Chata 2022

Po celý rok 2022 je o ubytování na naší chatě veliký zájem, a to jak ze strany stálých rekreantů, tak i těch nových. To si vyžaduje vynaložení nemálo času ze strany správců, kteří se zabývají ubytováním, předáváním chaty, zajišťováním prádelny nebo drobnými opravami. Mimo to však chata potřebuje čas od času i větší údržbu. Proto se letos uskutečnily 2 brigády zaměřené na práce uvnitř i vně chaty.

První se konala 20. - 22. května za účasti 9 členů. Významnou změnou byly výměny matrací na pokojích a nádobí či kuchyňských potřeb. Dále pak likvidace starých a nepotřebných věcí, spálení kartonů, odvoz šatních skříní z půdních prostor a posečení trávy kolem chaty. Zároveň proběhla prohlídka půdních prostor ohledně plánované možnosti zateplení vatovou izolací. V zájmu šetření elektrické energie byly zkontrolovány světelné objímky a doplněny LED žárovkami.
Účast: Vít, Semerák, Pinkava L., Bílý + syn Lukáš, Nedvěd, Prokop, Pfeiffer a Marek.

Druhá podzimní brigáda se uskutečnila v sobotu 8. října, které se zúčastnili 4 členové sboru. Během této brigády byla provedena regulace odtoku vody do potoka, příprava parkoviště na zimní sezonu, jeho posečení, odvodnění a označení kůly. Uklizeny byly venkovní stoly do verandy. Proběhl úklid v chatě a odvezení 2 ks šatních skříní.
Účast: Vít, Teichman, Hepnar a Semerák.

Poděkování všem zúčastněným.

- zpět -