Posezení před zbrojnicí

V návaznosti na naše oslavy 150 let existence sboru bylo připraveno společenské posezení našich hasičů a členů jejich rodin všech věkových kategorií.

Toto setkání se uskutečnilo v sobotu 16. září za krásného dne pod modrou oblohou. Během pozdního odpoledne a večera se u připraveného posezení vystřídalo na 40 účastníků, z toho asi 10 dětí, které si volný prostor zabraly pro hry a své další aktivity.

Přísedící u stolů vedli dlouhé debaty plné vzpomínek a svých životních zkušeností atd. Po celou dobu bylo podáváno pohoštění. Kromě výborných specialit připravených manželkami či osobami blízkými, které laskaly chuťové buňky nás u stolů, bylo podáváno kuřecí maso na zelenině, připravené na lorně. To připravil br. Záliš, který zároveň zajistil nákup i dalších potřebných potravinových doplňků. Sám této akci věnoval hodně svého osobního času. Po technické stránce přípravy vypomohl velitel sboru br. Nejman. Nutno připomenout veliký podíl osobního nasazení od br. Teichmana, který byl přítomen a aktivně zajišťoval potřebné od počátku příprav až po ukončení celé akce.

Poděkování patří všem, kteří se zapojili nejen do přípravy, ale i pro klidný průběh cele akce, která byla ukončena krátce po půlnoci.

- zpět -