70 let OSP Stolec

Je sobota odpoledne a osmičlenná výprava reprezentující náš sbor vyjíždí znovu do Polska na základě pozvání od našich přátel k účasti na oslavách 70. let založení místního sboru. Naše skupina je posílena 3 manželkami ( Ságnerová, Grimová a Švábová ), které budou při oslavách oceněny za zásluhy o hasičskou činnost. Začátek oslav byl stanoven na 15.30 hod. A tak jsme se rozhodli vyrazit o dvě hodiny dříve, abychom nepřijeli pozdě. První, co nás „překvapilo“, byly rozsáhlé opravy silnice za Kudowa Zdroj, které nás zpozdily. Nakonec jsme ale dorazili včas. Na rozdíl od reprezentace německého Uchte, kteří nedorazili.

Po příjezdu jsme se společně přesunuli do zhruba 500 m vzdáleného kostela, kde proběhla asi hodinová mše. Prapor sboru nesl br. Streubel Petr. Po jejím skončení a nutném fotografování jsme se seřadili do průvodu směřujícím zpět ke zbrojnici. Čelo průvodu zajišťovala cisterna domácích hasičů, následovali praporečníci ( Záliš a Ságner ) + další 3 zastoupené sbory, dále hudba ( úžasný musicbox – kárka s magnetofonem, repráky a baterií ), ostatní účastníci a na konci náš VW. Po příjezdu do prostranství zbrojnice a společenského domu následovala slavnostní část oslav. Nejprve byly oceněny naše zástupkyně bronzovou medailí, kterou jim předal nejvyšší přítomný představitel hasičů, oceněni byli další členové sboru za zásluhy či léta členství. Posvěcen byl kámenný pomníček připomínající založení sboru. Po kulturním vystoupení místního ženského pěveckého sboru a 6 písničkách v jejich podání následovala zdravice přítomných hostů. V rámci této části programu starosta sboru Radek Ságner a Petr Šváb předali vedení OSP pohár, který jsme zakoupili pro tuto příležitost. Tímto oficiální program oslav skončil a všichni se přesunuli do sálu společenského domu.

Zde následovalo tradiční bohaté pohoštění všech přítomných účastníků spojené s video prezentací z našich společných akcí. Po pohoštění následovala taneční zábava, ale protože poměrně brzy opustili sál polští hosté a zůstalo místní mladé jádro, rozhodli jsme se k včasnému odjezdu, což se nám nakonec podařilo. Myslím si, že i pořadatelé byli rádi, protože ráno organizovali hasičskou soutěž, následovaly oslavy a ono to dá člověku zabrat. Kdo to zná, tak pochopí.

Cesta domů přes drobnou zajížďku bez problémů a před půlnocí jsme byli „skoro“ všichni doma.

- zpět -