Valná hromada SDH 2016

Rok 2016 jsme zahájili jako v předcházejících letech Valnou hromadou, která se konala v pátek 15. ledna. Týden před tímto termínem se sešel výbor sboru a připravil veškeré potřebnosti k jejímu zdárnému průběhu, mimo jiné se dohodl na společném uvaření guláše pro přítomné členy a hosty. Objednáno starostou bylo 12 kg plecka, 12 vek chlebových, velitel zajistil potřebné koření a cibuli a ve středu před valnou hromadou se v kuchyni sešlo 5 „ kuchtíků “. Práce šla od ruky a při nezbytné konzumaci tekutin, které udržovaly chuťové buňky v pozornosti, jsme po 3 hodinách uvařili cca 30 litrů skutečně dobrého guláše. Ten byl ještě v nočních hodinách několikrát promíchán, aby se nezkazil. Ve čtvrtek byly dokoupeny poslední potraviny na přípravu obložených talířů a tím přípravy skončily.

V pátek odpoledne jsme připravili stoly s ubrusy, kuchyňský personál si připravil nádobí a veškeré potřebnosti a slavnostní schůze mohla být zahájena. Účastníci se scházeli až do 18 hodiny a po povinné 15 minutové proluce se tak i stalo. Z 58 aktivních členů se zúčastnilo 43, k tomu 15 hostů. Proti minulé schůzi byla účast hostů velmi pěkná. Poprvé ve své funkci nás navštívil starosta města p. Petrák Rostislav, za HZS opět ředitel Pouč David, za OSH Kraus Ivan, dvoučlennou delegaci z Polska vedl Golis Antoni, početnější za Radvanice Burdych Rosťa a dále pak zástupci sborů ze Lhoty, Stolína, Horního Kostelce a z daleké Velké Úpy.

Po přivítání hostů a schválení programu schůze jsme minutou ticha vzpomněli na zemřelé členy. Následovala zpráva starosty sboru o činnosti sboru za rok 2015 doplněná úryvkem z kroniky o činnosti hasičů v roce 1015. Časově rozsáhlá byla zpráva velitele JPO II., která byla doprovázena videoprojekcí ze zásahové činnosti jednotky. Následovaly zprávy z činnosti mladých hasičů a našeho soutěžního družstva, dále zpráva hospodáře sboru a revizní a kontrolní komise. Výčet informací zakončil správce chaty. Následovala slavnostní část schůze spojená s předáváním vyznamenání. Prvního se dočkala po zásluze Verča Zezulková za práci s mládeží. Následovaly ocenění za dlouhověkost u sboru a z nich pak významné za 60 let práce převzali Jindřich Franc a Karel Kaněra. Po této slavnostní chvíli přišlo schválení plánu práce na rok 2016, kterou přednesl starosta sboru.

Závěr naší valné hromady patřil jako vždy našim hostům, kteří ve svých příspěvcích pozdravili naše shromáždění a popřáli našemu sboru hodně úspěchů v naší práci. Od přátel z polského Stolce jsme převzali historickou ruční sirénu z první poloviny 70. let. V tento okamžik zvýšila aktivitu posádka kuchyně, která začala roznášet hostům a přítomným členům uvařený guláš s chlebem, obložené talíře a jiné pohoštění.

Po oficialitách následovalo společné posezení s občerstvením, přislíbili jsme účast na valné hromadě v Radvanicích, přijali pozvání do Polska a pak se vzpomínalo na společně prožité akce. Valnou hromadu jsme zakončili posunutím kalendářního data na číslo 17 a odchodem domů.

- zpět -