Valná hromada 2017 SDH Červený Kostelec

pátek 13. 1. 2017

První společenskou akcí roku je vždy Valná hromada sboru. Letos se konala v pátek 13. ledna, v termínu, který mnozí považují za nešťastný to den. Předem uvádím, že vše dopadlo bez problémů.

Jako každý rok i tentokrát proběhla před samotnou slavnostní schůzí mnohá sezení výboru, na kterých se projednával program schůze, pozvánky hostů a další organizační záležitosti. Mimo jiné i pohoštění přítomných. Po loňském úspěchu s nabídnutým guláškem jsme se rozhodli pro neméně úspěšnou variantu – řízek a bramborový salát. Řízky jsme si nechali zhotovit a doručit od jedné firmy, salát jsme jako minule připravili sami ve zbrojnici. Práci nám usnadnil Pepa Záliš zajištěním vařených bramborových kostek. Tentokrát jsme se ani nedohadovali, kdo a co by přidal či nedal, za 2 hodiny bylo asi 15 kg salátu namícháno. A byl fakt dobrý.

Valná hromada proběhla za přítomnosti pouhých 35 členů sboru ( nutno upozornit, že povětrnostní podmínky a množství sněhu zabránily mnoha starším v účasti ), ale i 19 hostů, kteří nás přišli podpořit v naší práci. Mezi hosty byl přítomen starosta města p. Rostislav Petrák, který ve svém příspěvku poděkoval hasičům za práci pro město a jeho občany, dále velitel HZS br. Pavel Čižmář, který ve svém příspěvku poděkoval členům výjezdové skupiny za vysoce odbornou práci při akcích. Přítomni byli i přátelé z partnerských sborů z polského Stolce a českých Radvanic a dále pak sborů okrsku, konkrétně Stolína, Lhoty a Horního Kostelce.

Během programu schůze přítomní vyslechli zprávy starosty sboru, velitele JPO II., vedoucích mladých hasičů a člena soutěžního družstva dospělých, dále byli vyznamenáni aktivní členové sboru.

Po ukončení schůze a večeři setrvali přítomní členové a hosté u společného stolu ještě několik hodin při společenské diskuzi a zábavě s pohoštěním, které připravily naše manželky.

Závěrem několik postřehů z této akce. Příjezd polských kamarádů ke zbrojnici byl spojen s šokem ze sněhových bariér. U nich asi 3 cm sněhu. Následná projížďka jejich členů okolím města v cisterně - bílo vlevo, vpravo, všude ( sníh ). Tradičně výborná polsko – radvanicko- kostelecká atmosféra u stolu. Taneček. A pak hodně po půlnoci odjezd hostů.

Následoval odchod domů, zasloužilý odpočinek a pak? Nečekejte překvapení – nutný úklid a návrat do reality všedních dnů.

- zpět -