Brigáda na chatě 2023

Pátek a k tomu třináctého. Pro mnohé smolný to den. V našem případě však tomu bylo jinak. Na víkend byla blokována chata pro potřebu uskutečnění větší brigády před příchodem zimy. Příprava a naplánování rozsahu prací, seznam účastníků, čas a forma odjezdu, to vše se rodilo pozvolna, ale nakonec vše dopadlo dobře.

Celkem 9 členů vyrazilo v páteční odpoledne na chatu. Jedna skupina (Nejman, Pfeiffer )zajistila a dopravila přívěsný vozík naložený štěrkem pro potřebu zarovnání příjezdové cesty v úvozu. Druhá skupina (Záliš, Ságner, Hepnar ) se po příjezdu pustila do zajištění odvodnění parkoviště a jeho posečení a mytí oken v celé chatě. Poslední skupina (Rudolf, Semerák, Prokop) po cestě nakoupila u firmy Protec toaletní papíry a mycí prostředky na celé zimní období a po příjezdu se zabývala opravou skříní na pokojích. Samostatně dorazil Karásek a zapojil se do prací opravných. Kromě těchto prací byl vyměněn vypínač v kuchyni, ořezány větve na smrku tak, aby neohrožovaly rekreanty při procházení. Dále byly odkopány kameny před vchodem, které byly zvednuté právě kořeny smrku, kořeny přesekány a kameny zpět uloženy na původní místo. Ještě za světla byla posečena tráva okolo vrátku a příjezdové cesty. Po setmění část brigádníků odjela zpět do Kostelce. Ti, kteří zůstali do rána ještě poklidili a vyčistili prostory společenské místnosti a poseděli v úzkém kruhu hasičském.

Závěrem patří poděkování všem zúčastněným. Opět jsme se přesvědčili, že mnohdy stačí méně lidí zapálených do práce, kteří udělají mnoho v krátkém čase. A co nás ještě čeká před zimou? Vyřešit odčerpání septiku. Snad to taky dopadne před prvním sněhem.

- zpět -