Cyklovýlet a společné posezení

Letošní Valná hromada odsouhlasila program, ve kterém jedním z bodů byla společenská akce pro členy a jejich rodinné příslušníky. My jsme se rozhodli uskutečnit hned dvě v jednom dni. Starosta sboru měsíc předem ohlásil na sobotu 28. června společné posezení při pečeni, kterému předcházel tajný výlet na kole.

Týden před stanoveným termínem akcí proběhly přípravné práce spočívající v zajištění zpracování selátka ( cca 35 kg ) panem Šimkem ze Rtyně ( Náměrky), potřebných nákupech potravin a nápojů, zajištění grilu, dřeva, ale i naplánování a projetí trasy cyklovýletu ( 20 km ) starostou sboru. Veškeré přípravné práce proběhly bez problémů i s potvrzením pěkného počasí.

V sobotu ráno jsme nejprve vyrazili pro selátko, které pěkně naložené čekalo u dříve zmíněného řezníka. Po příjezdu do zbrojnice následovaly prvotní práce – reprodukovaná hudba a naražení sudu. Po potřebném koštu, zda můžeme točit Primátor 11, došlo na selátko a jeho umístění na grilovací tyč a po potřebném upevnění i oblečení do alobalu. Další celodenní práce s přípravou masa již spočívaly na bedrech Petra Streubela a později i pomocné síly Pavla Mervarta ( točení, topení, ořezávání, koštování ). Mezitím zbytek přípravného štábu ( starosta Ságner, Hepnar, Bílý ) vyrazil domů připravit kola na dlouhou cestu.

Ve 13 hodin se před zbrojnicí schází 21 účastníků cyklovýletu. Obě akce byly určeny pro všechny zájemce bez ohledu na věk. Nejmladším účastníkem byl Patrik Teichman ( 5 let ), mnozí nejstarší překročili 70 let. Podle předem připravené trasy účastníci projeli trasu kolem města se zastávkou u Keliš baru na Špince s plánovanou občerstvovací zastávkou. Na základnu, kterou byla zbrojnice, jsme postupně dorazili před 16 hodinou. Všichni bez zranění a s velikou chutí na občerstvení.

V době našeho příjezdu už mělo selátko zlatavou barvu a chystalo se první okrajování, zatím pouze kůže. I ta přišla k chuti. Zasedli jsme u připravených stolů a spolu s příchozími jsme se sklenkou vybraných moků poseděli až do pozdního večera. Mnohé naše manželky se znovu viděly po delší době a bylo si tak o čem povídat. Po celou dobu jsme byli pravidelně zásobeni masem, na stolech byly různé drezínky, ale i zákusky ke kávě. Škoda, že se nemohli zúčastnit mladí hasiči, kteří v době našeho posezení reprezentovali sbor na 2 hasičských soutěžích, z nichž jedna byla noční. Jejich první místa jim určitě neúčast vynahradila.

Poděkování všem, kteří se aktivně zapojili.

- zpět -