Valná hromada

Letošní rok jsme zahájili tradičně valnou hromadou, která se uskutečnila v pátek 17. ledna. Zúčastnilo se 44 řádných členů sboru, 4 zástupci mladých hasičů, 3 přispívající členové a 14 hostů.

Na začátku schůze byl po minutě ticha za zesnulé členy schválen připravený program. Dalším bodem bylo zvolení členů do návrhové ( Vítek, Teichman, Červinka) a volební komise ( Grim, Pinkava J., Hepnar). Následovala zpráva starosty sboru, který nejprve z titulu kronikáře přečetl přítomným „Instrukce panství Náchodského proti povstalému ohni „ z roku 1786 a následně zprávu o činnosti sboru za uplynulý rok. Dále vystoupili se svými zprávami velitel sboru Petr Nejman za JPO II., vedoucí mládeže v zastoupení Kájou Zezulkovou a revizní komise.

Dalším důležitým bodem programu byla volba nových členů do kontrolní a revizní komise. Veřejným hlasováním byli schváleni Kmoch Miroslav, Hejda Ondřej a Petera Jaroslav. Odstupujícím členům komise Pinkavovi L. a Bařtipánovi bylo poděkováno za jejich dosavadní práci.

V další části programu členská základna schválila plán činností na rok 2014 a poté byla předána vyznamenání členům za jejich aktivní práci pro sbor.

Předposledním bodem programu byla diskuze, ve které vystoupili hosté. Nejprve ředitel územního odboru HZS David Pouč poděkoval jednotce za její celoroční práci a seznámil přítomné s problematikou financování jednotek, dále starosta města Petr Mědílek poděkoval za práci sboru a přístup k letním povodním a rozloučil se s konstatováním, že jeho návštěva ve funkci starosty města je poslední a následovat budou už „pouze“ jako čestný člen sboru. V diskuzi následně vystoupili zástupci za SDH Lhota ( Řezníček Petr), Stolín (Ježek Jiří ml.), Radvance ( Lukášek Petr) a polský Stolec (Marek Klimczuk – překlad Petr Šváb).

Po ukončení valné hromady starostou sboru Radkem Ságnerem následoval bod nejočekávanější, tj. pohoštění. Letos jsme poprvé využili služeb školní jídelny k zajištění večeří a rozhodnutí bylo nad očekávání dobré. Pavlišovský řízek s příslušenstvím, velice chutný a za výhodnou cenu, lze jen pochválit. Víme, kam se obrátit příští rok. Poděkování obsluze kuchyně za zvládnutí dost časově náročné akce.

Následovala neoficiální část programu, při které jsme si konečně mohli popovídat o věcech hasičských, ale pobavit se i o běžných drobnostech ( ženy, sport atd.) bez ohledu na jazykové rozdíly mezi námi a polskými přáteli. Po celou část tohoto večera bylo podáváno bohaté pohoštění a občerstvení. Valná hromada byla ukončená jako v minulých létech včas a ve vší slušnosti před půlnocí.

Poděkování všem za hladký průběh této valné hromady.

- zpět -