Valná hromada 2018 SDH Červený Kostelec

V předem stanoveném a nahlášeném termínu v pátek 19. ledna 2018 se uskutečnila Valná hromada našeho sboru.

Tak jako v přecházejících letech i letos této akci přecházely nemalé přípravy. Ve středu byly starostou a pokladníkem uskutečněny veškeré nákupy potravin a občerstvení. Ve čtvrtek nastoupila do kuchyně 6 – ti členná skupina zabývající se gastronomií, aby pro účastníky valné hromady připravila 20 kg vynikajícího bramborového salátu, složeného dle požadavků všech přítomných. Přílohou k salátu byly plánovány řízky. Vzhledem k tomu, že na řízcích není „co pokazit“, zadali jsme jejich zhotovení Pešíkům ze Stolína. Dovoz sjednán na 19 hodinu. Ještě ve čtvrtek následovala příprava společenské místnosti. V pátek dokoupeno pečivo a vše připraveno.

V pátek odpoledne kolem půl páté přišli šéf obsluhujícího personálu Luboš Pfeiffer, starosta a další nedočkaví bratři hasiči. Postupem času přichází další a další. Začátek schůze je stanoven na 18 hodinu a po povinné 15 minutové čekací době schůze začala.

Průběh schůze vedl náměstek Pepa Záliš. Po minutě ticha za zesnulé hasiče Čepelku a Drtinu přivítal hosty a seznámil přítomné s programem. Zvolena a odsouhlaseny byly návrhová komise ve složení Prokop, Teichman a Pinkava L. A mandátová komise ve složení Grim, Franc a Streubel Petr. Následovaly zprávy starosty sboru Radka Ságnera, který kromě činnosti za rok 2017 připomněl úryvkem z kroniky zásah jednotky u požáru v roce 1948. Zprávu velitele sboru ( omluven) přednesl jeho zástupce a doplnil ji hezky zpracovanou projekcí ze zásahů JPO II. Následovala zpráva o činnosti mladých hasičů, kterou zpracovali přehledně a vtipně instruktoři. Následovaly povinné zprávy revizní a kontrolní komise a starosta sboru nechal odsouhlasit návrh plánu činnosti na rok 2018.

Dalším bodem programu bylo předávání vyznamenání a ocenění aktivním či dlouhodobě činným členům sboru. Oceněni byli Teichman, Vít a Škoda věrnostní medailí za 10 let u sboru, věrnostní stužku za 40 let obdržel Červinka a za 70 let Pinkava Zdeněk. K tomu ocenění za OSH obdržel Teichman, medaili „ Za zásluhy“ Pfeiffer a krajské ocenění velitel Nejman.

Dalším bodem programu byly příspěvky hostů. Za město poděkoval za práci hasičů starosta p. Petrák a seznámil přítomné s plánovanými investičními akcemi města, dále vystoupil místostarosta města p. Bergmann s poděkováním za činnost sboru. Následoval příspěvek zástupce HZS mjr. Řeháka, který především ocenil profesionální přístup našich hasičů při výjezdech k ohlášeným událostem. Následně se svojí zdravicí vystoupili další hosté, za OSH Milada Řeháková, za okrsek Záliš ml. a zástupci sborů Radvanic, Horního Kostelce a Lhoty. Svůj příspěvek přednesl i bratr stražak z partnerského Stolce. Po této části programu starosta sboru ukončil valnou hromadu a přišel okamžik pro obsluhu z kuchyně.

Na stoly hostů a přítomných hasičů byly přineseny porce salátu s řízkem, následně chlebíčky, diskutující skupinky přítomných se občerstvovaly nápoji dle chuti. Slyšet byla čeština i polština, každý si s našimi přáteli rád popovídal. Později jsme seskupili stoly a s bohatým pohoštěním všeho druhu za doprovodu reprodukované hudby pokračoval večer až do pozdních hodin.

Závěrem poděkování všem, kteří se zapojili do příprav naší valné hromady a přispěli k jejímu hladkému a bezkonfliktnímu průběhu.

- zpět -