Společné posezení při selátku

Podzim bývá příležitostí ke společnému posezení členů a rodinných příslušníků a proč ne při pečení selátka. Mnoho členů se během roku zapojilo do aktivit sboru nebo při brigádách na chatě a slušností je jim a manželkám za jejich přístup poděkovat. Vše předem nahlášeno členům a po několika denní přípravě a zabezpečení celé akce jsme se sešli v sobotu 26. září před zbrojnicí. Od půl 7 ráno, kdy bylo selátko dovezeno, se tříčlenná partička ve složení Radek Ságner, Petr Streubel a Pavel Mervart starala o jeho přípravu tak, aby od 14 hodiny po příchodu prvních účastníků bylo co nabídnout. Došlo na ořezání kůže. A zhruba od 15 hodiny bylo maso postupně odkrajováno pro uspokojení chuťových buněk zhruba 30 zúčastněných. Sedělo se krásně za příjemného počasí a se západem slunka se všichni přítomní přesunuli do prostor společenské místnosti, kde akce pokračovala až do večerních hodin. Konečně se podařilo časově sladit účast mladých hasičů i té starší generace.

- zpět -