presentace v 8:30 hodin Startovné 50 Kč. Každý…

2017 22.6.

Program pro děti MŠ Náchodská Červený Kostelec 2017

Na základě žádosti pí. ředitelky Hanušové a následné dohodě s velitelem jednotky Petrem Nejmanem jsme na čtvrtek 22. června připravili pro děti a zaměstnance školky besedu o práci hasičů…

2017 4.3.

Výroční schůze OSP Stolec 2017

V sobotu 4. března vyjela 6- ti členná skupina našich členů do polského partnerského Stolce, kde se konala výroční schůze místních hasičů. Delegaci tentokrát vedl velitel Petr Nejman a Petr Šváb,…

2017 10.2.

Společné setkání vedoucích mládeže oblasti Hronovska a Kostelecka 2017

Týden po okrskové schůzi, tj. v pátek 10. února, se zaplnila naše společenská místnost zástupci sborů okolí, kteří pracují s mládeží. Konalo se zde tradiční setkání vedoucích mladých hasičů s…

2017 3.2.

Výroční schůze okrsku Červený Kostelec 2017

V pátek 3. února jsme zajistili konání okrskové výroční schůze v prostorách naší společenské místnosti. Na přání starosty okrsku br. Záliše jsme se zhostili přípravy této akce včetně pohoštění.…

2017 13.1.

Valná hromada 2017 SDH Červený Kostelec

pátek 13. 1. 2017 První společenskou akcí roku je vždy Valná hromada sboru. Letos se konala v pátek 13. ledna, v termínu, který mnozí považují za nešťastný to den. Předem uvádím, že vše dopadlo bez…

2016 5.12.

Mikulášská nadílka pro děti 2016

Poslední sborovou akcí v kalendářním roce je pravidelně se opakující návštěva Mikuláše, anděla a čertů v naší zbrojnici. Tuto akci pořádáme nejen pro naše děti a vnoučata, ale i pro zájemce z řad…

2016 12.11.

Tradiční turnaj ve stolním tenise o "Pohár starosty sboru" 2016

Listopad je tradičně měsícem pořádání turnaje ve stolním tenise. Již minulý rok jsme našli optimální období pro možnou účast polských přátel a co největšího počtu zájemců z Kostelce – první polovina…

2016 31.10.

Pozvánka na turnaj ve stolním tenise 2016

Sbor dobrovolných hasičů Červený Kostelec - město pořádá v sobotu 12. 11. 2016 Turnaj ve stolním tenise o "Pohár starosty sboru" Začátek v 9:00 hodin. Presentace v 8:30 hodin Startovné 50 Kč. Každý…

2016 10.9.

Výlet na kolech 2016

Tradiční akcí již po několik let pořádanou je podzimní projížďka na kolech určená členům sboru a jejich rodinným příslušníkům. Jejím smyslem je překonat již doznívající letní pohodlnost, ale i sejít…

2016 25.6.

SDH Radvanice - oslavy 140 let

Je sobota 25. června a zástupci našeho sboru jsou pozváni k partnerům z Radvanic v Čechách k účasti na programu oslav 140 let založení místního hasičského sboru. Soutěžní družstvo dospělých je v tu…

2016 28.5.

Společně na horách

Další z akcí, která nebyla v celoročním plánu, ale uskutečnila se na přání několika členů hasičů, byl víkendový pobyt na naší hasičské chatě společně s manželkami či přítelkyněmi. Tento se uskutečnil…

2016 21.5.

70 let OSP Stolec

Je sobota odpoledne a osmičlenná výprava reprezentující náš sbor vyjíždí znovu do Polska na základě pozvání od našich přátel k účasti na oslavách 70. let založení místního sboru. Naše skupina je…

2016 4.3.

Valná hromada SPO Stolec

Na základě pozvání od našich přátel z polského Stolce vyrazila v pátek 4. března do Polska početná 7 – členná skupina hasičů zastupujících náš sbor. Tentokrát byly početně zastoupeni mladí hasiči a…

2016 15.1.

Valná hromada SDH 2016

Rok 2016 jsme zahájili jako v předcházejících letech Valnou hromadou, která se konala v pátek 15. ledna. Týden před tímto termínem se sešel výbor sboru a připravil veškeré potřebnosti k jejímu…

2015 5.12.

Mikuláš ve zbrojnici

Poslední kulturní akcí pořádanou naším sborem pro děti našich členů, přátel a veřejnost bylo tradiční setkání s Mikulášem a jeho doprovodem. Letos tato akce vyšla na sobotu a my měli starost, zda…

2015 17.11.

Nadace ČEZ podpořila Červenokostelecké hasiče

Sbor dobrovolných hasičů v Červeném Kostelci se koncem loňského roku rozhodl dovybavit družstvo mladých hasičů. Družstvo, jenž v současné době navštěvuje 25 dětí, potřeboval nové…

2015 14.11.

Tradiční turnaj ve stolním tenise o "Pohár starosty sboru" 2015

Měsíc listopad je každoročně příležitostí k uspořádání jediné sportovní akce nehasičského charakteru, ale hasičům a široké veřejnosti určené – tradičního turnaje ve stolním tenise „ O pohár starosty…

2015 19.10.

Pozvánka na turnaj ve stolním tenise

Sbor dobrovolných hasičů Červený Kostelec - město pořádá v sobotu 14. 11. 2015 Turnaj ve stolním tenise o "Pohár starosty sboru" Začátek v 9:00 hodin. Presentace v 8:30 hodin Startovné 50 Kč. Každý…

2015 26.9.

Běh pro Hospic

V sobotu 26.9. 2015 se u Háčka uskutečnil 2. ročník benefičního běhu pro Hospic Anežky České v Červeném Kostelci. Tohoto ročníku se zúčastnilo téměř 400 běžců, kteří si mohli zvolit délku trasy podle…

2015 26.9.

Společné posezení při selátku

Podzim bývá příležitostí ke společnému posezení členů a rodinných příslušníků a proč ne při pečení selátka. Mnoho členů se během roku zapojilo do aktivit sboru nebo při brigádách na chatě a slušností…

2015 12.9.

Výlet na kolech

Od začátku roku se většina aktivit sboru a především členů výjezdové jednotky orientovala na plnění akcí, úkolů a podmínek spojených s projektem „ Rozvoj spolupráce hasičských sborů na česko –…

2015 26.6.

Brigáda na horách

Od okamžiku, kdy převzal správu chaty Petr Šváb s pomocí několika dalších členů, se na našem rekreačním zařízení udělalo mnoho užitečné práce, která zpříjemňuje pobyt našich hostů. Připomínám ty…

2015 17.6.

Mercedes Sprinter

Po návratu z veletrhu z Hannoveru předala firma ZHT technické vozidlo Mercedes Sprinter městu Červený Kostelec k užívání. Jedná se o auto, které město získalo s finanční podporou EU v rámci projektu…

2015 1.5.

Rozkoš Rescue 2015

Letošní ročník soutěže zdravotnických hlídek ROZKOŠ RESCUE se konal v termínu 1. - 3. května a kde jinde než v okolí největší blízké přehrady Rozkoš. Letošního ročníku se zúčastnilo více než 40…

2015 1.3.

Hannover 2015

Město Hannover ( Německo ) je proslaveno mimo jiné i pořádáním významných veletrhů. V letošním roce se zde uskutečnil světově největší a nejvýznamnější průmyslový veletrh ( 1. 3. - 17. 4. ).…

2015 16.1.

Valná hromada

Před valnou hromadou se výbor sešel 2 krát, aby byly zajištěny všechny náležitosti s touto akcí spojené. Starosta vyrobil pozvánky, náměstek je rozeslal všem pozvaným hostům, domluvilo se pohoštění a…

2014 10.12.

Taktické cvičení Saargummi

JSDH Červený Kostelec (město, Stolín, Lhota) + PS Náchod jsme společně s techniky z firmy Saargumi uspořádali taktické cvičení na novou linku v areálu této firmy. Technici z této nové výrobní haly…

2014 5.12.

Mikulášská nadílka

Tradičně poslední společenskou akcí v kalendářním roce je návštěva Mikuláše s doprovodem v naší zbrojnici. I letos byla tato návštěva předem domluvena na pátek 5. 12. na 17 hodinu.…

2014 9.11.

Předání nového hasičského automobilu OSP Tarnów

Naše jednotka dne 9.11 2014 odjela s několika členy do Polského Tarnówa. Zde jsme mohli být u příležitosti předání nového hasičského vozidla do sboru OSP Tarnów Více foto najde na sdhck…

2014 8.11.

Turnaj ve stolním tenise o "Pohár starosty sboru"

Podle ročního plánu činností našeho sboru je měsíc listopad předem určen pro pořádání tradičního sportovního klání pro hasiče i širokou veřejnost – turnaj ve stolním tenisu „ O pohár starosty sboru“ …

2014 23.10.

Pozvánka na turnaj ve stolním tenise

Sbor dobrovolných hasičů Červený Kostelec - město pořádá v sobotu 8. 11. 2014 Turnaj ve stolním tenise o "Pohár starosty sboru" Začátek v 9:00 hodin. Presentace v 8:30 hodin Startovné 50 Kč. Každý…

2014 28.6.

Cyklovýlet a společné posezení

Letošní Valná hromada odsouhlasila program, ve kterém jedním z bodů byla společenská akce pro členy a jejich rodinné příslušníky. My jsme se rozhodli uskutečnit hned dvě v jednom dni. Starosta sboru…

2014 10.4.

Akce pro děti speciálních škol a stacionářů

Ve čtvrtek 10. dubna se uskutečnilo v sále sokolovny tradiční Pomlázkové posezení pro žáky a klienty stacionářů, ústavů sociální péče, základních a speciálních škol nejen z královéhradeckého kraje.…

2014 7.3.

Slavnostní schůze Stolec

Pětičlenná delegace členů našeho sboru ( Ságner, Šváb, Záliš, Hepnar a řidič Mervart) vyrazila v pátek 7. března do polského Stolce na základě pozvání od našich přátel k účasti na jejich valné…

2013 4.3.

Slavnostní oběd

V našem sboru je nemálo členů, kteří byli a jsou stále aktivní a byli za svoji práci pro sbor v minulosti oceněni. Dvěma z nich se podařilo za svůj přístup získat ocenění nejvyšší – Medaili sv.…

2013 17.1.

Valná hromada

Letošní rok jsme zahájili tradičně valnou hromadou, která se uskutečnila v pátek 17. ledna. Zúčastnilo se 44 řádných členů sboru, 4 zástupci mladých hasičů, 3 přispívající členové a 14 hostů. Na…