Valná hromada SPO Stolec

Na základě pozvání od našich přátel z polského Stolce vyrazila v pátek 4. března do Polska početná 7 – členná skupina hasičů zastupujících náš sbor. Tentokrát byly početně zastoupeni mladí hasiči a poprvé i vedoucí MH Verča Zezulková. Odjezd na půl pátou byl dodržen, abychom se včas a s rezervou dopravili do Stolce. Realita byla jiná. Doprava na polských cestách v pátek stejná jako u nás. Když nás několik kilometrů brzdila dodávka a následně autoškola, začali jsme mít obavy, zda přijedeme včas. Nakonec jsme to zásluhou Martina ( řidiče za odměnu ) stihli.

Byli jsme přivítáni v zrekonstruovaných prostorách společenské hasičské místnosti a poté jsme byli přítomni jejich programu schůze. Snad kromě Petra Švába jsme jejich čteným zprávám, přednášených rychlostí kulometné střelby, moc nerozuměli, ale každý si domyslel, co chtěli autoři říci. Hlavním bodem schůze byly volby jejich nového výboru, které po tajném hlasování v podstatě potvrdily ve funkcích současné vedení. V další části programu schůze jsme byli pozváni na oslavy 70 let založení SPO, které se uskuteční 21. května tohoto roku. Poděkování přišlo ze strany starosty sboru R. Ságnera v jeho krátkém a pomalu předneseném příspěvku. Zhruba po hodině jsme se přesunuli do společenského sálu, kde bylo jako tradičně připraveno pro všechny zúčastněné bohaté pohoštění. Jenom jsme konstatovali, že každým rokem se počet stolů a tudíž i přítomných lidí zmenšuje.

Společné posezení spojené s navazováním osobních kontaktů, předáváním si informací, vzpomínáním, podpořené zájmem pořadatelů, abychom nestrádali v jídle i pití, jsme rázně ukončili dle naší dohody o 22 hodině. Zkušenosti z let minulých nás zavazují včas vyrazit k domovu. Po krátkém „zdržení“ před odjezdem jsme úspěšně opustili naše kamarády a tentokrát bez dopravních komplikací jsme kolem půlnoci ve zdraví dorazili na základnu – zbrojnici.

Závěrem k naši účasti. Pokud si přátelé ze Stolce namlouvali, že naše spolupráce s Tarnowem ( realizovaný projekt ), zasáhla do našich vztahů, tak naše početná návštěva snad tyto úvahy zbortila. Byli, jsou a dále budou našimi partnery ve spolupráci.

- zpět -