Setkání s Mikulášem 2018

Každoročně poslední společenskou akcí pro členy, ale především pro děti a vnoučata členů, je setkání s Mikulášem a jeho doprovodem. Tuto akci pořádáme i pro zájemce z řad veřejnosti.

Opět 5. prosince a tradičně o 5 hodině odpoledne navštívil prostory zbrojnice Mikuláš s andělem a 2 čerty. Jejich setkání s přítomnými předcházelo půlhodinové soutěžení v jednoduchých disciplínách, aby se děti do příchodu návštěvy nenudily a rodiče si mohli dát něco „ na povzbuzení“. Krátce po 5 hodině přišel pokyn pro zhruba 25 dětí a ještě početnější doprovod z řad rodičů, prarodičů a příbuzných, aby se odebrali do společenské místnosti. Všichni vědí, co bude následovat. Přivítání ze strany starosty sboru a hlavně příchod očekávaných. Přichází první čert a mnozí ztrácí statečnost. Následují Mikuláš a ostatní doprovod. Letos byli čerti „hodní“, neměli jsme zlobivých dětí, přesto slzičky ukáply. Následovaly povinné básničky od dětí, které neměly strach, a pak rozdávání dárků od Mikuláše. Když to nešlo jinak, došli si pro balíček i babičky, nebo děti za doprovodu rodičů, protože chybělo dost statečnosti. Všichni na závěr akce zatleskali Mikulášovi a jeho doprovodu a následovalo otevírání balíčků. Musíme přiznat, že uhlí bylo málo. Buď jsou děti hodnější, nebo uhlí dražší.

Poté, co se všichni přítomní, jak děti, tak doprovod, potěšili z dárků, byla tato úspěšná akce kolem 19 hodiny ukončena. Děkujeme za účast a za rok opět na shledanou.

- zpět -