Program pro děti MŠ Náchodská Červený Kostelec 2017

Na základě žádosti pí. ředitelky Hanušové a následné dohodě s velitelem jednotky Petrem Nejmanem jsme na čtvrtek 22. června připravili pro děti a zaměstnance školky besedu o práci hasičů spojenou s ukázkou techniky a jejího využití.

Před 10 hodinou jsme dorazili se všemi 3 výjezdovými vozy do areálu zahrady školky, kde na nás již čekalo kolem 50 dětí s jejich učitelkami. Besedu zahájil starosta sboru Radek Ságner, který v úvodní části představení seznámil děti s činností hasičů a historií sboru. Následně představil přítomné hasiče a odpověděl na dotazy dětí. Poté si vzali slovo Kuba Vítek, Martin Teichman a Jirka Rudolf, kteří popsali průběh zásahu u dopravní nehody, předvedli dětem vyprošťovací techniku, s využitím malého figuranta předvedli použití vakuové podložky ( celotělové dlahy ). Následovala ukázka zásahového oblečení, dýchací techniky a zdravotnického vybavení TA. Po společné ukázce se děti rozdělily do 3 skupinek a každá z nich měla možnost si prohlédnout výjezdovou techniku zblízka s odborným výkladem přítomných hasičů. Hlavně si všechno osahat, vyzkoušet, potěžkat. Překvapil nás i veliký zájem ze strany učitelek o praktické seznámení se s technikou.

Zhruba po hodině následovala tolik očekávaná praktická ukázka s vodou, která byla vzhledem k tropickému vedru, které celou ukázku provázelo, vítaným zpestřením a možností se osvěžit. Děti se seřadily do zástupu a každý si alespoň sáhl na proudnici, z které stříkala voda proudem či vodní mlhou. Na závěr Kuba předvedl práci s vodním dělem a „zkropil“ většinu přítomných dětí včetně učitelek. Osvěžení nikomu nevadilo.

Podle reakcí dětí i učitelek byl celý program dobře připravený a pro všechny zajímavý a poučný. Poděkování přítomným hasičům za jejich čas, který celé akci věnovali.

- zpět -