Výroční schůze okrsku Červený Kostelec 2017

V pátek 3. února jsme zajistili konání okrskové výroční schůze v prostorách naší společenské místnosti. Na přání starosty okrsku br. Záliše jsme se zhostili přípravy této akce včetně pohoštění. Pozváni byli zástupci všech 12 sborů v plánovaném počtu 48 účastníků, dále pak hosté za OSH a starosta města. Celkem se tedy očekávala účast asi 55 přítomných.

Týden před termínem akce jsme objednali 70 ks pikantních klobás, které jsme se po dohodě s vedením okrsku rozhodli nabídnout. Další to významná změna proti tradičnímu „ Pavlišovu “ v dosavadním tradičním místě konání – ve Stolíně.

Samotné schůze se nakonec nezúčastnili zástupci SDH Řešetova Lhota ( z pracovních důvodů), dále pak ani zástupci OSH pro závadu na autě, takže jediným hostem schůze byl starosta města p. Rostislav Petrák. Své zprávy přednesli starosta a velitel okrsku, starosta města poděkoval hasičům za jejich práci pro občany města a podal informace ohledně plánované návštěvě prezidenta republiky v našem městě. V následné diskuzi zástupci přítomných sborů přečetli krátké zhodnocení své činnosti za rok 2016. V ten okamžik personál kuchyně a obsluha začali roznášet pohoštění, které snad nikoho neurazilo. Klobásy byly svojí velikostí „ jaké svět neviděl „ a snad i chutnaly. Po ukončení schůze se ještě nějaký čas posedělo a povídalo.

Poděkování všem, kteří se zapojili do organizace této akce.

- zpět -