Nadace ČEZ podpořila Červenokostelecké hasiče

Sbor dobrovolných hasičů v Červeném Kostelci se koncem loňského roku rozhodl dovybavit družstvo mladých hasičů. Družstvo, jenž v současné době navštěvuje 25 dětí, potřeboval nové technické vybavení a jednotné oblečení.  Tento nový materiál, který slouží především k přípravě na celoroční hru PLAMEN, nahradil již nevyhovující a zastaralé vybavení.

Nákup nového vybavení podpořila nadace ČEZ částkou 30 000 Kč.

- zpět -