Společné posezení zástupců IZS 2019 (Státní policie, Městské policie a JPO II. město)

Již podruhé za poslední roky se v naší zbrojnici uskutečnilo společné setkání zástupců složek integrované pomoci našeho města. Toto setkání má význam z pohledu vzájemného poznání se jednotlivých členů, kteří se následně společně účastní akcí při záchraně životů či majetku občanů města. Celého podvečerního posezení se zúčastnili téměř všichni, kteří v danou chvíli neměli služební povinnosti. A o čem se hovořilo? Skutečně se probralo vše, hlavně pak vzpomínky na společné akce.

Pohoštění a občerstvení na tuto akci si zajistily všechny složky společně ze svých peněžních prostředků. Celý podvečer a večer proběhl za příjemné atmosféry.

- zpět -