Společně na horách

Další z akcí, která nebyla v celoročním plánu, ale uskutečnila se na přání několika členů hasičů, byl víkendový pobyt na naší hasičské chatě společně s manželkami či přítelkyněmi. Tento se uskutečnil 28. - 29. 5. 2016. Tento termín byl zveřejněn na tabuli ve zbrojnici více než 2 měsíce, ale ze strany hasičů asi nebyl veliký zájem, po celou dobu byly přihlášeny pouze 3 dvojice. Přitom bylo garantováno zaplacení jídla a občerstvení z hasičských peněz.

Nakonec se v pondělí daného týdne přihlásilo 6 dvojic, v kanceláři jsme narychlo dohodli vše potřebné – rozsah prací, jídlo, cestu, program atd.. Starosta Ságner s J. Grimem v pátek nakoupili potřebné poživatiny, naložili jsme nové židle do společenky, dále pak hudební aparaturu, sekačku na trávu, vše dle dohody a programu.

Ráno v 8 hodin bez čekání na „opozdilce“ jsme vyrazili na hory, kde v tu chvíli bouřilo a pršelo. Cesta proběhla bez problémů a po příjezdu na chatu nebylo po bouři ani památky. Vyložili jsme náklad, ubytovali se a šlo se na první túru. Směr kostelík v Dolní Malé Úpě. Francovi a „Streubelovi“ vyrazili kratší trasou, ostatní kromě Jirky Grimy přes Pomezky. Zatímco my jsme se procházeli, Jirka sekal trávu kolem chaty.

Výprava přes Pomezky chytila 3 krát kroupy a déšť, druhá skupina nic. Sešli jsme se v hospůdce v Dolní Malé Úpě a po posilnění ( pozor – zvítězilo kyselo ) jsme došli do Spáleného mlýna. Odtud nás Jirka vyvezl do Horní Malé Úpy ( Zátiší ), kde byl společný oběd, který si všichni platili ze svého. Následoval společný přesun na chatu.

Celý pobyt byl zaměřen jako forma poděkování manželkám za jejich toleranci našich hasičských aktivit. Pozor, v Polsku dávají manželkám hasičů i vyznamenání. Tomu byl přizpůsoben i další program. Zatímco ženy zasedly k venkovnímu stolu a daly si kávičku a sladkosti, pánové upekli buřtíky a připravili gril na kuřátka. Ta se posléze začala opékat jako hlavní večeře. Mezitím naše ženy nevydržely a zhotovily chlebíčky z pomazánek, které doma připravily. Následoval čas rozjímání, odpočinku a hlavně probírání informací všeho druhu. Večer kuřátko se zdravotní vložkou starosty, který poslední řez vedl přes svůj ukazováček. Zdravotníci byli po ruce a postarali se. Večer ve znamení her, hudby, povídání atd.

Ráno bylo slunné a pohladilo po duši. První dohoda Radka a Jindry, že vyrazí na Jelenku. Následovala bohatá snídaně ( káva + sladké, ale i pomazánky), Luba Pfeiffer si vzal za úkol úpravu komína proti zatékání. Nakonec na výlet kromě zmíněných „mladíků“ vyrazily i 3 ženy. Tato výprava urazila celkem 8 km a přes Pomezky ve 13 hodin dorazila na chatu. Ostatní v tom čase připravili základ na buřtguláš a provedli další potřebné práce spojené s funkčností chaty.

Po obědě jsme provedli poctivý úklid celé chaty a po kávičce následovala likvidace „posledních“ zásob a návrat domů. I cesta domů se nesla v pozitivní náladě a to potvrdilo, že občas vyvézt manželky se vyplatí. Jak jsme se dohodli, nebyla to poslední akce tohoto typu a další účastníci se snad najdou.

- zpět -