Valná hromada

Před valnou hromadou se výbor sešel 2 krát, aby byly zajištěny všechny náležitosti s touto akcí spojené. Starosta vyrobil pozvánky, náměstek je rozeslal všem pozvaným hostům, domluvilo se pohoštění a jeho objednání, termíny přípravy společenské místnosti a především obsluha, kterou si vzal za své Luboš Pfeiffer s kolektivem manželek některých našich členů.

Poslední dva dny před termínem výroční schůze se zvýšila aktivita členů – pořadatelů ve zbrojnici. Vzhledem k tomu, že jsme se poprvé rozhodli pohostit přítomné bramborovým salátem s řízkem, bylo nutné uvařit brambory. Pepa Záliš dodal 15 kg brambor a po diskuzi, zda ve slupce či škrabat, bylo toto množství uvařeno. Jak jinak než ve slupce. Druhý den starosta sboru nakoupil potřebné pochutiny do salátu ( dalších 5 kg ) a před 17 hodinou vypukla akce výroby salátu. Sešlo se nás 11 členů a každý přinesl ten svůj nejlepší recept. Bez kompromisů by to ani nešlo, takže kolem 19 hodiny jsme měli cca 18 – 20 kg salátu ( před ochutnávkou ). Celkem jsme se při tom pobavili. Mezitím byla připravena společenská místnost.

V pátek odpoledne Jirka Grim společně se starostou dovezli řízky zhotovené ve školní jídelně, salát pěkně rozležený jsme donesli z chladna garáže, vše bylo připraveno k zahájení výroční schůze. Čas se jít převléknout.

Výroční valná hromada byla zahájena 15 minut po 18 hodině. Celý program uváděl náměstek Josef Záliš. Po představení přítomných hostů, ředitele HZS Náchod Davida Pouče, starosty OSH Náchod Ivana Krause, přátel z Polska a Radvanic, následovala minuta ticha za zemřelé členy, Poté schválení mandátové komise. Jako v minulých letech následovaly zprávy starosty sboru, velitele, vedoucích mládeže, zpráva o činnosti soutěžního družstva a správce chaty. Letos poprvé byl tento blok informací o činnosti sboru doplněn projekcí na plátno s ukázkami ze zásahů JPO II., soutěží a činnosti mládeže. Následoval okamžik předání uznání a vyznamenání členům sboru za jejich dlouhodobou práci, která předal starosta sboru, velitel a starosta OSH. Další částí programu byla diskuze, ve které vystoupili hosté se svojí zdravicí a poděkováním. Ředitel HZS David Pouč ocenil práci naší výjezdové jednotky, starosta OSH Ivan Kraus upozornil na problémy se změnou zákonů. Bohužel poprvé letos na naší výroční schůzi nebyl nikdo ze zástupců našeho městského úřadu, ale i z okolních sborů. Pan starosta města se na poslední chvíli omluvil prostřednictvím poslání sms, ostatní z vedení města byli na rekreaci a někdo ze zástupců rady města? Bez komentáře. A zástupci okrsku? Asi nebyl čas.

Po oficiální části následovalo pohoštění všech přítomných účastníků a volná zábava, která umožnila předání si informací o aktivitách sborů, vzpomínání, ale i popovídaní si o rodinách a pozvání na aktivity jimi pořádané. Sedělo se krásně, poseděli i manželky, které zajistily další pohoštění. Postupně jsme se rozloučili s našimi hosty a následoval odchod domů. Pozdní, ale v pohodě. A o tom to je.

- zpět -