Slavnostní schůze Stolec

Pětičlenná delegace členů našeho sboru ( Ságner, Šváb, Záliš, Hepnar a řidič Mervart) vyrazila v pátek 7. března do polského Stolce na základě pozvání od našich přátel k účasti na jejich valné hromadě. Jako pozornost pro jejich členy jsme vezli 4 tašky propagačních materiálů získaných od města doplněných zlatým mokem z Plzně. I přes slibovanou zasněženou krajinu ze strany polských přátel ( v lednu na naší schůzi) jsme po celou cestu měli příjemné jarní počasí.

Po příjezdu jsme se nejprve zúčastnili jejich slavnostní schůze, která začala s krátkým zpožděním kvůli sledování úspěchu našeho skokana na lyžích ( Koudelky – 4. místo). Po tradičních zprávách shrnujících činnost sboru v roce 2013 jsme přispěli k slavnostnímu rázu schůze předáním 2 medailí bývalému starostovi Zabkowic panu Jozefu Marcinkowi. První měla být předána v roce 2011 k desátému výročí od podepsání spolupráce mezi hasiči Kostelce a Zabkowic ( čestné členství), druhá při našich oslavách od KSH za zásluhy o spolupráci. Tehdy se předání nepodařilo z důvodu nepřítomnosti pana starosty. Tak až letos a upřímně, dvě medaile najednou nečekal. No nečekal žádnou. Měl to potom drahý.

Po slavnostní schůzi následovalo posezení na horním sále u prostřeného stolu. Byl čas na popovídání si, nekonečné přípitky, oslavné písně (polské) a předání si darů. Z polské strany jsme obdrželi tašky s prospekty a termo konvičkou od současného starosty Zabkowic. Toho jsme pozvali k návštěvě našeho města a sboru, kterou přislíbil. Co jsme zaslechli při diskuzi? Kolegové ze Stolce připravují letos společné setkání mladých hasičů ve Zlatém Stoku. Dospělí by rádi s námi strávili společný víkend na horách s výstupem na Sněžku.

V průběhu našeho společného sezení jsme se dozvěděli, že druhý den má Stolec významný pohřeb mladého muže ( sál už byl připraven), tak po vzájemné domluvě jsme včas ukončili naši misi a i přes „ přemlouvání“ jsme zavčas vyrazili domů.

- zpět -