Členská schůze – volby výboru SDH

Na pondělí 9. 12. byla vedením sboru svolána členská schůze s hlavním bodem programu, kterým byly volby nového vedení sboru. Dosavadní starosta sboru Radek Ságner již dlouho před tímto termínem členskou základnu informoval o svém rozhodnutí ukončit po 22 letech svoji aktivitu ve funkci a předat pomyslné žezlo novému nástupci. Dva týdny před volbami mohli členové sboru předkládat své návrhy na jednotlivé funkce, stejně tak se mohli přihlásit i samotní zájemci o práci pro sbor.

Samotné volby proběhly tajnou formou hlasování na základě předložených kandidátních lístků se jmény osob seznámených se svým navržením. Vyrovnaný boj se uskutečnil právě o funkci starosty, kdy v prvním kole Ondra Vít získal 16 hlasů a jeho protikandidát Mirek Bílý 15 hlasů. Následovalo druhé veřejné kolo hlasování, ve kterém nadpoloviční většinu 26 hlasů získal Ondra Vít. Voleb se zúčastnilo celkem 37 řádných členů a volby byly usnášení schopné. Ostatní funkce vedení sboru byly potvrzeny jednohlasně. Nový výbor sboru bude představen na valné hromadě v lednu 2020.

- zpět -