Mikulášská nadílka pro děti 2017

Tradiční poslední společenskou akcí, kterou každoročně pořádáme, je setkání dětí či vnoučat našich členů, ale i zájemců z řad veřejnosti, s Mikulášem. Tato akce po letech přerostla počtem přítomných dětí a jejich doprovodu k číslu, které nám začíná přinášet technické problémy, jak tolik zájemců usadit na daný okamžik do společenské místnosti a zajistit jejich pohoštění. Zatím to zvládáme zásluhou několika tradičních pořadatelů z řad našich hasičů. Jak to dopadlo letos?

Telefonické potvrzení našeho zájmu o návštěvu proběhlo v polovině listopadu přes Patrika Hepnara. Návštěva sama o sobě byla předem domluvena při minulé akci. Tak jako každý předchozí rok na 5. prosince od 5 hodiny podvečerní. Den předtím tj. v pondělí byly starostou sboru nakoupeny potřebné produkty na občerstvení nejen dětí, ale i sladkosti jako ceny k soutěžím. Při běžném pondělním sezení členské základny byly dohodnuty další potřebné záležitosti jako ozvučení, obsluha, zajištění soutěží atd.

V úterý 5. 12. se o půl čtvrté scházejí první členové organizačního týmu a přichází nutný sled potřebných aktivit. Připravit kuchyni, ve společenské místnosti stoly a židle, přepravky pro balíčky, ozvučení a v garáži jednotlivé soutěžní disciplíny. První účastníci přicházejí před půl pátou, soutěže připraveny a v kuchyni voní svařák a další lákadla ( pro děti limo zdarma). Na 17 hodinu jsou prostory zbrojnice zaplněny, děti soutěží, dospělí se občerstvují. Letos je nabídka aktivit pro děti rozšířena o možnost zkrášlení svých obličejů zajímavými ornamenty malbou, kterou nám zajistila snad budoucí členka sboru (?) p. Lucie Prymšová. Soutěže probíhaly do okamžiku, kdy ruční historická hasičská siréna neoznámila očekávanou návštěvu. Skupina tvořená tradiční sestavu: Mikuláš, anděl a 2 čerti potichu vstupují do kuchyně, starosta sboru oznamuje jejich příchod a pak už následuje obvyklý rituál. Mikuláš přivítá děti a rodiče, stateční a hodní účastníci přednesou svoji básničku, zlobiví uroní slzičku, Mikuláš spolu s andělem předají balíčky a do toho čerti potrápí zlobivé. Za potlesku přítomných po 15 minutách vyráží skupina za dalšími zájemci. Následuje rozbalování balíčků, uvolnění napětí, řádění v garáži potmě za blikání majáků, prostě pohoda i pro ty zlobivější. Mezitím si zkrášlují malbou svůj obličej i někteří dospělí návštěvníci. Akce pomalu končí.

Poslední návštěvníci, kteří letos byli od Náchoda až po Hořičky, pomalu opouští prostory zbrojnice kolem 19 hodiny, organizátoři akce provádí prvotní úklid a po krátkém „zhodnocení“ úspěšnosti se jde domů. Díky všem, kteří přispěli k zdárnému splnění této akce.

 

- zpět -