Oslavy 150 let SDH Červený Kostelec

Největší plánovanou akcí pro letošní rok bylo uspořádání oslav 150 let činnosti hasičů v Červeném Kostelci. Od prvních myšlenek, návrhů a kroků bylo jasné, že oslavy svojí úrovní musí charakterizovat historickou významnost tohoto výročí. Od okamžiku stanovení termínu uskutečnění akce následovaly ze strany pořadatelů dlouhá jednání o programu, zajištění techniky, oslovení možných sponzorů, hledání možné spoluúčasti jiných sborů atd. Poté, co se připravila první možná představa oslav, přichází čas vystřízlivění. Z hlediska přítomné techniky dle našich představ vše nejde, z očekávaných ukázek složek IZS také ne. Vše vyžaduje povolení a z důvodu úspor není možné realizovat. Nebylo to jednoduché, ale nakonec základní osnova celých oslav dopadla z našeho pohledu dobře a jsme připraveni. Zbývá zajistit technické zázemí akce, pohoštění a občerstvení.

Den oslav byl určen na sobotu 10 června od 14 hodin v prostorách u divadla a v parku mezi školami. Den předtím bylo navezeno technické zázemí ( stany, posezení aj.), v sobotu dopoledne ostatní. Po obědě ve zbrojnici začala první část programu – průjezd techniky městem. První skupinu tvořily historické vozy: koňská stříkačka z roku 1906 ( Červený Kostelec ), Mercedes Menz L 1.500 z roku 1942 ( Lhota) a CAS 24 Š 706 RTHP ze Stolína. Druhou skupinou byla moderní technika cisteren CAS 20 Tatra, CAS 30 Scania a CAS 20 Scania ( Červený Kostelec, Lhota a Horní Radechová ) a Mercedes Menz Sprinter z Červeného Kostelce. Po příjezdu do areálu pak doplnily další zapůjčenou přítomnou techniku, např. parní stříkačku z SDH Opočna, pětinápravovou Tatru CV 40 s objemem vody 21 000 l z ZÚ HZS ČR útvar Jihlava, cisternu Praga V3S z JSDH Hronov a další.

Slavnostní zahájení přednesl starosta města p. Tomáš Prouza, který ocenil práci hasičů a poděkoval za vše, co dělají pro občany. Dále se svojí zdravicí vystoupil ředitel HZS královéhradeckého kraje plk. Ing. David Pouč. S pozdravem přišli zástupci partnerských sborů, za SDH Radvanice starosta Rostislav Burdych a za polské přátele ze Stolce Janusz Blicharski. Oba předali starostovi našeho sboru Ondrovi Vítovi pamětní plakety.

Pak již následoval program plný akcí. Děti měly možnost navštívit několik stanovišť, kde si vyzkoušely svoji zdatnost ( celkem vydáno 150 kartiček ), skákaly v nafukovacím hradu, mlsaly výbornou zmrzlinu (Vítek) nebo sladkou vatu. Jiné děti využily možnosti malování na obličej či „tetování“. Dospělí návštěvníci se zájmem sledovali připravené ukázky: zásah jednotky Policie ČR, sportovní činnosti hasičů, práce výjezdové jednotky při dopravní nehodě, profesionální hasiči předvedli využití žebříku s dosahem 30 m pro záchranu osob, na ukázku přivezli i technický kontejner s odborným výkladem jeho využití. Svůj stánek měla i SŠ zdravotnická z našeho města s možností určení krevní skupiny zájemců. Odpoledního programu se zúčastnilo odhadem 400 – 500 lidí.

Zakončení programu mělo na starost hudební vystoupení červenokostelecké skupiny KoALA Party band, která od 19 hodiny ve svém více než tříhodinovém vystoupení potěšila milovníky hezkých písniček a na závěr i taneční nadšence. Večerní hudební část programu sledovalo okolo 300 účastníků.

Po celou dobu oslav bylo nabízeno bohaté pohoštění i občerstvení, za což je potřeba poděkovat všem dobrovolníkům.

Poděkování samozřejmě patří všem, kteří se organizačně zapojili.

Celá akce se uskutečnila i díky podpoře ze strany města, královéhradeckého kraje a sponzorů.

- zpět -