Tradiční turnaj ve stolním tenise o "Pohár starosty sboru" 2017

V sobotu 11 . listopadu jsme uspořádali tradiční turnaj ve stolním tenise „ O pohár starosty sboru“. Tento turnaj pořádáme pro zájemce z řad hasičských sborů okrsku, blízkého okolí, po tři roky i pro naše hasičské přátele ze Stolce a nakonec i pro příznivce tohoto sportu z řad veřejnosti.

Vzhledem k dříve získaným zkušenostem z let minulých, ale i zásluhou současné moderní hasičské techniky, které neunikají provozní kapaliny, jsme přípravu turnaje zahájili až v pátek 10. listopadu úklidem garáže ( sportoviště). Starosta sboru zajistil nákup občerstvení a zhotovil tabulky, Mirek Bílý s ženou nakoupili potraviny. Pravda, letáky a pozvánky byly roznášeny už měsíc předem. Vše bylo na 18 hodinu připraveno, ostatní se doladí podle počtu zúčastněných hráčů.

Sobota ráno. Rychlý výjezd techniky, aby se nevyvětralo teplo a očekávání příchozích k přihlášení se do turnaje. Připravili jsme stoly, zaktivovali kuchyni, narazili soudek. K 9 hodině se zapsalo 15 hráčů, z toho 5 z Polska. Následovalo přivítání zúčastněných jménem starosty sboru, dále pak rychlé rozlosování do skupin a turnaj mohl být zahájen.

Celý turnaj jednotlivců trval přes základní skupiny a další následné rozlosování do půl druhé odpoledne. Během celého turnaje bylo odehráno na 3 soutěžních stolech celkem 47 zápasů na 3 vítězné sety, takže v součtu 162 setů. Některé zápasy byly od začátku jednoznačné a o vítězi nebylo pochyb, jiné však přinesly zajímavou a pro několik přítomných diváků i pohlednou hru. Během turnaje bezvadně fungovala kuchyně a občerstvení, podáváno bylo kuře s knedlíkem a zelím (alias kachna) nebo desítky obr bramboráků se zelím. Vše se snědlo a to ještě v rezervě byly polské klobásy.

O půl druhé starosta mohl ukončit turnaj vyhlášením výsledků. Vítězem turnaje se stal Zdeněk Rosa. Vítězem turnaje z řad hasičů a již podruhé majitelem poháru se stal Karel Mýl (SDH Horní Kostelec) a třetí v pořadí byl Jožka Ligač (dříve SDH Lhota). Turnaje se zúčastnili zástupci těchto sborů – Stolín, Horní Kostelec, Stolec a hlavně 4 domácí zástupci, z nichž nejlepší byl z hlediska umístění Streubel Petr. Každý účastník si odnesl cenu za svůj výkon, všechny ceny měly dlouhodobou trvanlivost a v rodinách našly své užití.

Turnaj i po základní části pokračoval domluvenou česko – polskou čtyřhrou a hlavně posezením při skleničce, kdy padly i jazykové bariéry. O půl páté jsme se rozloučili s polskými kolegy a po úklidu jsme unaveni po těle , ale s dobrou náladou odešli domů.

Dík všem, kteří přispěli ke zdárnému průběhu turnaje, který podle názoru zúčastněných je třeba zachovati po léta další.

 

- zpět -