Setkání Kostelců v našem městě

V sobotu 18. června se v našem městě uskutečnilo již 30 tradiční setkání zástupců Kostelců z celé republiky. Pro všechny účastníky byl ze strany vedení města, kulturního střediska a červenokosteleckých spolků připraven bohatý program. Náš sbor zorganizoval hasičskou soutěž pro přihlášená družstva spojenou s bohatým pohoštěním.

Celé akci předcházela příprava, kterou si vzali za své členové výjezdového družstva a výboru. Tradicí těchto setkání vždy bylo připravit a zařadit do soutěže nějaké nezvyklé až překvapující prvky, které potrápí soutěžící a potěší oko přihlížejících. Ne jinak tomu bylo i u nás.

Po 10 hodině ranní a uskutečněném průvodu zúčastněných měst dorazily do zbrojnice zástupci celkem 8 družstev, kteří byli připraveni vybojovat co nejlepší výsledek v pro ně zatím neznámém provedení hasičského útoku. Zatím co někteří se rozhodli posílit ztracenou energii po cestě doplněním organismu kalorickými nápoji ( především hosté z Kostelce na Hané), jiní sledovali připravované sportoviště a přemýšleli, k čemu jsou tam umístěné prolézačky či překážky. Mnohým také vyhládlo a proto uvítali možnost již připraveného pohoštění ve formě guláše, klobásy či steaku ne grilu.

Poté, co bylo vše připraveno, následovalo nastoupení družstev k zahájení soutěže a seznámení se s pravidly. Konečně se dozvěděli, co je čeká a nemine. Útok s vodou dodávanou z hydrantu na 2 útočné proudy, kdy během útoku soutěžící byli ve dvojicích svázáni jednou rukou a překonávali prolézačku a přeskok překážky. Především spojení rukou bylo u mnoha velikou překážkou, která přinášela problémy nejen při spojování hadic. Velitel družstva nejen dle zvyků své účastníky odstartoval, ale tentokrát se musel i do soutěže zapojit. Soutěž měla bezproblémový průběh a všechna družstva útok zvládla.
Vítězem soutěže se nemohlo stát jiné družstvo než domácí, protože trénink při přípravě byl výhodou. Druhé místo vybojovalo družstvo hasičů z Kostelce na Hané pravděpodobně zásluhou sportovních kvalit a předchozí přípravy u občerstvení.

Celá soutěž proběhla v příjemné atmosféře, přítomní chválili nabízené občerstvení a pohoštění, mnohdy se vzpomínalo na předešlé ročníky. Po skončení akce se účastníci přesunuli do přírodního amfiteátru k shlédnutí dalšího programu.

Poděkování všem zúčastněným za organizaci akce.

- zpět -