Zdeněk Pinkava 90. let

Významné životní jubileum oslavil v pátek 1. 4. 2022 zasloužilý hasič Zdeněk Pinkava. Naším členem je již 75 let a celou tuto neuvěřitelně dlouhou dobu zasvětil práci pro sbor. Do sboru vstoupil v roce 1947 a již od svých 6 let se aktivně zapojoval do činností nejprve žákovského, posléze dorosteneckého družstva. Až do roku 1954 byl členem soutěžních družstev, která dosahovala velmi cenných výsledků. Po absolvování povinné vojenské služby byl od roku 1957 zvolen velitelem okrsku Červený Kostelec. Jeho přístup k práci hasiče a odborné znalosti nezůstaly nevšimnuty a od roku 1964 se stal velitelem SDH a zároveň členem výcvikového štábu v Náchodě. V obou funkcích byl až do počátku 90. let. Jeho znalosti sbor i nadále využíval ve funkci člena výboru SDH až do roku 2010. V dalších letech byl a je stále dobrým poradcem, z jeho zkušeností čerpají dnešní členové vedení sboru i členové výjezdové jednotky, která je zařazena do pohotovosti 2. stupně.

Návrh na titul Zasloužilého hasiče podal sbor v roce 2003 a téhož roku 24. října mu bylo v CHH Přibyslavi toto vyznamenání předáno.

V posledních 2 letech Zdeněk omezil své aktivity u sboru především z důvodu nebezpečí, které nám všem hrozilo ze strany pandemie covidu. Ostatně výrazně poklesly i aktivity sboru. Proto jsme všichni s radostí přivítali, že se od února letošního roku 2022 situace k dobrému posunula. A pro všechny aktivní členy sboru bylo potěšením, když se Zdeněk objevil mezi námi. Samozřejmostí je, že jsme byli na tuto mimořádně významnou chvíli připraveni. Výbor sboru nechal zhotovit skleněnou vázu s vybroušeným poděkováním k významnému výročí. Tato váza společně s dalšími gratulacemi byla předána při jednom z pravidelných setkáních členů sboru. Ze strany oslavence bylo přítomným členům poskytnuto pohoštění a občerstvení.

Závěrem lze říci jediné. Zdeňku, děkujeme Ti za veškerou práci pro sbor. Děkujeme Ti za to, jaký jsi byl charakterově ke všem členům sboru. Těžko budeme hledat někoho podobného. Přejeme Tobě i rodině vše nejlepší do dalších let, především hodně zdraví a osobní pohody.

- zpět -