Společné setkání vedoucích mládeže oblasti Hronovska a Kostelecka 2017

Týden po okrskové schůzi, tj. v pátek 10. února, se zaplnila naše společenská místnost zástupci sborů okolí, kteří pracují s mládeží. Konalo se zde tradiční setkání vedoucích mladých hasičů s okresním vedením v čele s br. Milanem Kliglem. Hlavním bodem programu bylo sjednocení pravidel v soutěžích hry PLAMEN, seznámení se s novinkami a změnami v některých disciplínách, přístupem rozhodčích v posuzování chyb soutěžících. O tom, že práce s mládeží je náročná pro vedoucí hovoří i to, že se program protáhl na více než 3 hodiny a po celou dobu byly řešeny problémy a nejasnosti se soutěžemi spojenými.

Pořadatelé této akce (vedoucí naší mládeže Vítek a Zezulková, spolu s br. Zálišem) očekávali účast asi 40 vedoucích, nakonec se sešlo kolem 30 přítomných bratrů a sester. Bohužel se nezúčastnili zástupci některých sborů Kostelce a blízkého okolí, přestože s mládeží pracují. Po celou dobu jsme zajišťovali pro přítomné občerstvení tak, aby se u nás cítili dobře.

- zpět -