Valná hromada 2019 SDH Červený Kostelec

První společenskou akcí tohoto roku byla již tradičně Valná hromada. Termín jejího konání byl předem stanoven na pátek 11. ledna. Termín to časově blízký s ohledem na naše první pondělní setkání až 7. ledna, takže jsme měli pouze 4 dny na přípravu programu a pohoštění. V úterý proběhly první nákupy, ve čtvrtek příprava tradičního bramborového salátu za účasti 6 členů a při tom jsme připravili stoly ve společenské místnosti. V pátek odpoledne už jen poslední nákupy pečiva a rychle domů se obléknout do slavnostního. Vše připraveno.

Slavnostní výroční schůze byla zahájena krátce po 18 hodině minutou ticha za zesnulé kamarády a přivítáním hostů. Navštívili nás starosta města ing. Rostislav Petrák, za HZS územní odbor Náchod ing. David Pouč, starosta OSH Ivan Krause, dále pak zástupce okrsku preventista Pepa Záliš ml., zástupci sborů Horního Kostelce, Lhoty a Stolína a nakonec kamarádi partnerských sborů z Radvanic a polského Stolce.

V rámci programu všichni přítomní vyslechli výroční zprávy za rok 2018 přednesené starostou sboru Radkem Ságnerem, za mládež Ondrou Vítem. Shlédli prezentaci činnosti výjezdové jednotky s ukázkami z výjezdů, kterou promítl velitel Petr Nejman. Po krátkých zprávách revizní a kontrolní komise a schválení plánu činností na rok 2019 byly předány věrnostní stužky celkem 10 členům. Následovala diskuze, ve které kromě pozdravů zástupců sborů informoval starosta města přítomné s činností vedení města spojenou s bezpečnostními opatřeními, finanční podporou JPO II. a plánovanou uzavírkou silnice přes Horní Kostelec. Zástupce HZS poděkoval za spolehlivost při zásazích, kterých bylo rekordních 173. Starosta OSH zhodnotil kladně naši dlouhodobou činnost a včasné plnění si povinností.

Po hodině byla Valná hromada starostou sboru ukončena. Následovala chvilka pro personál kuchyně, kteří připravili pohoštění bramborovým salátem a řízkem. Mnohým ani neslehlo a na stoly byly přinášeny chlebíčky a další pochutiny včetně občerstvení všeho druhu. Následovala kamarádská beseda u společného stolu, která skončila odjezdem hostů a rozchodem domů. To kolem 24 hodiny.

Valné hromady se zúčastnilo 34 řádných členů a 20 hostů.

- zpět -