Historie sboru - rok 2018

Valná hromada 2019 SDH Červený Kostelec

První společenskou akcí tohoto roku byla již tradičně Valná hromada. Termín jejího konání byl předem stanoven na pátek 11. ledna. Termín to časově blízký s ohledem na naše první pondělní setkání až 7. ledna, takže jsme měli pouze 4 dny na přípravu programu a pohoštění. V úterý proběhly první nákupy, ve čtvrtek příprava tradičního bramborového salátu za účasti 6 členů a při tom jsme připravili stoly ve společenské místnosti. V pátek odpoledne už jen poslední nákupy pečiva a rychle domů se obléknout do slavnostního. Vše připraveno.

Slavnostní výroční schůze byla zahájena krátce po 18 hodině minutou ticha za zesnulé kamarády a přivítáním hostů. Navštívili nás starosta města ing. Rostislav Petrák, za HZS územní odbor Náchod ing. David Pouč, starosta OSH Ivan Krause, dále pak zástupce okrsku preventista Pepa Záliš ml., zástupci sborů Horního Kostelce, Lhoty a Stolína a nakonec kamarádi partnerských sborů z Radvanic a polského Stolce.

V rámci programu všichni přítomní vyslechli výroční zprávy za rok 2018 přednesené starostou sboru Radkem Ságnerem, za mládež Ondrou Vítem. Shlédli prezentaci činnosti výjezdové jednotky s ukázkami z výjezdů, kterou promítl velitel Petr Nejman. Po krátkých zprávách revizní a kontrolní komise a schválení plánu činností na rok 2019 byly předány věrnostní stužky celkem 10 členům. Následovala diskuze, ve které kromě pozdravů zástupců sborů informoval starosta města přítomné s činností vedení města spojenou s bezpečnostními opatřeními, finanční podporou JPO II. a plánovanou uzavírkou silnice přes Horní Kostelec. Zástupce HZS poděkoval za spolehlivost při zásazích, kterých bylo rekordních 173. Starosta OSH zhodnotil kladně naši dlouhodobou činnost a včasné plnění si povinností.

Po hodině byla Valná hromada starostou sboru ukončena. Následovala chvilka pro personál kuchyně, kteří připravili pohoštění bramborovým salátem a řízkem. Mnohým ani neslehlo a na stoly byly přinášeny chlebíčky a další pochutiny včetně občerstvení všeho druhu. Následovala kamarádská beseda u společného stolu, která skončila odjezdem hostů a rozchodem domů. To kolem 24 hodiny.

Valné hromady se zúčastnilo 34 řádných členů a 20 hostů.

Valná hromada okrsku

V pátek 16. února se uskutečnila výroční valná hromada okrsku Červený Kostelec. Po roce se organizace této akce opět zhostili Stolíňáci v jejich kulturním sále. Náš sbor zastupovala 4 – členná skupina členů pod „ vedením“ Petra Švába. Starosta sboru s ohledem na své zdravotní problémy ( nachlazení a rýma) se raději hromadného setkání nezúčastnil, ale fungoval jako taxi.

V průběhu setkání byli přítomní zástupci sborů seznámeni s činností okrsku a přednesli i krátkou zprávu o činnosti jejich sborů. Za naši delegaci přečetl zprávu Jirka Grim, zprávu připravil a napsal starosta sboru.

Výroční schůze byla zakončena tradiční večeří a taxi bylo povoláno na místo akce po 20 hodině. Cesta zpět proběhla za silné vánice a cca 5 cm sněhu.

Výroční schůze OSP Stolec

Další výroční schůze, které jsme se rádi zúčastnili, byla valná hromada OSP Stolec, která se uskutečnila v pátek 16. března. Odjezd byl pro zúčastněné hasiče určen na 16. 15 hod. s ohledem na vzdálenost a povětrnostní podmínky.

Plánován byl počet 8 účastníků, přihlásilo se celkem 6 zájemců a nakonec jsme vyrazili se zpožděním v počtu 4 členů, protože určený řidič onemocněl a další člen pracovně nestihl. Zapůjčené dopravní auto ze Lhoty ( naše v opravě) vyrazilo od zbrojnice o půl páté směr Polsko – řidič Kuba Vítek, spolujezdci Petr Šváb, Radek Ságner a Patrik Hepnar.

Přijeli jsme včas a zúčastnili se výroční schůze. V jejím průběhu jsme vyslechli zprávu o činnosti sboru, přijetí nových členů a zdravice přítomných hostů včetně našeho starosty. Dalším bodem programu slavnostní schůze bylo pohoštění pro přítomné účastníky ve společenském sále. Při této příležitosti jsme předali polským kamarádům klasický český „tekutý dar“ a jejich manželkám v kuchyni sladkou pozornost. Následovalo bohaté pohoštění a s tím spojená volná diskuse o problémech, partnerství, aktivitách a celkové činnosti sborů na obou stranách. Na závěr naší návštěvy nás hosté provedli zmodernizovanými prostory jejich zbrojnice.

Vzhledem k povětrnostním podmínkám (zima z Ruska) a návějím jsme včas vyrazili domů přes Zabkowice a bez problémů jsme dorazili domů.

Rekonstrukce WC na chatě U sv. Floriána

Zatímco aktivity sboru jsou od jara v režimu „okurkové sezóny“ a žádné větší akce se nekonají, práce na naší chatě je dost a dost. Jen co slezl sníh a terén kolem chaty se vysušil, konala se první větší brigáda, které se zúčastnilo 5 členů. Hlavní prací bylo zateplení zadní části chaty ( v zimě nám tu zamrzl přívod vody), zateplení zadních dveří, úklid chaty a posečení trávy kolem chaty.

Od jara jsme dále řešili možnost úpravy prostor spodních WC tak, aby se alespoň částečně zvětšily pro spokojené posezení potřebných zájemců. Nejprve jsme oslovili firmu VENTA, ale jejich nabídka podzimního termínu byla pro nás nevyhovující. Nakonec jsme opět oslovili Martina Mýla, který nám předtím pomohl s úpravou kuchyně, aby se této akce zhostil. Předpokladem bylo, že prvotní destrukční (bourací) práce si provedeme sami. A tak následovala několikadenní aktivita hrstky členů, kteří provedli odstranění původních záchodů, obkladů, podlahy, dále pak vysekání prostorů pro plánované zapuštění geberitových splachovadel atd. Jakmile bylo vše připraveno, Martin zrealizoval plánované práce včetně nových obkladů a podlahy, následovalo několik hodin úklidu a napojení vody a na začátku července si naši hosté mohli poprvé užít pohodlí na tolik frekventovaném místě.

Zpřístupněním nových záchodů ovšem akce neskončila. Zapuštěním geberitů byla zeslabena stěna a proto následovala 2. etapa přestavby - zateplení vnější severní strany chaty. Správa chaty se nakonec rozhodla zateplit celou stěnu s předpokladem zlepšení temperování ve spodních pokojích. Práce opět provádí Martin. Tato etapa bude ukončena v měsíci září a chata bude připravena na zimní provoz.

Zásluhou správce chaty Petra Švába a Jirky Grimy, kteří si tuto akci vzali pod patronát, jsme opět zlepšili prostředí pro návštěvníky naší chaty a ti se velice kladě k těmto aktivitám vyjadřují. Takže díky.

145 let činnosti spolku

Rok 2018 je rokem 145 let činnosti našeho spolku. Od jara jsme vedli diskuze, zda a případně jakou formou si toto výročí připomeneme. K projednání bylo několik návrhů, z nichž převažovaly tyto dva: oslavy nedělat nebo je uspořádat v nějaké skromné formě bez náročného programu. Nakonec jsme přistoupili na variantu posezení pro členy spolku a jejich rodinné příslušníky. Termín byl navržen na 2. června. V měsíci květnu jsme však započali přípravné práce na rekonstrukci WC na naší chatě, která musela proběhnout v měsíci červnu, kdy nebyla chata obsazena. Zapojení mnoha členů do prací na chatě donutilo výbor přesunout oslavy na měsíc září. A padl termín 15. září. Průběh oslav si vzal organizačně na svá bedra velitel Petr Nejman. Na konci srpna dochází znovu ke změně termínu a jeho posunutí na 8. září.

Tolik anabáze s termínem. Informace pro veřejnost jsou zveřejněny ve zpravodaji a ohlášeny městským rozhlasem.

V týdnu před sobotou 8. září velitel zajišťuje maso na pečení a je nakoupeno veškeré občerstvení a další pohoštění. Vedoucí mladých hasičů připravili odpolední program pro příchozí děti a rodiče, který spočíval v 5 sportovních disciplínách. Velitel zajistil ceny od firmy ALBI. Vše se zdá být připraveno. Pozvánky jsou předány partnerským spolkům v polském Stolci, Radvanicím, Stolínu a Lhotě.

A je tu den D. Sobotní den je od rána plný slunečních paprsků, počasí jako na objednávku. Dopoledne probíhají poslední přípravy, přiváží se sedací soupravy zapůjčené od Lhoty, nakupují se poslední poživatiny – chleby, uzeniny, sýry na obložené talíře a zelenina. Od 11 hodiny jsou připravována jednotlivá sportovní stanoviště a ceny. Začátek soutěží pro děti byl určen na 14 hodinu.

Již před touto hodinou přicházejí v hojném počtu první soutěžící se svým doprovodem. Jejich zájem nás mile překvapil. Desítky dětí si navlékaly hasičský oblek a překonávaly překážky, rozvíjely a smotávaly hadice, spojovaly hadice a statečně bojovaly za každý „penízek“, který pak mohly přeměnit za hodnotné ceny. Tento program pro děti trval do 16 hodiny a všichni, kteří organizačně zajišťovali jednotlivá stanoviště, si neoddechli. V další části slavnostního dne následovalo společné posezení s hosty a rodinnými příslušníky. Z polského Stolce přijela 8 – mi členná delegace vedená Antoni Golisem, kteří přivezli tradiční občerstvení, od Radvaničáků jsme dostali pamětní plaketu. Zastoupení měly i spolky Lhoty a Stolína. A pak se jen sedělo, jedlo a pilo, pilo a jedlo a vzpomínalo. A slunce zapadlo a stále se jedlo a pilo. Mladí Poláci si začali rozumět s našimi mladými, starší vzpomínali na časy svého mládí a stále se … . Celá akce skončila před půlnocí. Přesto skupinky statečných si posezení ještě prodloužilo.

Závěrem je třeba poděkovat všem, kteří se organizačně zapojili do pořádání akce. Děkuji chlapům spolku, kteří přišli pomoci se soutěžemi. Děkuji ženám, které se jako vždy postaraly o pohoštění a připravily obložené talíře pro návštěvníky. Děkuji organizátorům slavnostního dne, především pak vedoucím mládeže a veliteli, který si vzal akci pod patronát.

Tradiční turnaj ve stolním tenise o "Pohár starosty sboru" 2018

Termín konání tradičního turnaje ve stolním tenise „ O pohár starosty SDH“ jsme již počátkem října určili na sobotu 24 . 11. s ohledem na teplé počasí a práce na zahrádkách. Od poloviny října byly posílány pozvánky do Polska, Radvanic a předávány zájemcům při různých příležitostech. O tohoto okamžiku se na nás organizátory valily ne zrovna optimistické informace : jsem nemocný, budu v práci, Poláci budou pracovně v Rakousku, budu po noční, budu v zahraničí atd. A posunout termín už nešlo.

Není divu, že jsme do posledního okamžiku váhali, přijde vůbec někdo? Kolik toho máme nakoupit? Nakonec optimistické nálady zvítězili a na sobotu bylo vše připraveno. V pátek jsme uklidili prostory garáže, připravili pohoštění a pak už rozchod se slovy – zítra se ukáže.

V sobotu ráno Petr Streubel rychle vyjel s technikou z garáže ( nemrzlo), postavili jsme 3 soutěžní stoly, připravili jsme občerstvení a losování a nastal čas očekávání prvních příchozích účastníků. První přijíždí 2 zástupci SDH Žernov, hned za nimi nám neznámá žena se slovy: „ Tak jsem si přijela zapinkat a kamarád přijede za chvíli.“ Začátek dobrý. Do 9 hodiny se přihlásilo celkem 10 dospělých soutěžících a 4 mladí hasiči. Hurá.

Po přivítání starostou sboru a rozlosování byl turnaj zahájen zápasy ve skupinách na 3 vítězné sety do 11 míčků. První 3 ze skupin postoupili do finálové skupiny a ostatní hráli skupinu útěchy. Celkem bylo odehráno 41 zápasů (dospělých), a 155 setů. Celkovým vítězem turnaje se stal Kuřátko M. před Semerákem (Náchod). Majitelem poháru a nejlepším hráčem hasičem se stal Pepa Šimůnek z SDH Horní Kostelec. Jediná hrající žena ( přijela z Lipí) se umístila na krásném 5. místě.

Turnaj dvojic skončil o půl druhé vyhlášením výsledků a předáním hodnotných cen. Tradičně každý rok vždy následovala čtyřhra, ale letos chyběla mezinárodní rivalita a asi nebyla motivace. Místo toho všichni zasedli k jednomu stolu a do 16 hodiny se povídalo, zpívalo, vzpomínalo.

Díky všem zúčastněným, díky pomocným organizačním rukám. Dopadlo to přes všechny prognózy bezva.

Setkání s Mikulášem 2018

Každoročně poslední společenskou akcí pro členy, ale především pro děti a vnoučata členů, je setkání s Mikulášem a jeho doprovodem. Tuto akci pořádáme i pro zájemce z řad veřejnosti.

Opět 5. prosince a tradičně o 5 hodině odpoledne navštívil prostory zbrojnice Mikuláš s andělem a 2 čerty. Jejich setkání s přítomnými předcházelo půlhodinové soutěžení v jednoduchých disciplínách, aby se děti do příchodu návštěvy nenudily a rodiče si mohli dát něco „ na povzbuzení“. Krátce po 5 hodině přišel pokyn pro zhruba 25 dětí a ještě početnější doprovod z řad rodičů, prarodičů a příbuzných, aby se odebrali do společenské místnosti. Všichni vědí, co bude následovat. Přivítání ze strany starosty sboru a hlavně příchod očekávaných. Přichází první čert a mnozí ztrácí statečnost. Následují Mikuláš a ostatní doprovod. Letos byli čerti „hodní“, neměli jsme zlobivých dětí, přesto slzičky ukáply. Následovaly povinné básničky od dětí, které neměly strach, a pak rozdávání dárků od Mikuláše. Když to nešlo jinak, došli si pro balíček i babičky, nebo děti za doprovodu rodičů, protože chybělo dost statečnosti. Všichni na závěr akce zatleskali Mikulášovi a jeho doprovodu a následovalo otevírání balíčků. Musíme přiznat, že uhlí bylo málo. Buď jsou děti hodnější, nebo uhlí dražší.

Poté, co se všichni přítomní, jak děti, tak doprovod, potěšili z dárků, byla tato úspěšná akce kolem 19 hodiny ukončena. Děkujeme za účast a za rok opět na shledanou.

Činnost JPO II.

Výjezdová jednotka měla i v roce 2018 plno práce a výjezdů. Nejen pravidelná údržba techniky, potřebná cvičení práce s technikou nebo opakování si zásad první pomoci a zákroků při dopravních nehodách nebo jiných událostech, ale i více než 170 výjezdů, to vše zaměstnávalo členy JPO II. Výjezdy byly především k dopravním nehodám, požárům, dále pak k záchraně osob s využitím AED, jejichž počet výrazně narostl, otevírání bytů, úniky plynů či nebezpečných látek atd. V letošním roce nás několikrát hodně potrápil silný vítr, mnohdy v nárazech až na hranici vichřice, který způsobil i několik výjezdů ve dne i v noci za sebou.

Přikládáme výběr některých událostí, kterých jsme se účastnili:

JPO II. 2018

Místo události: okres Náchod - Červený Kostelec, silnice 3039
Datum a čas ohlášení: 08.01.2018 18:08
Typ zásahu: Technická pomoc - Odstranění stromů
Zasahovaly jednotky: HZS Náchod, JSDH Červený Kostelec (Město) Popis zásahu: Jednotky vyjely na hráz rybníka Brodský kde byl vyvrácený strom přes komunikaci. Po příjezdu na místo bylo zjištěno, že komunikace je zcela neprůjezdná. Hasiči za pomoci motorové pily strom rozřezali a komunikaci poté uklidili. Spolupráce s HZS Náchod

Místo události: okres Náchod - Červený Kostelec, ul. Náchodská
Datum a čas ohlášení: 15.01.2018 04:07
Typ zásahu: Technická pomoc - Destrukce objektu
Zasahovaly jednotky: HZS Náchod, JSDH Červený Kostelec (Město)
Popis zásahu: Jednotky vyjely na propadlý strop v RD. Po příjezdu jednotek na místo bylo zjištěno, že se propadla podlaha do sklepa. V domě se nacházela jedna osoba. Hasiči osobu prohlédli, byla bez zranění, ale v šoku. Hasiči poté osobu předali ZZS Náchod a s Poli...

Místo události: okres Náchod - Řešetova Lhota
Datum a čas ohlášení: 24.02.2018 15:03
Typ zásahu: Dopravní nehoda - Úklid
Zasahovaly jednotky: HZS Náchod, JSDH Červený Kostelec (Město)
Popis zásahu: Jednotky vyjely na úklid vozovky po dopravní nehodě osobního automobilu. Po příjezdu na místo bylo zjištěno, že se vozidlo nachází mimo komunikaci, kde nabouralo do plynové přípojky u domu. Hasiči u plynové přípojky provedli průzkum zda nedochází k úniku plynu a u vozidla provedli potřebná protipožární opatření.

Místo události: okres Trutnov - Rtyně v Podkrkonoší, ul. Úpická
Datum a čas ohlášení: 27.03.2018 18:09
Typ zásahu: Dopravní nehoda - Úklid
Zasahovaly jednotky: HZS Náchod, JSDH Červený Kostelec (Město)
Popis zásahu: Jednotky vyjely na úklid vozovky po dopravní nehodě tří automobilů. Po příjezdu na místo bylo zjištěno, že se jedná o dvě osobní vozidla a jedno dodávkové vozidlo. Hasiči u vozidel provedli protipožární zabezpečení a zasypali olejové skvrny sorbentem. Při nehodě byla 1 osoba zraněna. Po poskytnutí potřebné první pomoci byla předána ZZS.

Datum a čas ohlášení: 13.04.2018 03:12
Typ zásahu: Požár - nízké budovy
Zasahovaly jednotky: HZS Náchod, JSDH Červený Kostelec (Stolín,Město,Lhota), JSDH Rtyně v Podkrkonoší Popis zásahu: Jednotky vyjely k požáru stodoly u rodinného domu. Požár stodoly byl už při příjezdu jednotek v pokročilé fázi. Jednalo se o objekt s dřevěnou a zděnou konstrukcí, uvnitř bylo uskladněno dříví a sláma. Jednotky se soustředily především na ochranu vedlejší budovy, protože požár se šířil právě tím směrem. Plameny byly vyšší než samotný rodinný dům a k rozšíření požáru pomohl i vítr. Požár se podařilo lokalizovat v 03:33 hod. Škoda, kterou oheň způsobil, byla předběžně odhadnuta na 680 tisíc korun. Díky zásahu hasičů se ovšem podařilo uchránit hodnoty ve výši 2,5 milionu korun. Příčina požáru je předmětem vyšetřování.

Místo události: okres Náchod - Stárkov x Jívka
Datum a čas ohlášení: 22.04.2018 15:08
Typ zásahu: Požár - Lesní, polní porost, tráva
Zasahovaly jednotky: HZS Náchod, JSDH Červený Kostelec (Město, Lhota, Stolín), JSDH Jívka, JSDH Stárkov.
Popis zásahu: Jednotka vyjela na nahlášený požár pole. Po příjezdu na místo události bylo zjištěno, že je jedná o požár lesní hrabanky v těžko přístupném terénu. Jednalo se o rozlohu cca 10x20 m. Hasiči pomocí ženijního nářadí hrabanku a okolí pařezů okopali a poté uhasili jedním vysokotlakým proudem. Spolupráce s HZS Náchod, PD Lhota, PD Stolín, JSDH Jívka, JSDH Stárkov a Policií ČR.

Místo události: okres Náchod - Olešnice
Datum a čas ohlášení: 29.05.2018 13:58
Typ zásahu: Technická pomoc - Odstranění nebezpečných stavů
Zasahovaly jednotky: HZS Náchod, JSDH Červený Kostelec (Město)
Popis zásahu: Jednotka vyjela na valící se vodu z polí do domů. Po příjezdu jednotek na místo, hasiči prokopali strouhy a odvedli vodu od domů.
Výjezd: CAS 20 TATRA

Místo události: okres Náchod - Olešnice
Datum a čas ohlášení: 29.05.2018 19:22
Typ zásahu: Dopravní nehoda - Železniční
Zasahovaly jednotky: HZS Náchod, HZS SŽDC Nymburk, JSDH Červený Kostelec (Město)
Popis zásahu: Jednotka vyjela na nehodu vlaku s osobu. Po příjezdu hasiči průzkumem zjistili, že sražené osobě již není pomoci, zranění nebylo slučitelné se životem. Hasiči zkontrolovali cestující a poté pomohli s evakuací do náhradního autobusu. Spolupráce s HZS Náchod, HZS SŽDC Nymburk, Policií ČR, Městskou policií Červený Kostelec.
Výjezd: RZA-L1 MB Sprinter, CAS 20 TATRA

Místo události: okres Náchod - Zábrodí
Datum a čas ohlášení: 11.06.2018 03:06
Typ zásahu: Požár - Lesní, polní porost, tráva
Zasahovaly jednotky: HZS Náchod, JSDH Červený Kostelec (Město, Lhota, Stolín).
Popis zásahu: Jednotka vyjela na požár stromu. Po příjezdu na místo bylo průzkumem zjištěno, že se jedná o požár přibližně 20 túji. Hasiči požár uhasili jedním vysokotlakým a jedním proudem C. Jednotka HZS Náchod narazila při cestě do Zábrodí na další požár keře v Horních Rybníkách naproti obecnímu úřadu. Tento požár uhasila a připojila se k již zasahujícím jednotkám v Zábrodí. Při cestě zpět na stanici si jednotka HZS Náchod všimla doutnajících balíků slámy na poli u odbočky na Špinku. Hasiči vše uhasili vysokotlakým proudem. Spolupráce s HZS Náchod, Policií ČR a MP Červený Kostelec.
Výjezd: CAS 20 TATRA

Místo události: okres Náchod - Lhota za Červeným Kostelcem, Devět Křížů
Datum a čas ohlášení: 21.06.2018 10:05
Typ zásahu: Požár - Lesní, polní porost, tráva
Zasahovaly jednotky: HZS Náchod, JSDH Červený Kostelec (Město, Lhota, Stolín).
Popis zásahu: Jednotky vyjely na požár roští v lese. Po příjezdu na místo roští hořelo plamenem. Hasiči požár dostali pod kontrolu jedním vysokotlakým proudem. Hasiči provedli průzkum zda ještě není někde nějaké ohnisko. Během chvíle byli naše jednotky odvoláni k dalšímu požáru o cca 300 m dál směrem ke kamenolomu. Na místo vyjela naše CAS 20 TATRA společně s CAS 30 Scania (Lhota) a HZS Náchod. Na místě zůstal PD Stolín která roští dohasila za pomocí jedno C proudu. Hasiči na místě zůstali do příjezdu vyšetřovatele od HZS. Spolupráce s HZS Náchod, Policií ČR a Městskou policií Červený Kostelec.
Výjezd: CAS 20 TATRA

Místo události: okres Náchod - Studnice, Všeliby
Datum a čas ohlášení: 02.07.2018 10:45
Typ zásahu: Únik nebezpečných látek - Na pozemní komunikaci
Zasahovaly jednotky: HZS Náchod, JSDH Červený Kostelec (Město)
Popis zásahu: Jednotka vyjela na úklid nebezpečné chemické látky z komunikace. V části obce Všeliby unikl z nádrže postřikového vozidla celý obsah s roztokem látky Roundup a vody. Roundup se využívá jako pesticid k likvidaci nežádoucích rostlin. Látka unikala na trase asi 1,5 kilometru. Uniklý roztok nebyl životnímu prostředí nebezpečný. Hasiči zasypali části komunikace sorpčním materiálem a zkontrolovali, zda není látkou ohrožen zdroj pitné vody. Průzkum potvrdil, že žádné studny ani vodovod postiženy nebyly.(zdroj: HZS KHK) Spolupráce s HZS Náchod, Policií ČR.
Výjezd: VEA MB Sprinter, CAS 20 TATRA

Místo události: okres Náchod - Stolín
Datum a čas ohlášení: 08.08.2017 18:05
Typ zásahu: Technická pomoc - Likvidace bodavého hmyzu
Zasahovaly jednotky: JSDH Červený Kostelec (Město)
Popis zásahu: Hasiči vyjeli na likvidaci bodavého hmyzu. Vosí báň se nacházela na balkóně rodinného domu. Hasiči hmyz zlikvidovali.
Výjezd: CAS 20 TATRA

Místo události: okres Náchod - Stolín, č.př. 5462
Datum a čas ohlášení: 18.08.2018 07:51
Typ zásahu: Dopravní nehoda - Železniční
Zasahovaly jednotky: HZS Náchod, HZS SŽDC Nymburk, JSDH Červený Kostelec (Město)
Popis zásahu: Jednotka vyjela na nehodu vlaku s osobním automobilem. Po příjezdu hasiči průzkumem zjistili, že v osobním vozidle cestovaly dvě osoby. Hasiči poskytli předlékařskou pomoc. Poté jej předali ZZS Náchod a LZS Hradec Králové, která jednu osobu letecky transportovala do Fakultní nemocnice v Hradci Králové. Hasiči zkontrolovali cestující zda nemají nějaká zranění a poté pomohli s evakuací. Hasiči u vozidla provedli protipožární opatření a zamezili dalšímu pohybu vozidla. Spolupráce s HZS Náchod, HZS SŽDC Nymburk, ZZS Náchod, LZS Hradec Králové, Policií ČR a Městskou policií Červený Kostelec.
Výjezd: VEA VW, CAS 20 TATRA

Místo události: okres Náchod - Červený Kostelec, ul. Vyšehradská
Datum a čas ohlášení: 28.08.2018 20:44
Typ zásahu: Záchrana osob a zvířat - Z vody
Zasahovaly jednotky: HZS Náchod, JSDH Červený Kostelec (Město)
Popis zásahu: Hasiči vyjeli na záchranu srnky, která spadla do bazénu u rodinného domu. Po příjezdu na místo hasiči zjistili, že srna sama nevyleze. Hasiči srnu odchytli, vytáhli z vody, provedli kontrolu zda není srna zraněná a pustili ji zpět do přírody. Spolupráce s HZS Náchod a Městská Policie Červený Kostelec.
Výjezd: VEA VW, CAS 20 TATRA

Místo události: okres Náchod - Červený Kostelec, ul. Gen. Kratochvíla
Datum a čas ohlášení: 27.09.2018 04:29
Typ zásahu: Záchrana osob - AED
Zasahovaly jednotky: JSDH Červený Kostelec (Město)
Popis zásahu: Hasiči byli přivoláni na žádost KOS ZZS Hradec Králové na záchranu osoby s využitím automatizovaného externího defibrilátoru (AED). Spolupráce s ZZS Náchod, Městská Policie Červený Kostelec.
Výjezd: VEA VW

Místo události: okres Náchod - Stolín x Olešnice, silnice 3036
Datum a čas ohlášení: 18.10.2018 15:17
Typ zásahu: Dopravní nehoda - Uvolnění komunikace
Zasahovaly jednotky: HZS Náchod, JSDH Červený Kostelec (Město)
Popis zásahu Jednotka vyjela na dopravní nehodu linkového autobusu a nákladního vozidla převážející dusík. Při příjezdu jednotky na místo události bylo zjištěno, že v linkovém autobusu cestovalo 20 cestujících, kterým se nic nestalo. Řidiči obou vozidel vyvázli také bez zranění. Hasiči provedli průzkum u nákladního vozidla, který převážel dusík, zda nejsou láhve ve stojanech poškozené a nedochází k úniku dusíku. Všechny láhve byly bez známek poškození. Hasiči provedli protipožární zabezpečení u vozidel a poté pomohli s naložením linkového autobusu na odtah. Hasiči komunikaci uklidili od střepů. Spolupráce s HZS Náchod, Městskou Policií Červený Kostelec a Policií ČR.
Výjezd: VEA VW, CAS 20 TATRA

Místo události: okres Náchod - Stolín x Olešnice, č.p. 5460
Datum a čas ohlášení: 04.11.2018 13:56
Typ zásahu: Dopravní nehoda - Železniční
Zasahovaly jednotky: HZS Náchod, JSDH Červený Kostelec (Město)
Popis zásahu: Jednotka vyjela na dopravní nehodu vlaku a osobního automobilu. Při příjezdu jednotky na místo události bylo zjištěno, že v osobním vozidle cestoval pouze řidič a byl zraněný. Hasiči provedli předlékařské ošetření zraněné osobě. Hasiči provedli průzkum vlaku, zda nejsou zranění cestující. Ve vlaku nikdo necestoval a strojvedoucí byl v pořádku. Hasiči provedli protipožární zabezpečení u osobního vozidla. Spolupráce s HZS Náchod, ZZS Náchod, Městskou Policií Červený Kostelec a Policií ČR.

Místo události: okres Trutnov - Rtyně v Podkrkonoší, ul. Na Drahách
Datum a čas ohlášení: 15.12.2018 14:48
Typ zásahu: Požár - Nízké budovy
Zasahovaly jednotky: HZS Náchod, JSDH Rtyně v Podkrkonoší, JSDH Červený Kostelec (Město, Lhota)
Popis zásahu: Jednotka vyjela na požár stropu v chalupě. Prvním průzkumem bylo zjištěno, že došlo k požáru podlahy a stropu nad krbem. Hasiči pomocí motorové pily podlahu postupně rozřezávali a dohašovali skrytá ohniska za pomoci jednoho vedení C. Před příjezdem jednotek na místo došlo ke zranění jedné osoby, která se pořezala na ruce o sklo. Pořezaná osoba byla ošetřena a odvezena BZS Odolov do nemocnice. Spolupráce s HZS Náchod, JSDH Rtyně v Podkrkonoší, BZS Odolov a Policií ČR.
Výjezd: CAS 20 TATRA

Výjezdová jednotka má celkem 12 členů sboru, kteří zabezpečují samotnou činnost. Úzce s nimi spolupracují někteří členové jednotky SDH Stolín, kteří v případě potřeby drží potřebné služby.

Z činnosti mladých hasičů za rok 2018

Mladí hasiči zahájili soutěžní sezónu 17. února účastí na tradiční uzlové soutěži v České Metuji. V poslední době máme problém udržet zájemce o práci v družstvu při obrovském množství nabídky jiných organizací a spolků, a tak nastal problém složit jedno kompletní družstvo. Naštěstí se soutěží i v jednotlivcích a tady máme dobrou pozici. V kategorii mladších jsme zaskočili konkurenci výbornými výkony a Lukáš Bílý a Jirka Kašpárek obsadili první dvě místa. Navíc Tereza Vítková se umístila na 5. místě a Lilien Hurdálková na 11. pozici. I kategorie starších nezklamala, protože Iveta Bílá zabojovala a skončila na hezkém 6. místě.

Další sportovní událostí byl ZPV v Nahořanech, který se konal 14. dubna. Reprezentovalo nás družstvo mladších, které skončilo na 12. místě.

Další soutěž, které jsme se zúčastnili, se konala 6. května v Nízké Srbské. Na této soutěži jsou disciplínami štafety, test a požární útok. Je podezřelé, že právě tady již po třetí rok bylo naše družstvo diskvalifikováno v požárním útoku.

Náladu si družstvo chtělo zlepšit na „ domovské scéně“ 19. května na Bohdašínském poháru. Virus neúspěchu požárního útoku z Nízké Srbské ještě nebyl vyléčen a to se projevilo opětovnou diskvalifikací. Problém asi byl v přípravě. Celkově naše družstvo skončilo na 8. místě.

Poslední soutěží roku 2018 bylo tradiční mikulášské klání ve Rtyni v Podkrkonoší. Této soutěže, konané 8. prosince, se účastníme pravidelně a většinou se nám i daří. Poprvé za celý rok jsme pořídili nasadit družstva mladších i starších žáků. Trend neúspěchů jsme nezastavili, ale pokrok byl viditelný umístěním obou družstev v první polovině přihlášených družstev. Mladší skončili na 11. místě, starší dokonce na 8. místě.

Za celoroční práci patří poděkování všem vedoucím a instruktorům.