Chata 2021

Na rozdíl od roku 2020, kdy z důvodu vládních opatření byla chata v podstatě pro rekreanty uzavřena, je v letošním roce situace odlišná. Od jara je o ubytování veliký zájem a to dokonce v podzimních měsících, které bývaly „ odpočinkové“. Tento zájem nás těší, i když přinášel občas komplikace v načasování výměny rekreantů.

Po celý rok probíhaly neodkladné práce spojené s údržbou pořádku chaty a jejího okolí, tj. odvozy plastů a skla po rekreantech, odvozy prádla do prádelny, výměny žárovek, zajištění hygienických potřeb pro rekreanty atd. Přesto se chata dočkala výrazné obnovy viditelné z dálky. Podařilo se sehnat firmu, která provedla dlouho plánované zateplení jižní a východní části chaty – společenská místnost a kuchyně. To vše za provozu chaty, kdy se využívaly volné dny mezi plánovanými a objednanými termíny. Dík patří majiteli firmy p. Prymšovi a jeho pracovníkům za jejich přístup. S tím spojené poděkování p. Kuldovi za rychlé provedení potřebných klempířských prací.

Kromě rekreantů uvítala chata i partu hasičů, pro které naplánoval starosta sboru Ondra Vít společné posezení. Tato akce se uskutečnila ve dnech 8. - 10 . října za účasti 15 členů. Prvotně se jednalo o skutečně společenské posezení hasičů bez partnerek, ale nakonec se této akce využilo pro provedení některých prací, které si vyžadovaly větší počet pracovních sil. Především byly provedeny odborné práce a opravy elektrikářské, dále pak vyklizení půdy a skříněk po bývalých členech, instalace schůdků na půdu, kontrola vybavení kuchyně, vyklizení kůlny a venku posečení louky k potoku. Celý pobyt byl zabezpečen po stránce stravování ( Luboš Pfeiffer ) a i občerstvení. Po celodenní práci byl čas na zábavu – karetní skupiny si našly své příznivce, ale probíraly se i osobní příběhy a jiné aktivity. Do zbrojnice byly přivezeny 2 plné vleky zbytečností, které byly následně odvezeny na patřičná místa k uložení, a vzorky odpadní a pitné vody k jejich rozboru. Dík patří všem za jejich přístup k údržbě naší chaty.

Co čeká správu chaty do konce kalendářního roku? Poskytovat na úrovni ubytování dalším zájemcům a doufat, že zima počká tak dlouho, abychom se na chatu dostávali bez problémů.

- zpět -