Historie sboru - rok 2014

Valná hromada SDH Červený Kostelec

pátek 17. 1. 2014

Letošní rok jsme zahájili tradičně valnou hromadou, která se uskutečnila v pátek 17. ledna. Zúčastnilo se 44 řádných členů sboru, 4 zástupci mladých hasičů, 3 přispívající členové a 14 hostů.

Na začátku schůze byl po minutě ticha za zesnulé členy schválen připravený program. Dalším bodem bylo zvolení členů do návrhové ( Vítek, Teichman, Červinka) a volební komise ( Grim, Pinkava J., Hepnar). Následovala zpráva starosty sboru, který nejprve z titulu kronikáře přečetl přítomným „Instrukce panství Náchodského proti povstalému ohni „ z roku 1786 a následně zprávu o činnosti sboru za uplynulý rok. Dále vystoupili se svými zprávami velitel sboru Petr Nejman za JPO II., vedoucí mládeže v zastoupení Kájou Zezulkovou a revizní komise.

Dalším důležitým bodem programu byla volba nových členů do kontrolní a revizní komise. Veřejným hlasováním byli schváleni Kmoch Miroslav, Hejda Ondřej a Petera Jaroslav. Odstupujícím členům komise Pinkavovi L. a Bařtipánovi bylo poděkováno za jejich dosavadní práci.

V další části programu členská základna schválila plán činností na rok 2014 a poté byla předána vyznamenání členům za jejich aktivní práci pro sbor.

Předposledním bodem programu byla diskuze, ve které vystoupili hosté. Nejprve ředitel územního odboru HZS David Pouč poděkoval jednotce za její celoroční práci a seznámil přítomné s problematikou financování jednotek, dále starosta města Petr Mědílek poděkoval za práci sboru a přístup k letním povodním a rozloučil se s konstatováním, že jeho návštěva ve funkci starosty města je poslední a následovat budou už „pouze“ jako čestný člen sboru. V diskuzi následně vystoupili zástupci za SDH Lhota ( Řezníček Petr), Stolín (Ježek Jiří ml.), Radvance ( Lukášek Petr) a polský Stolec (Marek Klimczuk – překlad Petr Šváb).

Po ukončení valné hromady starostou sboru Radkem Ságnerem následoval bod nejočekávanější, tj. pohoštění. Letos jsme poprvé využili služeb školní jídelny k zajištění večeří a rozhodnutí bylo nad očekávání dobré. Pavlišovský řízek s příslušenstvím, velice chutný a za výhodnou cenu, lze jen pochválit. Víme, kam se obrátit příští rok. Poděkování obsluze kuchyně za zvládnutí dost časově náročné akce.

Následovala neoficiální část programu, při které jsme si konečně mohli popovídat o věcech hasičských, ale pobavit se i o běžných drobnostech ( ženy, sport atd.) bez ohledu na jazykové rozdíly mezi námi a polskými přáteli. Po celou část tohoto večera bylo podáváno bohaté pohoštění a občerstvení. Valná hromada byla ukončená jako v minulých létech včas a ve vší slušnosti před půlnocí.

Poděkování všem za hladký průběh této valné hromady.

Slavnostní schůze

Stolec 7. 3. 2014

Pětičlenná delegace členů našeho sboru ( Ságner, Šváb, Záliš, Hepnar a řidič Mervart) vyrazila v pátek 7. března do polského Stolce na základě pozvání od našich přátel k účasti na jejich valné hromadě. Jako pozornost pro jejich členy jsme vezli 4 tašky propagačních materiálů získaných od města doplněných zlatým mokem z Plzně. I přes slibovanou zasněženou krajinu ze strany polských přátel ( v lednu na naší schůzi) jsme po celou cestu měli příjemné jarní počasí.

Po příjezdu jsme se nejprve zúčastnili jejich slavnostní schůze, která začala s krátkým zpožděním kvůli sledování úspěchu našeho skokana na lyžích
( Koudelky – 4. místo). Po tradičních zprávách shrnujících činnost sboru v roce 2013 jsme přispěli k slavnostnímu rázu schůze předáním 2 medailí bývalému starostovi Zabkowic panu Jozefu Marcinkowi. První měla být předána v roce 2011 k desátému výročí od podepsání spolupráce mezi hasiči Kostelce a Zabkowic ( čestné členství), druhá při našich oslavách od KSH za zásluhy o spolupráci. Tehdy se předání nepodařilo z důvodu nepřítomnosti pana starosty.
Tak až letos a upřímně, dvě medaile najednou nečekal. No nečekal žádnou. Měl to potom drahý.

Po slavnostní schůzi následovalo posezení na horním sále u prostřeného stolu. Byl čas na popovídání si, nekonečné přípitky, oslavné písně (polské) a předání si darů. Z polské strany jsme obdrželi tašky s prospekty a termo konvičkou od současného starosty Zabkowic. Toho jsme pozvali k návštěvě našeho města a sboru, kterou přislíbil. Co jsme zaslechli při diskuzi? Kolegové ze Stolce připravují letos společné setkání mladých hasičů ve Zlatém Stoku. Dospělí by rádi s námi strávili společný víkend na horách s výstupem na Sněžku.

V průběhu našeho společného sezení jsme se dozvěděli, že druhý den má Stolec významný pohřeb mladého muže ( sál už byl připraven), tak po vzájemné domluvě jsme včas ukončili naši misi a i přes „ přemlouvání“ jsme zavčas vyrazili domů.

Slavnostní oběd

V našem sboru je nemálo členů, kteří byli a jsou stále aktivní a byli za svoji práci pro sbor v minulosti oceněni. Dvěma z nich se podařilo za svůj přístup získat ocenění nejvyšší – Medaili sv. Floriána. Jedná se o Zdeňka Pinkavu st. a Jirku Čepelku.

Vedení sboru ( velitel a starosta) společně se starostou města Petrem Mědílkem na úterý 4. března pozvali oba zmiňované společně s jejich manželkami na slavnostní oběd jako formu poděkování za jejich práci a ocenění. Místo konání bylo do posledního okamžiku utajeno, takže pro zúčastněné manžele byla cesta velikou neznámou. Až příjezd k Batňovicím objasnil místo sezení.

Všichni přítomní po dobu dvouhodinového posezení užívali kulinářských zážitků v podání vybraných polévek, hlavního jídla, kávy a zákusku. Samozřejmě nechyběl přípitek. My „mladší“ jsme vyslechli příhody a vzpomínky na akce spojené s jejich působením u sboru a nebylo jich málo. Obsluha vynikající, jídlo též. I přes zpočátku plnou restauraci jsme měli dostatek soukromí a klidu .

A poté následoval návrat domů k věcem všedním, ale radost tato akce určitě splnila.

Akce pro děti speciálních škol a stacionářů

Ve čtvrtek 10. dubna se uskutečnilo v sále sokolovny tradiční Pomlázkové posezení pro žáky a klienty stacionářů, ústavů sociální péče, základních a speciálních škol nejen z královéhradeckého kraje. Pořadatelem bylo opět Občanské sdružení Sluníčko pod vedením PaedDr. Jany Hartmanové ve spolupráci se sdružením Šotek a dalšími příznivci této akce jakými jsme třeba my - hasiči z Kostelce.. A stejně jako v předchozích letech byl i letos sál sokolovny po celé odpoledne plný radosti z her a soutěží, při kterých se bavili nejen postižené děti, ale i jejich doprovod a hosté. O dobrou náladu se postaral pan Nágl svojí hudební produkcí. Obsluhu všech přítomných ( chutné pohoštění )zajišťovali žáci Střední odborné školy z Nového Města nad Metují . Tohoto setkání se letos zúčastnilo znovu kolem 280 dětí, mnozí z nich po 18 hodině neradi opouštěli sál. Členové našeho sboru pomohli pořadatelům s přípravou sálu. Ve středu večer jsme za 1 hodinu nanosili stoly a židle a provedli jejich rozmístění po sále. Přišlo 10 našich členů. Vzhledem k tomu, že jsme se svolali pomocí telefonů a sms zpráv, účast byla pěkná. Na mnohé členy je prostě spolehnutí. Po ukončení akce ve čtvrtek jsme zajistili následný úklid sálu. Všem, kteří se podíleli na přípravě této akce patří poděkování.

Cyklovýlet a společné posezení

Letošní Valná hromada odsouhlasila program, ve kterém jedním z bodů byla společenská akce pro členy a jejich rodinné příslušníky. My jsme se rozhodli uskutečnit hned dvě v jednom dni. Starosta sboru měsíc předem ohlásil na sobotu 28. června společné posezení při pečeni, kterému předcházel tajný výlet na kole.

Týden před stanoveným termínem akcí proběhly přípravné práce spočívající v zajištění zpracování selátka ( cca 35 kg ) panem Šimkem ze Rtyně ( Náměrky), potřebných nákupech potravin a nápojů, zajištění grilu, dřeva, ale i naplánování a projetí trasy cyklovýletu ( 20 km ) starostou sboru. Veškeré přípravné práce proběhly bez problémů i s potvrzením pěkného počasí.

V sobotu ráno jsme nejprve vyrazili pro selátko, které pěkně naložené čekalo u dříve zmíněného řezníka. Po příjezdu do zbrojnice následovaly prvotní práce – reprodukovaná hudba a naražení sudu. Po potřebném koštu, zda můžeme točit Primátor 11, došlo na selátko a jeho umístění na grilovací tyč a po potřebném upevnění i oblečení do alobalu. Další celodenní práce s přípravou masa již spočívaly na bedrech Petra Streubela a později i pomocné síly Pavla Mervarta ( točení, topení, ořezávání, koštování ). Mezitím zbytek přípravného štábu ( starosta Ságner, Hepnar, Bílý ) vyrazil domů připravit kola na dlouhou cestu.

Ve 13 hodin se před zbrojnicí schází 21 účastníků cyklovýletu. Obě akce byly určeny pro všechny zájemce bez ohledu na věk. Nejmladším účastníkem byl Patrik Teichman ( 5 let ), mnozí nejstarší překročili 70 let. Podle předem připravené trasy účastníci projeli trasu kolem města se zastávkou u Keliš baru na Špince s plánovanou občerstvovací zastávkou. Na základnu, kterou byla zbrojnice, jsme postupně dorazili před 16 hodinou. Všichni bez zranění a s velikou chutí na občerstvení,

V době našeho příjezdu už mělo selátko zlatavou barvu a chystalo se první okrajování, zatím pouze kůže. I ta přišla k chuti. Zasedli jsme u připravených stolů a spolu s příchozími jsme se sklenkou vybraných moků poseděli až do pozdního večera. Mnohé naše manželky se znovu viděly po delší době a bylo si tak o čem povídat. Po celou dobu jsme byli pravidelně zásobeni masem, na stolech byly různé drezínky, ale i zákusky ke kávě.
Škoda, že se nemohli zúčastnit mladí hasiči, kteří v době našeho posezení reprezentovali sbor na 2 hasičských soutěžích, z nichž jedna byla noční. Jejich první místa jim určitě neúčast vynahradila.

Poděkování všem, kteří se aktivně zapojili.

Stolní tenis 2014

Podle ročního plánu činností našeho sboru je měsíc listopad předem určen pro pořádání tradičního sportovního klání pro hasiče i širokou veřejnost – turnaj ve stolním tenisu „ O pohár starosty sboru“ .
Vloni jsme tento turnaj uspořádali poslední listopadovou sobotu s předpokladem, že všichni zájemci už budou mít ošetřené své zahrádky a mizerné počasí využijí k účasti. Předpoklady nevyšly a účast byla slabá. Letos jsme po zkušenosti z loňského roku zariskovali a termín pořádání jsme dali na začátek listopadu. A ejhle. Přestože opět nepřijeli Poláci a ani zástupci Radvanic, kteří byli pozváni, do zbrojnice si našlo cestu 12 účastníků turnaje spolu s několika diváky. Příjemné překvapení pro nás pořadatele, kteří jsme několik dní před termínem nakupovali ceny, připravovali pohoštění ( pikantní topinky, klobásy ) i občerstvení a uklízeli.
Samotný turnaj zahájil starosta sboru přivítáním všech přítomných a po rozlosování do 3 čtyřčlenných skupin se v prostorách garáže rozpoutaly na
3 stolech zajímavé a často i sportovně kvalitní zápasy. Ve skupinách bylo odehráno 18 zápasů a 80 setů do 11 bodů. Po odehrání zápasů ve skupinách následovalo rozdělení na finálovou šestku a skupinu „ slabších“. Opět systém každý s každým ve skupinách jasně poukázal na toho nejlepšího. Pořadí prvních tří jednotlivců bylo následující: 1. Rosa Zdeněk; 2. Ligač Jozef a 3. Ježek Jiří. Vzhledem k tomu, že putovní pohár je určen nejlepšímu zástupci hasičů, tak je na celý rok v dobrých rukách Jirky Ježka z SDH Stolín. Gratulujeme. Všichni další účastníci si odnesli nějakou cenu, ti z konce pořadí alespoň symbolickou.

Hladký průběh turnaje pod kontrolou Petra Streubela a dostatečný počet hráčů umožnil pokračovat i v „ nástavbě „ turnaje, tj. ve čtyřhře. Systém první s posledním z jednotlivců atd. vytvořil 6 dvojic, které si zahrály turnaj čtyřher. To byla ta „třešinka“ na dortu turnaje. Úžasné, mnohdy překvapivé míčky, to nemělo chybu. Vítězná dvojice Ligač – Streubel Petr.

Co říci závěrem. Po roce 2013 jsme to chtěli zabalit. Dnes,Vám zájemcům slibujeme: za rok se těšíme. Díky všem aktivním pořadatelům i účastníkům.

Mikulášská nadílka

Tradičně poslední společenskou akcí v kalendářním roce je návštěva Mikuláše s doprovodem v naší zbrojnici. I letos byla tato návštěva předem domluvena na pátek 5. 12. na 17 hodinu. Tuto akci pořádáme již mnoho let pro děti a vnoučata našich členů, ale nebráníme se i účasti z řad veřejnosti.

V týdnu bylo nakoupeno občerstvení a drobné pamlsky pro zúčastněné děti a rodiče. V pátek jsme po poledni zatopili ve společenské místnosti a garáži a od 16 hodiny se začali scházet první účastníci. Zásluhou našich mladých hasičů byly pro děti v prostorách garáže připraveny jednoduché soutěže za sladkou odměnu, aby čas čekání rychleji utekl. Rodiče si mezitím mohli pochutnat na svařáku, grogu či jiném osvěžujícím nápoji. Na 17 hodinu bylo ve zbrojnici asi 45 přítomných dětí a rodičů. Nastal čas očekávané návštěvy.

Krátce po 17 hodině na parkoviště u paneláku zastavuje osobní auto a je slyšet první čertovské upozornění: jsme tady. Žádné saně a zasněžená krajina, jak ji známe z ladovských obrázků. Auto a déšť, teploty nad nulou, to je obrázek nástupu zimy v posledních letech. Děti v očekávání ve společenské místnosti a okamžik společného setkání je tu. Tradiční nástup čertů, tradiční reakce některých „zlobivých“ dětí. Vše napravuje nástup Mikuláše a sympatického anděla ( minulý rok chyběl ). Atmosféra se uklidnila a následují básničky těch, kteří se musí vykoupit z celoroční neposlušnosti. Přítomnost čertů několikrát znamenala přerušení recitace a útěk, ale všichni zúčastění se nakonec vrátili a svůj příspěvek dokončili. Za odměnu byly na závěr Mikulášem předány balíčky s pamlsky ( možná i uhlí bylo přibaleno ). Po 20 minutách se všichni přítomní potleskem s návštěvou rozloučili. I když se nakonec ještě čerti vrátili, aby přítomné „ zlobivce“, i z řad dospělých, vystrašili odchodem do pekla.

I přes letošní slabší účast zájemců o setkání s Mikulášem, především pak z řad našich členů, se akce vydařila a nakonec rozzářené oči přítomných dětí při rozbalování dárků jsou pro nás ( organizátory ) závazkem pokračovat v této tradici. Poděkování všem, kteří přispěli k zdárnému průběhu této akce.

Členská schůze

Na pondělí 15. 12. jsme svolali pracovní členskou schůzi s hlavním bodem programu – volby nového výboru. Původnímu výboru uplynulo celé volební období a bylo nutné jej nahradit novým, zvoleným členskou základnou. Od začátku měsíce prosince měli členové sboru, kteří do zbrojnice docházejí, nabídku jmen jimi navržených kandidátů do jednotlivých funkcí k výběru. Na poslední chvíli odstoupil ze seznamu kandidát na starostu Pepa Záliš pro pracovní vytížení ve funkci v OSH.

Členské schůze se zúčastnilo celkem 32 členů, takže jednání bylo usnášeníschopné. Po zvolení volební a mandátové komise ( Grim, Pinkava Zd. a Petera ) nastal čas k odevzdávání vyplněných volebních lístků. Tyto byly ukládány do předem připravené volební krabice. Po zhruba 10 minutách přišla práce pro komisi, která se odebrala počítat hlasy.

Samotné počítání trvalo asi 20 minut a komise mohla vyhlásit výsledky voleb výboru na nové funkční období:

  • starosta – Radomír Ságner ( 29 hlasů )
  • náměstek – Josef Záliš ( 15 hlasů )
  • velitel – Petr Nejman ( 31 hlasů )
  • zástupce velitele – Jakub Vítek ( 18 hlasů )
  • vedoucí MH – Veronika Zezulková ( 15 hlasů )
  • člen výboru – Petr Šváb ( 28 hlasů )

Dále členská základna potvrdila ve funkci hospodáře Jiřího Grima a revizní radu ve složení Kmoch, Petera a předseda Hejda.

Výsledek voleb byl přítomnými členy schválen v poměru:

  • PRO – 31 členů
  • PROTI – 1 člen

Z činnosti JPO II.

Hlavní náplní celoroční činnosti výjezdové jednotky byly samozřejmě samotné zásahy u desítek akcí, které jsou hlavní náplní jejího uplatnění. Přesto byl tento rok mimořádný i z pohledu plnění podmínek Dotace EU pro příhraniční spolupráci. Přestože žádost byla podána již v roce 2009, na konci roku 2013 se našly ušetřené finanční prostředky a my jsme byli osloveni, zda jsme ochotni podmínky žádosti dodržet. Po schválení žádosti městem a přislíbení spoluúčastí jsme podmínky přijali.

Hlavním předmětem dotace bylo získání technického automobilu a prostředků na zdolávání ekologických havárií a živelných pohrom. Součástí akce byl ještě doplňkový program zaměřený na spolupráci s polskými hasiči, pořádání společných školení a cvičení, besed ve školách, soutěžích mladých hasičů, vydání česko – polského slovníku, v účasti na jazykových seminářích, uspořádáním pětidenního kurzu práce ve výškách a nad volnou hloubkou. Po celý rok probíhaly přípravné práce, vyplňovaly se žádosti a v druhé polovině roku se uskutečnilo výběrové řízení na technický automobil, nákup prostředků na ekologické havárie, dvě společná cvičení s polskými hasiči z Tarnowa, soutěž mladých hasičů , kurz práce ve výškách a vydání slovníku s uspořádáním jazykového semináře. Dodání auta bylo přislíbeno na jaro roku 2015 a ukončení celého projektu musí být do konce srpna 2015.

Práce na projektu časově zaměstnávala členy jednotky a vedení sboru, přesto po celý rok probíhaly nutné práce na technice, členové se školili na kurzech pořádaných HZS. V průběhu roku se jednotka zúčastnila 91 výjezdů. Největší počet výjezdů ( 53 ) bylo zařazeno do kategorie technické pomoci, tj. například odstranění nebezpečného hmyzu, otevření bytů atd. K dopravním nehodám družstvo vyjelo celkem 19 krát, k požáru 16 krát. Poslední 3 výjezdy byly vedeny jako ostatní pomoc. 

Soutěžní družstvo

Po celý rok 2014 náš sbor dobře reprezentovalo soutěžní družstvo svými výkony na sportovních soutěžích.

První soutěží byla okrsková na Zábrodí a časem 25,15 s i první místo. Pak následoval doslova „kolotoč“ soutěží východočeské a pardubické ligy. Rychle po sobě se uskutečnily soutěže ve Velkém Třebešově, Horní Radechové, Strašově a Trnově, kde družstvo poprvé prolomilo čas pod 18 s. Následovaly soutěže v Opatovicích n. Labem ( 1. místo ), v Srchu ( 1. místo ) a na Vysokově ( 1. místo ). O prázdninách to byly soutěže ve Zlaté Olešnici ( 3. místo ), v Bystřci a Letohradu Orlice. Poté, co si prázdninový čas družstvo obohatilo o účast na pohárových soutěžích o pohár OSH Trutnov ( Libňatov 1. místo, Pilníkov 1. místo a Strážkovice se 4. místem ) následovala soutěž v Havlovicích, kde se nedařilo ( 20. místo ). Po prázdninách opět pardubická liga opět v Srchu ( 3. místo ) a v Pšánkách. Poslední sobota v září přinesla našemu družstvu nejkvalitnější výkon v Rokytně. Rekordní čas 17,39 s a první místo. Celkový výčet zní: 19 soutěží, 26 pokusů a z toho 10x první,

1x druzí a 2x třetí místo. Osobní rekordy na 3 B hadice 17,39 s a na 2 B hadice 14,50 s.

Mladí hasiči

V roce 2014 pracovala i naše mládež pod vedením Veroniky Zezulkové a Kuby Vítka. Úvodem je třeba zmínit, že základna mladších žáků je bez zkušeností, starší žáci nebyly v dostatečném počtu, protože někteří přešli do dorostu.

První soutěží hry Plamen byla 17. ledna nová forma soutěže – Teplický pětiboj. Zúčastnili jsme se ve všech kategoriích, nejlépe dopadl dorost na 5. místě. Následovala Stolínská uzlovka, kde zabojoval Petr Janoušek svým 2. místem a vzhledem k pěknému 8. místu Ondry Víta a Káti Zezulkové skončil sbor na 1. místě. Ještě jedné soutěže jsme se zúčastnili, a to ZPV v Rožnově s 5. místem starších žáků. Vzhledem k nezkušeným mladším žákům se další činnost zaměřila na pořádný trénink. Následovala pouze soutěž na Bohdašíně se slabým výkonem v obou kategoriích žáků.

Druhá část práce s mládeží byla započata po prázdninách. Tradiční pobyt na naší chatě se uskutečnil v termínu 14. - 17. listopadu a byl zaměřen na další trénink a upevňování vědomostí. Tyto se projevily na soutěži v Hronově, kde mladší žáci konečně prorazili do první desítky. Úplně poslední soutěží bylo tradiční Mikulášské klání ve Rtyni. Zlepšující se úroveň našich žáků potvrdili mladší žáci 5. místem a dorostenci pěkným 2. místem

Chata v Horní Malé Úpě

Od prosince roku 2013 převzal péči o chatu br. Šváb Petr a od té doby se o ni stará skutečně dobře.

V průběhu roku bylo provedeno několik nutných oprav a prací pro zlepšení podmínek pro ubytované. Z velkých akcí je nutno zaznamenat přechod na nové topné médium – elektřinu, protože kvalita dřeva, jeho cena a nutné brigády se staly pro nás nevýhodné. Zároveň s touto akcí došlo k výměně všech oken za plastové s předpokladem snížení úniku tepla z budovy. Dále byla provedena drenáž na odvodnění prostoru kolem chaty a zpevnění příjezdové cesty. Kromě toho byly nakoupeny mikrovlnka, varné konvice, televize, lednice a jiný drobný materiál.
Následovaly nutné revize elektrorozvodů, komínů, úpravny vody. Dvakrát ročně žádáme o rozbor odpadních vod ( požadavek ke kolaudaci septiku ).

Během roku pomohla s údržbou chaty a okolního terénu jen početně nepatrná skupina našich členů, nejde jen o údržbu, ale i předávání a následné přebírání chaty po uživatelích. Náklady jsou vysoké, ale stále máme pěkné zázemí pro nás a rodinné příslušníky.