SDH Radvanice - oslavy 140 let

Je sobota 25. června a zástupci našeho sboru jsou pozváni k partnerům z Radvanic v Čechách k účasti na programu oslav 140 let založení místního hasičského sboru. Soutěžní družstvo dospělých je v tu dobu na hasičské soutěži v Srchu, a tak reprezentovat odjíždí 7 – mi členná skupina složená z našich členů a jejich manželek ( přítelkyně ). Odjezd je nahlášen na 13 hodinu, kdy zbrojnici opouští TA VW a Felicie.

Po 20 minutách jsme přijeli do Radvanic, kde se již před zbrojnicí chystalo slavnostní zahájení celých oslav. Jen jsme se zařadili mezi pozvané hosty a začala slavnostní část programu – slib mladých hasičů a ocenění aktivních členů sboru. Celý program se odehrával před zbrojnicí, hezky na sluníčku při teplotě, která koketovala s 30 stupni. Na závěr této části programu jsme předali starostovi a veliteli pamětní plaketu, kterou zakoupil Pepa Záliš.

V další části programu, kterou jsme sledovali již v odlehčeném oblečení ( bez saka ), jsme viděli ukázky práce malých hasičů s hašením požáru, ukázky štafet na 60 metrů mladých hasičů a dorostenců, dále pak prezentaci RC modelů ( p. Nývlt ), vystavena byla hasičská technika od historické stříkačky až po moderní cisterny a ve 3 představeních i vystoupení mažoretek.. Poslední ukázkou bylo vyproštění zraněné osoby z havarovaného auta s využitím našeho TA VW. Na žádost pořadatelů jsme dovezli TA s tím, že zasahující hasiče si dodají sami pořadatelé. Před samotnou ukázkou byli naši zástupci ( Streubel Petr a Pfeiffer Luboš ) seznámeni s faktem, že Radvanice dodají 2 hasiče a víc ne. Navíc bez zkušeností s touto činností a první pomocí. Času bylo málo a po krátkém zaučení obou hasičů a příjezdu záchranky z Odolova i tato ukázka proběhla, i když náš pohled na předvedenou práci byl poněkud rozpačitý. Ale vyzkoušeli si práci s vyprošťovací technikou za poskytnutí rad našich členů a diváci nakonec jejich výkon ocenili a sami si vyzkoušeli, že práce s těžkou technikou není lehká.

Následoval čas na pohoštění. V prostorách zbrojnice měli pořadatelé výstavu historického oblečení hasičů a historických materiálů spojených s činností hasičů. Ve společenské místnosti měli pro VIP hosty připravené švédské stoly s vynikajícími pochutinami, kde si každý mohl vybrat dle chuti.

Celá naše účast na oslavách byla plánována tak, že musíme z důvodu dalších sobotních aktivit některých zúčastněných opustit naše přátele nejdéle o půl šesté ( odpoledne ). A tak se i stalo. Ostatně dalším bodem programu byla taneční zábava, ale blížící se bouřka, která dorazila do Kostelce po 18 hodině spojená s přívalovým lijákem asi jejich program narušila. To se prostě stává, ale hlavní část programu za pozornosti cca 100 občanů byla splněna a následovala ta „odpočinková“.

Děkujeme partnerům z Radvanic za pozvání a těšíme se na další setkání.

- zpět -