Mikulášská nadílka

Tradičně poslední společenskou akcí v kalendářním roce je návštěva Mikuláše s doprovodem v naší zbrojnici. I letos byla tato návštěva předem domluvena na pátek 5. 12. na 17 hodinu. Tuto akci pořádáme již mnoho let pro děti a vnoučata našich členů, ale nebráníme se i účasti z řad veřejnosti.

V týdnu bylo nakoupeno občerstvení a drobné pamlsky pro zúčastněné děti a rodiče. V pátek jsme po poledni zatopili ve společenské místnosti a garáži a od 16 hodiny se začali scházet první účastníci. Zásluhou našich mladých hasičů byly pro děti v prostorách garáže připraveny jednoduché soutěže za sladkou odměnu, aby čas čekání rychleji utekl. Rodiče si mezitím mohli pochutnat na svařáku, grogu či jiném osvěžujícím nápoji. Na 17 hodinu bylo ve zbrojnici asi 45 přítomných dětí a rodičů. Nastal čas očekávané návštěvy.

Krátce po 17 hodině na parkoviště u paneláku zastavuje osobní auto a je slyšet první čertovské upozornění: jsme tady. Žádné saně a zasněžená krajina, jak ji známe z ladovských obrázků. Auto a déšť, teploty nad nulou, to je obrázek nástupu zimy v posledních letech. Děti v očekávání ve společenské místnosti a okamžik společného setkání je tu. Tradiční nástup čertů, tradiční reakce některých „zlobivých“ dětí. Vše napravuje nástup Mikuláše a sympatického anděla ( minulý rok chyběl ). Atmosféra se uklidnila a následují básničky těch, kteří se musí vykoupit z celoroční neposlušnosti. Přítomnost čertů několikrát znamenala přerušení recitace a útěk, ale všichni zúčastění se nakonec vrátili a svůj příspěvek dokončili. Za odměnu byly na závěr Mikulášem předány balíčky s pamlsky ( možná i uhlí bylo přibaleno ). Po 20 minutách se všichni přítomní potleskem s návštěvou rozloučili. I když se nakonec ještě čerti vrátili, aby přítomné „ zlobivce“, i z řad dospělých, vystrašili odchodem do pekla.

I přes letošní slabší účast zájemců o setkání s Mikulášem, především pak z řad našich členů, se akce vydařila a nakonec rozzářené oči přítomných dětí při rozbalování dárků jsou pro nás ( organizátory ) závazkem pokračovat v této tradici. Poděkování všem, kteří přispěli k zdárnému průběhu této akce.

- zpět -