Mikulášská nadílka pro děti 2016

Poslední sborovou akcí v kalendářním roce je pravidelně se opakující návštěva Mikuláše, anděla a čertů v naší zbrojnici. Tuto akci pořádáme nejen pro naše děti a vnoučata, ale i pro zájemce z řad veřejnosti. A že je jich dost. Je to součást propagace naší práce a má kladný ohlas u veřejnosti.

Jako v minulých letech, tak i letos jsme pro zájemce o mikulášskou nadílku zajistili návštěvu „svaté dvojky“ s pekelným doprovodem na pondělí 5. prosince. Tradiční čas návštěvy byl znovu dohodnut na podvečerní 17 hodinu. Vzhledem k tomu, že pondělky máme rezervované pro naše sborové „aktivity“, byli členové požádáni o pozdější příchod , aby se děti nestresovaly dvakrát. Během dne starosta nakoupil potřebné pohoštění pro děti i doprovod, vedoucí mládeže spolu s mladými hasiči připravili tradiční hry a soutěže, Petr Streubel zapojil ozvučení. A pak už následovalo očekávání, zda dorazí děti a Mikuláš.

Od půl páté odpoledne se prostory zbrojnice začaly poměrně rychle zaplňovat přítomnými dětmi a jejich doprovodem – nejen rodiči. Připravené soutěže a hry byly v plném proudu. Všichni účastníci dětských radovánek za své výkony dostali bonbóny, někteří již předčasně ronili slzy, ale ne ze strachu ze setkání s čerty, ale jen proto, že se jim soutěž nevydařila. Od 17 hodiny byla napjatě očekávána slíbená návštěva. Letos si dali trochu načas a přijeli o 10 minutek déle. Co naplat, po cestě byla zastávka u zlobivých dětí. Nám se mezitím zaplnila společenka zhruba 40 - 50 účastníky.Mládí si užívalo limonády zdarma, dospělí pak svařáku a jiných posilňujících nápojů.

Poté, co se Mikuláš v kuchyni posilnil na očekávaný maratón uspokojení asi 30 dětí a čerti oprášili kožichy nastala ve společence nervozita. Už jsou tady. Samotný příchod skupiny nevyvolal až tak veliké zděšení a ani hlasité projevy těch zlobivých.

Přesto několik dětí, které doma trápí své rodiče, předstoupilo k mikrofónu a přednesem básničky se „vykoupily“ ze svých hříchů. Následovalo předávání balíčků plných dobrot, které byly okamžitě rozbalovány a konzumovány. Ale i uhlí se našlo. Zhruba po 20 minutách se všichni rozloučili s mikulášskou skupinou a následovalo hrdinné sdělování si dojmů. Jak postupně někteří účastníci opouštěli zbrojnici a další uspokojovali své chuťové buňky, tak se prázdná místa začala obsazovat našimi stálými členy a plynule se mikulášské setkání přesunulo do běžného pondělního režimu scházení se k otázkám hasičským.

Závěrem poděkování členům, kteří se buď aktivně zapojili do organizace této akce, nebo ji podpořili účastí svých rodinných příslušníků. Tak, jak připravujeme ukázkové akce či besedy pro žáky škol, tak i tato akce je dobrou prezentací našeho sboru na veřejnosti.

 

Další fotografie naleznete zde http://sdhck.rajce.idnes.cz/Setkani_s_Mikulasem_a_Certy_v_hasicske_zbrojnici_05.12._2016/

- zpět -