Výroční schůze OSP Stolec

Další výroční schůze, které jsme se rádi zúčastnili, byla valná hromada OSP Stolec, která se uskutečnila v pátek 16. března. Odjezd byl pro zúčastněné hasiče určen na 16. 15 hod. s ohledem na vzdálenost a povětrnostní podmínky.

Plánován byl počet 8 účastníků, přihlásilo se celkem 6 zájemců a nakonec jsme vyrazili se zpožděním v počtu 4 členů, protože určený řidič onemocněl a další člen pracovně nestihl. Zapůjčené dopravní auto ze Lhoty ( naše v opravě) vyrazilo od zbrojnice o půl páté směr Polsko – řidič Kuba Vítek, spolujezdci Petr Šváb, Radek Ságner a Patrik Hepnar.

Přijeli jsme včas a zúčastnili se výroční schůze. V jejím průběhu jsme vyslechli zprávu o činnosti sboru, přijetí nových členů a zdravice přítomných hostů včetně našeho starosty. Dalším bodem programu slavnostní schůze bylo pohoštění pro přítomné účastníky ve společenském sále. Při této příležitosti jsme předali polským kamarádům klasický český „tekutý dar“ a jejich manželkám v kuchyni sladkou pozornost. Následovalo bohaté pohoštění a s tím spojená volná diskuse o problémech, partnerství, aktivitách a celkové činnosti sborů na obou stranách. Na závěr naší návštěvy nás hosté provedli zmodernizovanými prostory jejich zbrojnice.

Vzhledem k povětrnostním podmínkám (zima z Ruska) a návějím jsme včas vyrazili domů přes Zabkowice a bez problémů jsme dorazili domů.

- zpět -