Historie sboru - rok 1998

Rok 1998 jsme zahájili valnou hromadou, která se uskutečnila 12. ledna v naší zbrojnici. V jejím průběhu se uskutečnily volby, o kterých jste již byli informováni, dále byli přítomní členové i hosté seznámeni s průběhem příprav na oslavy 125 let činnosti našeho sboru. Termín oslav byl stanoven na červnový víkend, kdy se v našem městě plánovalo tradiční setkání zástupců všech Kostelců naší republiky. Do té doby nás čekalo ještě mnoho práce.

Únor svým počasím připomínal spíše duben, bylo poměrně teplo. I naší jednotce bylo v jednu chvíli pořádně horko. Během 4 dnů jsme vyjeli ke třem požárům. Ten první byl snadný, to ve firmě Verner hořel odpadkový kontejner. Dva dny poté, 17. února, jsme byli vyzváni k výjezdu do vesnice Bystré u Stárkova k požáru hospodářské budovy. Od Horního Kostelce byl vidět sloup černého kouře, který nevěstil nic dobrého. V době našeho příjezdu již nebylo co zachraňovat na budově samotné, tak se veškerá činnost zúčastněných sborů zaměřila na zabezpečení okolních domů. Druhý den byl ohlášen velký požár opravárenské provozovny na Žernově. I v tomto případě byl požár tak rozšířen, že budova nešla zachránit a odtahovala se pouze technika.

Na konci února jsme uspořádali v naší zbrojnici turnaj ve stolním tenise za účasti 16 soutěžících členů sborů našeho okrsku.

V březnu se uskutečnila druhá návštěva skupiny našich hasičů v Küsnachtu, která měla společenský charakter. Zástupci našeho sboru se na pozvání zúčastnili slavnostní výroční schůze místního sdružení spojené s volbou nových členů do řídících orgánů. Při této příležitosti byla hostitelům předána broušená váza s věnováním a pamětní plaketa města. Po celou dobu našeho pobytu byl pro nás připraven zajímavý poznávací program a na závěr naší návštěvy jsme pozvali domácí hasiče na naše oslavy. V dalších měsících se ve zbrojnici a jejím okolí uklízelo, generální opravou prošla cisterna CAS 25, která dostala nový „kabát“, byl sepsán a vytištěn almanach a vše směřovalo k oslavám.

Oslavy proběhly 20. června v rámci programu setkání Kostelců v našem městě. Dopoledne se uskutečnil společný průvod z autobusového nádraží k přírodnímu amfiteátru u divadla. V průvodu jsme měly vše od koňského spřežení až po naši cisternu. Odpoledne se konala soutěž 7 zúčastněných družstev v prostoru pod kotelnou v trochu netradičním útoku s vodou. Soutěžilo se vyřazovacím způsobem, což bylo atraktivní pro přítomné diváky. Po soutěži následovala ukázka staré i nejmodernější hasičské techniky, kterou měly okolní sbory k dispozici. Celý program spolu s diváky sledovali naši přátelé z Kusnachtu, kteří si na poslední chvíli rozmysleli svoji účast na soutěži a po shlédnutí průběhu a dosažených časů se vyjadřovali jen pochvalně k umění hasičů.

Dodatečně v rámci oslav jsme uspořádali pro naše členy tajný výlet do blízkého okolí. V jeho průběhu jsme navštívili Báňskou záchrannou službu v Odolově a dobrovolné hasiče v Radvanicích, s kterými jsme se dohodli na dalším partnerství.

V červenci postihla náš kraj ničivá povodeň, která způsobila velké materiální škody. Záchranných prací se zúčastnili také naši hasiči, konkrétně v Českém Meziříčí, po opadnutí vody se naši členové zapojili do úklidových prací v obci Pulice u Dobrušky a za svoji činnost byli pochváleni. Navíc br. Pinkava Zdeněk ml., Hepnar Patrik a Pfeiffer Luboš ml. získali medaili Za statečnost.

Podzim byl ve znamení soutěží v rámci okrsku a menších výjezdových událostí. V průběhu roku jsme zaznamenali celkem 46 událostí, z toho 14 výjezdů k požárům, 23 technických pomocí, 4 dopravní nehody, 3 pomoci při čerpání vody, 1 olejovou havárii a 1 technologickou pomoc.

Druhým rokem pracovalo družstvo mladých hasičů pod vedením R. Ságnera, J. Záliše a L. Pfeiffera ml.. Na počátku roku jsme měli 9 žáků, které jsme chtěli připravit na soutěže okresního kola hry Plamen, kam jsme plánovali naše mladé hasiče přihlásit. V zájmu utužení kolektivu jsme v únoru uspořádali třídenní pobyt na chatě v Horní Malé Úpě spojený s lyžařským výcvikem. Pobyt se po všech stránkách vydařil. Naší první soutěží, ještě nepočítanou do hodnocení kolektivů, byla účast na Bohdašínském poháru. Bez velkých zkušeností, ale s elánem, jsme celou soutěží prošli s menšími nedostatky a celkově jsme se umístili na 32. místě z padesáti přítomných družstev. Na podzim jsme mladé hasiče spolu s dospělými přihlásili na soutěž do Horní Radechové, kde místní také pracovali s mládeží. Naše družstvo se předvedlo dvakrát v souboji s místními a vzájemně si oplatili vítězství a porážku. Před zraky stovek diváků ostudu neudělali. Po zbývající část roku jsme se scházeli ve zbrojnici nebo později v tělocvičně základní školy.