Valná hromada 2020 SDH Červený Kostelec

Tradičně první společenskou akcí tohoto roku byla Valná hromada, která se konala v pátek 24. ledna. Opět na začátku týdne proběhly první nákupy, ve čtvrtek příprava tradičního bramborového salátu za účasti 4 členů, objednány byly řízky. V pátek odpoledne už jen poslední nákupy pečiva, doladili jsme přípravu společenské místnosti, její ozvučení a rychle domů se obléknout do slavnostního. Vše připraveno.

Slavnostní výroční schůze byla zahájena krátce po 18 hodině minutou ticha za zesnulé kamarády a přivítáním hostů. Navštívili nás starosta města ing. Rostislav Petrák, za HZS územní odbor Náchod ing. David Pouč, starosta OSH Ivan Krause, dále pak zástupce okrsku preventista Pepa Záliš ml., zástupci sborů Horního Kostelce, Lhoty a Stolína a nakonec kamarádi partnerských sborů z Radvanic a polského Stolce.

V rámci programu všichni přítomní vyslechli výroční zprávu o činnosti sboru za rok 2019 přednesenou starostou sboru Radkem Ságnerem, který na závěr své zprávy poděkoval členům sboru a přítomným hostům za dvacetiletou spolupráci a přenechal své místo u stolu novému starostovi Ondrovi Vítovi. Následovaly další informace za mládež přednesené Verčou Zezulkovou. Shlédli jsme opět hezky připravenou prezentaci činnosti výjezdové jednotky s ukázkami z výjezdů, kterou promítl velitel Petr Nejman. Po krátkých zprávách revizní a kontrolní komise a schválení plánu činností na rok 2020 byly předány novým velitelem a náměstkem věrnostní stužky dlouholetým členům a další ocenění členům za jejich práci pro sbor. Následovala diskuze, ve které kromě pozdravů zástupců sborů informoval starosta města přítomné s činností vedení města spojenou s bezpečnostními opatřeními, finanční podporou JPO II. a plánovanou uzavírkou silnice přes Horní Kostelec. Při této příležitosti se pan starosta ve své zprávě zmínil i o opravách chodníků ve městě. Tato informace vyvolala negativní reakci 2 členů, ale naštěstí to narušilo program je na krátkou dobu. Zástupce HZS ing. Pouč poděkoval za spolehlivost při zásazích, kterých bylo sice méně než v roce 2018 ( celkem 137 ), ale především výjezdy na záchranu životů s použitím AED byly hodnoceny velice kladně. Starosta OSH zhodnotil kladně naši dlouhodobou činnost a včasné plnění si povinností a poděkoval bývalému starostovi za spolupráci. Dále popřál jeho nástupci pevné nervy a úspěchy ve vedení sboru. Své zdravice přednesli i další zástupci přítomných sborů a starosta okrsku.

Po hodině byla Valná hromada novým starostou sboru ukončena. Následovala chvilka pro personál kuchyně, kteří připravili pohoštění bramborovým salátem a řízkem. Mnohým ani neslehlo a na stoly byly přinášeny jednohubky a obložené talíře, pití všeho druhu včetně občerstvení. Následovala kamarádská beseda u společného stolu, bez rozdílu, kdo je domácí nebo host. Slyšet byla čeština i polština, ale co je hlavní, všichni si rozuměli. Valná hromada neskončila odjezdem hostů z Polska po 23 hodině, ale nenásilně se protáhla o několik hodin k ránu.

Poděkování všem, kteří tuto akci zajistili programově i jinak organizačně.

Valné hromady se zúčastnilo 36 řádných členů a 20 hostů.

- zpět -