Kostelecká uzlovka 2019

Již na podzim loňského roku přišli vedoucí mladých hasičů s myšlenkou uspořádat v Červeném Kostelci hasičskou soutěž. Tato představa nezanikla, ba naopak. Její realizace se od ledna stávala jistou. Jako vhodný termín se jevil březen, protože v tomto měsíci ještě nejsou žádné soutěže. Konečný termín konání byl stanoven na 16. března. Rozeslány byly pozvánky všem sborům okresu, zajištěny ceny pro soutěžící, zablokovány prostory sokolovny. Nakonec jsme si rozdělili úkoly k zajištění zdárného průběhu akce a nastalo očekávání.

V pátek večer první parta pořadatelů navezla do sokolovny veškerý soutěžní materiál, ozvučení a občerstvení. Připraveny byly stoly a židle pro účastníky a soutěžní prostory.

V sobotu od 8 hodiny ráno přijížděly k sokolovně hasičská i osobní auta, která přivážela soutěžící a jejich doprovod. Účastníci byli z celého okresu od Teplic nad Metují až po Velichovky nebo Hustiřany, celkem kolem 60 žáků a dorostenců. Krátce po 9 hodině nastoupili všichni k zahájení soutěže. Slavnostní přivítání si vzal na starost starosta města Ing. Rostislav Petrák, který popřál naší soutěži do dalších let pevné místo v kalendáři akcí pro mladé hasiče a soutěžícím hodně úspěchů. Následovala krátká prohlídka uspořádání jednotlivých disciplín a soutěž mohla začít.

Připravena byla stanoviště pro vázání 5 uzlů na čas a přesnost. Soutěžili jednotlivci i družstva v kategoriích mladších a starších žáků a dorostu. Každý soutěžící postupně uvázal zkracovačku, plochou spojku, lodní uzel, tesařský uzel a úvaz na proudnici. Speciální disciplínou bylo vázání uzlů poslepu. Celá soutěž trvala více než 2 hodiny.

Velmi pěkných výsledků dosáhli domácí žáci. Družstvo vybojovalo 2. místo. Ve dvojicích zvítězili Matyáš Kaválek a Filip Mrkos před Vojtou Kinclem a Ondrou Balcarem. V jednotlivcích kategorie mladších zvítězila Tereza Vítková. V kategorii starších žáků byl na 2. místě Lukáš Bílý před sestrou Ivetou.

Po celou dobu soutěže fungovalo občerstvení a pohoštění. Kromě limonád a kávy byly nabízeny cukrovinky všeho druhu, párky, klobásy a tousty.

Po vyhlášení výsledků následovalo rychlé uklizení všech prostor sokolovny pro potřeby sportovního vyžití občanů města. Odvoz materiálu do zbrojnice a prvotní vyhodnocení akce. Na základě odezvy soutěžících a jejich doprovodu lze říci, že se soutěž vydařila a v roce 2020 najde znovu své příznivce. Poděkování patří všem, kteří se do organizace akce zapojili.

- zpět -