Akce pro děti speciálních škol a stacionářů

Ve čtvrtek 10. dubna se uskutečnilo v sále sokolovny tradiční Pomlázkové posezení pro žáky a klienty stacionářů, ústavů sociální péče, základních a speciálních škol nejen z královéhradeckého kraje. Pořadatelem bylo opět Občanské sdružení Sluníčko pod vedením PaedDr. Jany Hartmanové ve spolupráci se sdružením Šotek a dalšími příznivci této akce jakými jsme třeba my - hasiči z Kostelce.. A stejně jako v předchozích letech byl i letos sál sokolovny po celé odpoledne plný radosti z her a soutěží, při kterých se bavili nejen postižené děti, ale i jejich doprovod a hosté. O dobrou náladu se postaral pan Nágl svojí hudební produkcí. Obsluhu všech přítomných ( chutné pohoštění )zajišťovali žáci Střední odborné školy z Nového Města nad Metují . Tohoto setkání se letos zúčastnilo znovu kolem 280 dětí, mnozí z nich po 18 hodině neradi opouštěli sál. Členové našeho sboru pomohli pořadatelům s přípravou sálu. Ve středu večer jsme za 1 hodinu nanosili stoly a židle a provedli jejich rozmístění po sále. Přišlo 10 našich členů. Vzhledem k tomu, že jsme se svolali pomocí telefonů a sms zpráv, účast byla pěkná. Na mnohé členy je prostě spolehnutí. Po ukončení akce ve čtvrtek jsme zajistili následný úklid sálu. Všem, kteří se podíleli na přípravě této akce patří poděkování.

- zpět -