Nová kuchyně chata U sv. Floriána

V posledních 7 letech se uskutečnily na naší chatě čtyři významné investiční akce. Nejprve jsme řešili otázku odpadních vod vybudováním 3 – komorového septiku s pískovou filtrací, dále jsme vyměnili okna za plastová, pak jsme přešli na nový způsob vytápění chaty ( elektrické topení dálkově ovládané) a nedávno jsme zafinancovali odvodnění prostorů kolem chaty a zpevnění příjezdové cesty. Kromě těchto čtyř akcí jsme každý rok prováděli údržbářské práce ( úklid, malování, nákup židlí aj.). V letošním roce jsme se rozhodli investovat nemalou částku do zhotovení nové kuchyně. Ta původní už neodpovídala představám naší nabídky uživatelům chaty, byla nepraktická, zastaralá a nevzhledná.

Myšlenka přestavby kuchyně padla na jednání výboru sboru na jaře. Potvrzením, že máme dostatek finančních prostředků na realizaci, jsme přešli k oslovení několika firem s nabídkou provedení práce a finančním ohodnocením. Přišlo několik nabídek, ze kterých jsme po uváženém rozhodování přistoupili na nabídku firmy p. Janka. Majitel firmy po prohlédnutí prostor kuchyně a s přihlédnutím na naše požadavky vypracoval potřebnou dokumentaci, kterou jsme na několika společných sezeních ještě upravili. Vše připraveno, domluveno, zbývalo domluvit termín realizace tak, aby firma zakázku pořídila zhotovit a my měli čas na předělání veškerých sítí ( odpady, elektrika, voda atd.). Navíc nalézt termín, kdy je na chatě volno. I to se podařilo. Šibeniční termín. Termín zahájení akce byl stanoven na 1.října a ukončení na 20. října.

Již 1. října vyráží na chatu 10- členná parta bouračů. Poslední z řad návštěvníků chaty opouští prostory o půl druhé odpoledne, okamžitě je zahájena likvidace nábytku z prostor kuchyně, osekání obkladů a odvoz veškerého zařízení. V pátek 6. října nastupuje parta, která během víkendu zajistila veškeré elektrorozvody, přepojení vody a odpadů a nové obklady. Ve středu další týden jsou oštukována místa, kde bylo provedeno nové vedení elektřiny a vody, druhý den nastoupila firma na podlahu, následně další parta provedla úklid, aby v pátek bylo položeno linoleum a odpoledne mohlo následovat vymalování prostor kuchyně. Časový mazec. V pondělí 16. října odpoledne a večer kompletují 3 naši členové elektriku. Úterý a středu má firma vyčleněnou pro samotnou kompletaci nábytku a montáž zařízení. Ve středu odpoledne jsme převzali zhotovenou kuchyň od firmy a ve čtvrtek následoval konečný úklid. Celá akce je ukončena ve čtvrtek 19. října ve večerních hodinách. V pátek nastupují noví rekreanti ( Petr Šváb s rodinou, kteří ještě napravují drobné nedodělky – prach všude ).

Akce, náročná na návaznost jednotlivých prací, se nakonec zdařila. Finančně nás stála přes 200 tisíc korun, ale naši rekreanti určitě tuto změnu přivítají kladně. Poděkování patří všem, kteří se od počátku v této akci zapojili.

- zpět -