Kostelecké děti v hasičárně

Tak tu máme skutečné prázdniny. Předchozí několikaměsíční pobyt dětí doma byl vynucen virem Covid – 19. A když prázdniny, tak i pobyt na táboře. Naštěstí se situace zlepšila natolik, že za určitých hygienických podmínek mohly tábory přijmout své dětské zájemce.

V našem městě se pro děti nabízelo několik příměstských týdenních táborů se sportovním zaměřením. Jeden z nich pořádali členové oddílu kopané. Shodou okolností ve středu 22. července výjezdová skupina našich členů likvidovala nebezpečný hmyz na jedné zahrádce poblíž fotbalového hřiště. Jejich přítomnost neušla pozornosti vedoucích tábora a slovo dalo slovo, že druhý den v rámci programu navštíví naši zbrojnici. A tak se i stalo. Ve čtvrtek o půl desáté dopoledne přivítal Martin Teichmann, který návštěvu domluvil, spolu s Radkem Ságnerem skupinu 30 dětí ve věku 4 až 14 let spolu se 3 vedoucími.

Po přivítání v naší zbrojnici a úvodních informacích o významu jednotky a jejím poslání pro občany města a okolí následovala prohlídka techniky s odborným výkladem o jejím použití ze strany Martina. Děti si mohly prohlédnou všechna výjezdová auta, vyzkoušely si posezení v nich, někteří si zkusily, kolik váží dýchací technika. Ochranná přilba a její možnosti uplatnění zaujala všechny přítomné i s nasazením na hlavičky. Vedoucí tábora více zajímala nová technika používaná při dopravních nehodách. Sportovci tělem i duší se podivili při zvednutí nůžek a představě půlhodinové práce s nimi.

Celá jednohodinová exkurze byla zakončena společnou fotografií u cisterny. Na rozloučenou jsme jim zablikali majáky a zahoukali. Myslíme si, že se jim návštěva líbila a obohatila jejich táborový program. Poděkování především Martinovi za zájem o tuto akci.

- zpět -