Mikuláš ve zbrojnici 2022

Tak jsme se konečně dočkali časů, které neomezují společenské aktivity sboru z hlediska opatření způsobených covidem. Po 2 letech jsme se mohli vrátit k tradiční nabídce akce určené rodinám hasičů i široké veřejnosti, kterou je návštěva Mikuláše, anděla a čerta ve zbrojnici.

Poté, co výbor rozhodl o uskutečnění této akce, nás kromě zajištění všeho potřebného stále trápila otázka – bude po létech zájem? Proto jsme zveřejnili pozvánku na naší webové stránce, komunikačních sítích, plakátky byly zveřejněny ve všech vchodech sídliště a kdo chtěl, tak se aktivně angažoval. Přišel den pravdy.

Od 16 hodiny probíhaly ve zbrojnici jednoduché soutěže pro děti všeho věku. Přihlásilo se více než 20 dětí, které plnily úkoly dané pořadateli za sladkou odměnu. Dospělý doprovod ( rodiče, prarodiče atd. ) měl mezitím možnost se občerstvit. V nabídce byl klasický svařák, který provoněl společenskou místnost, ale i pivo, grog a klobásky. Pro děti samozřejmě limonády mnoha příchutí.

Krátce po půl páté hodiny přišel okamžik, na který se „většina“ přítomných těšila. Mikuláš s družinou dorazil. Všichni přítomní se dostavili do společenské místnosti a po krátké domluvě o průběhu akce z naší strany s návštěvou to vypuklo. Po úvodním slově velitele a přivítání účastníků převzali slovo čert s Mikulášem. Zatímco čert během okamžiku přesvědčil zlobivé o svém úkolu a neobešlo se to u některých s pláčem, Mikuláš poté vše napravil milým slovem. Přítomní si vyslechli několik básniček či příspěvků od dětí, a pak byly všem hodným dětem předány balíčky, které Mikuláš dopravil. Zhruba po 20 minutách byla přítomnost Mikuláše s hlasitým pozdravem dětí ukončena.

I po odchodu Mikuláše se mnoha přítomným domů nechtělo a to je známka toho, že jsme se s akcí vypořádali dobře. Je to pro nás závazek pro pokračování.

Závěrem. Určit přesný počet dětí s ohledem na jejich pohyblivost nešlo. Ale odhadem kolem 30 dětí + 30 dospělého dohledu. Kapacita naší společenky naprosto vyčerpaná.

Poděkování všem, kteří se aktivně podíleli na zajištění této akce. Kolektivu mladých za soutěže, kolektivu obsluhy a propagace.

- zpět -