MŠ Olešnice ve zbrojnici

Na konci ledna nás kontaktovaly vychovatelky z MŠ Olešnice s prosbou, zda bychom mohli pro jejich děti uspořádat návštěvu naší zbrojnice v rámci dopoledního výletu do města. Z naší strany jsme problém neměli, a tak již 1. února dorazila do zbrojnice skupina 25 dětí spolu se 4 vychovatelkami.

Členové sboru Ságner a Teichman pro ně připravili dvouhodinový program, který byl přizpůsoben věku dětí. Po přivítání z naší strany jsme zahájili naše setkání ve společenské místnosti, kde se děti dozvěděly něco o historii sboru a současných aktivitách, především pak o činnosti výjezdové jednotky. Děti sami jmenovaly možnosti zásahů, kromě ohně a dopravních nehod nezapomněly ani na zvířátka a jiné události. Následně jsme jim a vychovatelkám předvedli kompletní zásahové oblečení hasiče bez dýchací techniky, které si vyzkoušela paní vychovatelka. Bylo opravdu těžké. Po této „ vyčerpávající „ části programu musela následovat svačina, kterou si donesli. Vychovatelkám jsme nabídli kávu, kterou s radostí přijaly.

Po svačině následovala druhá část programu, pro děti ta očekávaná. Rozdělili jsme se na 2 skupiny a každá si postupně prohlédla hasičskou techniku s výkladem jejího použití. Ten zájem posadit se za volant cisterny se dá těžko popsat. Zvednout, posadit, rozzářené oči a zpátky dolů. Během této části programu jsme museli často odpovídat na často i zajímavé a všetečné otázky dětí.

Po této části programu, která proběhla v garáži, jsme se vrátili do společenské místnosti. Na závěr celé plánované návštěvy Martin Teichman promítl návštěvě připravené video o činnosti výjezdové jednotky s ukázkami některých zásahů. Toto video bylo upraveno tak, aby odpovídalo věku dětí. Pak už následovalo společné rozloučení, focení a poděkování ze strany dětí a vychovatelek.

Tato akce byla jednou z těch, které sbor schválil pro obnovení budoucí činnosti mládeže. V současné době se potýkáme se stejným problémem, jaký mají i některé jiné spolky či organizace. Cesta dlouhá, ale musíme věřit.

 

- zpět -