Valná hromada SDH 2023

V pátek 20. ledna se ve společenské místnosti uskutečnila výroční valná hromada našeho sboru, které se zúčastnilo 34 našich členů a 20 hostů. Na úvod schůze jsme minutou ticha vzpomněli na naše zemřelé členy. Následně jsme srdečně přivítali starostu města p. Tomáše Prouzu, dále pak zástupce HZS územního odboru Náchod ing. Martina Řeháka, starostu KSH Královéhradeckého kraje Ivana Krause, za okrsek Červený Kostelec a SDH Stolín Josefa Záliše ml., pozvání dále přijali a schůze se zúčastnili zástupci SDH Horní Kostelec a Lhoty. Potěšila nás návštěva partnerského sboru z Radvanic a po 2 letech covidové absence i přátel z polského Stolce pod vedením Janusze Blicharského.

Po zvolení návrhové a mandátové komise následovaly zprávy, které přednesli starosta sboru Ondra Vít a velitel sboru a JPO II. Petr Nejman, kteří vyhodnotili příslušné aktivity za uplynulý rok a zároveň byl přítomným promítnut sestřih z výjezdů jednotky. Přednesen a schválen byl plán činnosti na nastávající rok 2023, kdy nás čekají hlavně oslavy 150 let činnosti sboru, které se uskuteční 10. června. Všichni hosté byli na tuto akci pozváni.

Následovala chvilka předávání stužek a medailí za věrnost a práci pro sbor, kterou obdrželo celkem 17 členů.

Předposlední částí programu byla diskuze, ve které vystoupili se svými zdravicemi hosté, kteří velice kladně ohodnotili činnost sboru a přislíbili i další společné aktivity a podporu.

Po více než 1 hodině schůze přišla na řadu poslední část programu, na kterou se mnozí z přítomných zvláště těšili. Obsluha kuchyně pod vedením zkušeného manažera Luboše Pfeiffera se otevřeně pustila do roznášení hlavního chodu pohoštění - tradičního bramborového salátu s řízkem ( salát připravila 9-ti členná pracovní skupina ve čtvrtek ). Během schůze v naprosté tichosti připravovaly manželky některých členů další formy pohoštění – jednohubky, chlebíčky atd.

Po společném pohoštění již někteří plně uspokojení odcházeli do svých domovů, ostatní setrvali v družné debatě a v příjemné atmosféře. Polští přátelé nás seznámili s novinkami z řad jejich příznivců, u jejich stolu se vystřídalo nemálo hostů. Každý z přítomných svojí dobrou náladou přispěl k celkovému kladnému ohlasu na společné setkání. Akce ukončena s půlnocí pod hlasitým odjezdem kamarádů z Polska ( nikdo z občanů si nestěžoval).

Závěrem poděkování všem, kteří přispěli ke zdárnému a důstojnému průběhu slavnostní výroční schůze.

- zpět -