Výlet na kolech

Od začátku roku se většina aktivit sboru a především členů výjezdové jednotky orientovala na plnění akcí, úkolů a podmínek spojených s projektem „ Rozvoj spolupráce hasičských sborů na česko – polském příhraničním území“.

Společně s polskými kolegy hasiči z Tarnowa se uskutečnily jazykové kurzy, odborná školení, společné výcviky v práci s technikou, ve výškách, soutěže mladých hasičů a společná setkání spojená s navazováním osobních kontaktů. Skončilo léto a konečně se uvolnil čas i na sborové aktivity.

První z tradičních akcí byl mnoho let již pořádaný výlet na kolech pro členy a rodinné příslušníky. Na rozdíl od minulých let, kdy byly trasy vedeny po okolí Červeného Kostelce, starosta s Toníkem Kopáčkem zvolili trasu s cílem v Polsku. Ne příliš náročná trasa z hlediska dlouhých stoupání, ale trochu delší. Jak bylo prezentováno členům – do 40 km. Zato cílová odměna ve formě pečeného pstruha byla lákavá.

Výlet se uskutečnil v sobotu 12. září za překrásného slunečného počasí s odjezdem ve 13 hodin od zbrojnice. S malým zpožděním vyrazilo na trasu 5 cyklistů a později za nimi dalších 8 účastníků autem. Co způsobilo malý počet cyklovýletníků? Na to si musí odpovědět členové sboru sami. Strach z náročnosti trasy nebyl na místě. Vždyť věkový rozdíl nejmladšího a nejstaršího účastníka byl asi 75 let. A všichni to zvládli bez problémů. Odměnou na místě v Kudově Zdroj bylo rybaření, vynikající pečený pstruh, společné posezení a popovídání si. Po ujetí 38 km jsme ještě poseděli v Kostelci v zahrádce Divadla a kolem 20 hodiny všichni příjemně znaveni jsme se odebrali do svých domovů.

- zpět -