Historie sboru - rok 2020

Valná hromada 2020 SDH Červený Kostelec

Tradičně první společenskou akcí tohoto roku byla Valná hromada, která se konala v pátek 24. ledna. Opět na začátku týdne proběhly první nákupy, ve čtvrtek příprava tradičního bramborového salátu za účasti 4 členů, objednány byly řízky. V pátek odpoledne už jen poslední nákupy pečiva, doladili jsme přípravu společenské místnosti, její ozvučení a rychle domů se obléknout do slavnostního. Vše připraveno.

Slavnostní výroční schůze byla zahájena krátce po 18 hodině minutou ticha za zesnulé kamarády a přivítáním hostů. Navštívili nás starosta města ing. Rostislav Petrák, za HZS územní odbor Náchod ing. David Pouč, starosta OSH Ivan Krause, dále pak zástupce okrsku preventista Pepa Záliš ml., zástupci sborů Horního Kostelce, Lhoty a Stolína a nakonec kamarádi partnerských sborů z Radvanic a polského Stolce.

V rámci programu všichni přítomní vyslechli výroční zprávu o činnosti sboru za rok 2019 přednesenou starostou sboru Radkem Ságnerem, který na závěr své zprávy poděkoval členům sboru a přítomným hostům za dvacetiletou spolupráci a přenechal své místo u stolu novému starostovi Ondrovi Vítovi. Následovaly další informace za mládež přednesené Verčou Zezulkovou. Shlédli jsme opět hezky připravenou prezentaci činnosti výjezdové jednotky s ukázkami z výjezdů, kterou promítl velitel Petr Nejman. Po krátkých zprávách revizní a kontrolní komise a schválení plánu činností na rok 2020 byly předány novým velitelem a náměstkem věrnostní stužky dlouholetým členům a další ocenění členům za jejich práci pro sbor. Následovala diskuze, ve které kromě pozdravů zástupců sborů informoval starosta města přítomné s činností vedení města spojenou s bezpečnostními opatřeními, finanční podporou JPO II. a plánovanou uzavírkou silnice přes Horní Kostelec. Při této příležitosti se pan starosta ve své zprávě zmínil i o opravách chodníků ve městě. Tato informace vyvolala negativní reakci 2 členů, ale naštěstí to narušilo program je na krátkou dobu. Zástupce HZS ing. Pouč poděkoval za spolehlivost při zásazích, kterých bylo sice méně než v roce 2018 ( celkem 137 ), ale především výjezdy na záchranu životů s použitím AED byly hodnoceny velice kladně. Starosta OSH zhodnotil kladně naši dlouhodobou činnost a včasné plnění si povinností a poděkoval bývalému starostovi za spolupráci. Dále popřál jeho nástupci pevné nervy a úspěchy ve vedení sboru. Své zdravice přednesli i další zástupci přítomných sborů a starosta okrsku.

Po hodině byla Valná hromada novým starostou sboru ukončena. Následovala chvilka pro personál kuchyně, kteří připravili pohoštění bramborovým salátem a řízkem. Mnohým ani neslehlo a na stoly byly přinášeny jednohubky a obložené talíře, pití všeho druhu včetně občerstvení. Následovala kamarádská beseda u společného stolu, bez rozdílu, kdo je domácí nebo host. Slyšet byla čeština i polština, ale co je hlavní, všichni si rozuměli. Valná hromada neskončila odjezdem hostů z Polska po 23 hodině, ale nenásilně se protáhla o několik hodin k ránu.

Poděkování všem, kteří tuto akci zajistili programově i jinak organizačně.

Valné hromady se zúčastnilo 36 řádných členů a 20 hostů.

Jaro 2020

V lednu nás po uskutečnění naší valné hromady čekaly další předem plánované akce. Nejprve jsme v rámci spolupráce s našimi polskými přáteli zajistili ubytování pro početnou skupinu mladých polských hasičů na naší chatě. Bohaté sněhové podmínky umožnily jejich radovánky na lyžích či jen „ blbnutí“ kolem chaty. Následovala valná hromada okrsku opět pořádaná hasiči ze Stolína. Této schůze se spolu s náměstkem Zálišem zúčastnil náš nový starosta Ondra Vít. Bohužel před touto akcí vázla domluva a nikdo z dalších členů se nedelegoval. Jejich škoda, přišli o tradiční „pavlišov“.

Třetí plánovanou akcí byla návštěva u polských přátel na jejich členskou schůzi. Jako v předchozích letech byl její termín přesunut na konec března, ale s účastí jsme počítali. Od února však celý svět bombardovaly informace z daleké Číny o výskytu nového viru, kterým byly infikovány tisíce tamních občanů. V té době nikdo nečekal, že se tento nebezpečný virus přenese na celou zemi. Zatím byl klid.

Zvrat nastal na počátku března, kdy se výrazné ohnisko nákazy objevilo v Itálii mezi lyžaři v zimních střediscích. Tam byli i naši občané na dovolených. A už to šlo velmi rychle. Nejdříve Francie, Rakousko, Španělsko a další evropské země, krátce nato první případy u nás, pak desítky, stovky nakažených. Následují opatření vlády a hygieniků pro omezení šíření koronaviru – roušky, omezení pohybu, uzavření hranic a další kroky, které doslova zmrazily život u nás. Téměř nikde se nepracuje, školy jsou uzavřeny.

Tato všechna opatření se samozřejmě dotkla i naší činnosti. Zbrojnice byla od poloviny března uzavřena pro všechny členy vyjma výjezdové jednotky. Návštěva Polska se neuskutečnila. Chata na horách byla uzavřena a všechny objednávky byly ztornovány. Rodiny se nenavštěvují. Tvrdá izolace. Mezitím se Covid - 19 ( tak byl virus pojmenován ) rychle šířil celým světem. Afrika, Amerika, Asie a všude statisíce nakažených a desetitisíce mrtvých. Všichni mají strach o své zdraví a zdraví bližních.

Tvrdá opatření proti šíření nákazy zavedená u nás přinesla první výsledky na konci května a začátku června. Počet nakažených lidí se přestal zvyšovat a jednotlivá protiopatření se postupně uvolňovala. Život se pomalu vracel do ulic. Od 8. června dochází k uvolnění shromažďování lidí a tím k znovuotevření prostor naší zbrojnice pro členy sboru. Umožněno je i opětovné ubytovávání na chatě.

Od tohoto okamžiku se postupně obnovuje činnost sboru. Opět se pravidelně scházíme každé pondělí, ale je znát úbytek zájmu. Stále je tu strach a obavy. Situace v naší republice a v Evropě se zlepšuje, ale vyhráno není. Virus stále hrozí na některých místech republiky, ale je pod kontrolou. Zatím. To neplatí v jiných částech světa. Amerika severní i jižní, Asie, tady jdou počty do miliónů a zlepšení není vidět. Snad bude líp.

Kostelecké děti v hasičárně

Tak tu máme skutečné prázdniny. Předchozí několikaměsíční pobyt dětí doma byl vynucen virem Covid – 19. A když prázdniny, tak i pobyt na táboře. Naštěstí se situace zlepšila natolik, že za určitých hygienických podmínek mohly tábory přijmout své dětské zájemce.

V našem městě se pro děti nabízelo několik příměstských týdenních táborů se sportovním zaměřením. Jeden z nich pořádali členové oddílu kopané. Shodou okolností ve středu 22. července výjezdová skupina našich členů likvidovala nebezpečný hmyz na jedné zahrádce poblíž fotbalového hřiště. Jejich přítomnost neušla pozornosti vedoucích tábora a slovo dalo slovo, že druhý den v rámci programu navštíví naši zbrojnici. A tak se i stalo. Ve čtvrtek o půl desáté dopoledne přivítal Martin Teichmann, který návštěvu domluvil, spolu s Radkem Ságnerem skupinu 30 dětí ve věku 4 až 14 let spolu se 3 vedoucími.

Po přivítání v naší zbrojnici a úvodních informacích o významu jednotky a jejím poslání pro občany města a okolí následovala prohlídka techniky s odborným výkladem o jejím použití ze strany Martina. Děti si mohly prohlédnou všechna výjezdová auta, vyzkoušely si posezení v nich, někteří si zkusily, kolik váží dýchací technika. Ochranná přilba a její možnosti uplatnění zaujala všechny přítomné i s nasazením na hlavičky. Vedoucí tábora více zajímala nová technika používaná při dopravních nehodách. Sportovci tělem i duší se podivili při zvednutí nůžek a představě půlhodinové práce s nimi.

Celá jednohodinová exkurze byla zakončena společnou fotografií u cisterny. Na rozloučenou jsme jim zablikali majáky a zahoukali. Myslíme si, že se jim návštěva líbila a obohatila jejich táborový program. Poděkování především Martinovi za zájem o tuto akci.

Brigáda na horách

Po celou dobu od uvolnění vládních nařízení spojených s virem Covid – 19 (8. 6.), které nám umožnilo opět pronajímat chatu rekreantům, jsme se nezastavili. Takový byl zájem o ubytování v ČR a tedy i na naší chatě. Proto jsme hledali volný termín pro nutnou brigádu a s ní spojenou údržbu chaty před zimní sezónou. Správce chaty Petr Šváb zablokoval volnou sobotu 19. září a připravil přehled potřebných prací. Na brigádu se přihlásilo 8 našich členů. Ještě před tímto termínem jsme nakoupili prostřednictvím Míry Bílého s 50% slevou nové skříně na pokoje, které byly uloženy ve zbrojnici.

V den akce jsme se sešli v 8 hodin u zbrojnice, naložili jsme potřebný materiál dle pokynů správce chaty, a za hezkého ještě letního počasí jsme vyrazili s DA na hory. Protože byly již předem rozděleny účastníkům jednotlivé úkoly dle jejich specializace, tak hned po příjezdu se mohlo začít. Jaký byl časový sled prací:

 • po předem zakytovaných velkých výtluků v omítce (předchozí večer Míra Bílý) byly zakytovány menší trhliny a nerovnosti a vymalovány pokoje v patře chaty
 • to samé v dolním pokoji a na společence s opravou malování – znečištěná místa
 • na všech pokojích byly rozebrány původní již často poškozené skříně
 • jedna zachovalá skříň byla snesena pod schodiště pro uložení vysavačů
 • byl rozebrán starý potrhaný gauč a rozřezán na spálení a nebo odvoz
 • byl opraven jeden z venkovních stolů – výměna latí
 • byla zavěšena police nad pracovním ponkem
 • byl uklizen prostor dřevníku a tam uloženy desky ze skříní
 • celé odpoledne byly montovány nové skříně na pokojích
 • byly vyčištěny a opraveny vysavače
 • byly omyty podlahy na chodbách (Jindra Franc) a omyty prostory a zařízení kuchyně a společenky (Věrka Bílá)

Snad jsem na nic podstatného nezapomněl.

Veškeré práce byly přerušeny pouze přestávkou na oběd ( buřtguláš), který uvařila Věrka Bílá.

Co se týká vnitřního vybavení chaty, které je potřeba ještě vyřešit, je postupná výměna matrací na postelích. Některá z nich již nesnesou odkladu.

Závěrem poděkování všem brigádníkům za jejich přístup.

Pokračování roku 2020

Poslední informací předchozího článku bylo rozvolnění opatření před koronavirem a možnost se opětovně scházet ve zbrojnici od začátku června. Pravdou je, že účast na našich sezeních nebyla nijak vysoká. Mnozí se samozřejmě báli kontaktu ve větší skupině, i když posezení ve společence bylo upraveno na menší počty u stolů. Ale scházeli jsme se. Vše probíhalo beze změn po celé letní měsíce až do září. Pořídili jsme uskutečnit celodenní brigádu na chatě a pak dochází ke zlomu. Přichází okamžik, kdy jsme byli nuceni si sundat „růžové brýle“. Virus útočí mnohem agresivněji, počty nakažených a nemocných výrazně stoupá a bohužel roste i počet úmrtí s virem spojených i mezi mladými lidmi. U nás i celosvětově.

Přichází nová opatření a to poměrně tvrdá. Uzavírají se školy, restaurace, většina prodejen, vnitřní i vnější prostory sportovišť atd. Z ohledem na bezpečnost členů výjezdové jednotky i prostory zbrojnic. Je nutná stálá dezinfekce, při výjezdech používat ochranné obleky a roušky. Společenská aktivita je paralyzována. Od této doby je zbrojnice „mrtvá“. Žádné schůze, valné hromady, sportovní akce a jiné aktivity. Pouze účast členů výjezdové jednotky a práce na technice se nezastavily.

Závěrem. Máme únor 2021 a vše při starém. Situace ve světě i u nás je stále špatná. Stovky milionů nakažených a tomu odpovídající počty mrtvých. Snad se ale začíná blýskat na lepší časy. Přichází první možnosti očkování. Čekejme s pokorou na lepší časy.

Činnost JPO II.

V roce 2020 bylo pro naši jednotku vyhlášeno 145 výjezdů.

Oficiálně : 126 (Lhota - 5):

Požár – Dopravní prostředek – 2
Planý poplach – 4
Záchrana osob - AED – 8
Záchrana osob a zvířat - Uzavřené prostory – 3
Záchrana osob a zvířat - Z výšky, z hloubky – 1
Dopravní nehoda - Vyproštění osob – 2
Dopravní nehoda - Úklid – 4
Dopravní nehoda - Uvolnění – 3
Dopravní nehoda - Zranění – 5
Dopravní nehoda - Železniční – 3
Technická pomoc - Čerpání vody – 2
Technická pomoc - Transpor – 6
Technická pomoc - Odstranění stromů – 30
Technická pomoc - Odstranění nebezpečných stavů – 2
Technická pomoc - Likvidace bodavého hmyzu – 14 – 4
Technická pomoc - Otevření uzavřených prostor – 3
Únik nebezpečných látek - Na pozemní komunikaci – 7
Únik nebezpečných látek - Do ovzduší (plyn) – 3

Neoficiálně : 14

Technická pomoc - Otevření uzavřených prostor – 11
Technická pomoc - Likvidace bodavého hmyzu – 1
Technická pomoc – 2

Počet výjezdů na osobu:

Nejman Petr – 34
Hepnar Patrik – 55
Teichman Martin – 96
Vítek Jakub – 106
Pfeiffer Luboš – 5
Prokop Aleš – 50
Jiránek Jan – 11
Semerák Jiří – 30
Rudolf Jiří – 23
Nedvěd Dominik – 60

Zde je výběr některých výjezdů:

Začínáme hned prvním výjezdem roku 2020, který na sebe nedal dlouho čekat.

Místo události: okres Náchod - Červený Kostelec, ul. Jiráskova

Datum a čas ohlášení: 01.01.2020 00:28
Typ zásahu: Požár - Nízké budovy - Planý poplach
Zasahovaly jednotky: JSDH Červený Kostelec (Město, Lhota, Stolín), HZS Náchod.
Popis zásahu: Jednotka vyjela na doutnající rachejtli na střeše domu. Po příjezdu hasiči provedli průzkum půdy a střechy. Po upřesnění kouřícího místa oznamovatelem se jednalo o kouř z komína. Spolupráce HZS Náchod, Policií ČR, Městskou policií Červený Kostelec.
Výjezd: CAS 20 TATRA (Město), CAS 30 SCANIA (Lhota), CAS 24 Š706 RTHP (Stolín).

Místo události: okres Náchod - Červený Kostelec, ul. 5. května

Datum a čas ohlášení: 02.01.2020 14:54
Typ zásahu: Únik nebezpečných látek - Na pozemní komunikaci
Zasahovaly jednotky: JSDH Červený Kostelec (Město), HZS Náchod.
Popis zásahu: Jednotka vyjela na olejovou skvrnu na parkovišti u nákupního střediska. Hasiči vyteklý olej o rozloze 1x1m zasypali sorbentem a poté uklidili. Spolupráce s HZS Náchod, Policií ČR, Městskou policií Červený Kostelec.
Výjezd: RZA-L1 MB Sprinter (Město).
Častou příčinou výjezdů jsou dopravní nehody.

Místo události: okres Náchod - Olešnice

Datum a čas ohlášení: 16.01.2020 06:48
Typ zásahu: Dopravní nehoda - Zranění
Zasahovaly jednotky: JSDH Červený Kostelec (Město), HZS Náchod.
Popis zásahu: Jednotka vyjela na dopravní nehodu jednoho osobního automobilu se zraněním jedné osoby. Po příjezdu na místo hasiči poskytli předlékařskou pomoc zraněné osobě a po příjezdu ZZS Náchod ji předali do jejich péče. Hasiči provedli protipožární zabezpečení u vozidla a provedli kontrolu zda nedochází k úniku provozních kapalin. Spolupráce s HZS Náchod, ZZS Náchod, Policií ČR a Městskou policií Červený Kostelec.
Výjezd: RZA-L1 MB Sprinter (Město), CAS 20 TATRA (Město).
V poslední době se hromadí výjezdy na záchranu osob s využitím AED.

Místo události: okres Náchod - Červený Kostelec, Na Skalce

Datum a čas ohlášení: 23.01.2020 07:26
Typ zásahu: Záchrana osob - AED
Zasahovaly jednotky: JSDH Červený Kostelec (Město)
Popis zásahu: Hasiči byli přivoláni na žádost KOS ZZS Hradec Králové na záchranu osoby s využitím automatizovaného externího defibrilátoru (AED). Spolupráce s LZS Hradec Králové, ZZS Náchod a Městskou policií Červený Kostelec s Policií ČR.
Výjezd: RZA-L1 MB Sprinter (Město)

Místo události: okres Náchod - Stárkov, silnice č. 30118

Datum a čas ohlášení: 28.01.2020 16:16
Typ zásahu: Dopravní nehoda - Zranění
Zasahovaly jednotky: HZS Náchod, JSDH Červený Kostelec (Město).
Popis zásahu: Jednotka vyjela na dopravní nehodu jednoho dodávkového vozidla se zraněním jedné osoby. Po příjezdu na místo naší jednotky byla na místě již HZS Náchod spolu s ZZS Náchod. Průzkumem bylo zjištěno, že vozidlo narazilo svým bokem do stromu a následně skončilo mimo komunikaci. Hasiči pomohli s usměrňovaním dopravy na místě nehody a po zdokumentovaní nehody pomohli přeložit náklad na jiné vozidlo. Spolupráce s HZS Náchod, ZZS Náchod a Policií ČR.
Výjezd: RZA-L1 MB Sprinter (Město), CAS 20 TATRA (Město).

Místo události: okres Trutnov - Rtyně v Podkrkonoší, ul. Bosenská

Datum a čas ohlášení: 31.01.2020 10:45
Typ zásahu: Požár - Nízké budovy
Zasahovaly jednotky: JSDH Rtyně v Podkrkonoší, HZS Náchod, JSDH Červený Kostelec (Lhota, Město).
Popis zásahu: Jednotka vyjela na požár v rodinném domě v kotelně. Po příjezdu hasiči provedli průzkum kotelny a prováděli hašení kotelny. Další skupina se vydala na průzkum půdního prostoru kam došlo k prohoření z kotelny. Hasiči dohledávali ohniska v půdním prostoru za pomocí termokamery. Při požáru došlo u jedné osoby k nadýchání splodin z hoření a ta musela být převezena ZZS Trutnov do nemocnice. Spolupráce HZS Náchod, JSDH Rtyně v Podkrkonoší, Policií ČR, a ZZS Trutnov.
Výjezd: CAS 20 TATRA (Město), CAS 30 SCANIA (Lhota).

V únoru to poprvé pořádně zafoukalo a popadalo mnoho stromů, které byly překážkou v silničním provozu nebo nebezpečím pro procházející lidi.

Místo události: okres Náchod - Červený Kostelec a okolí

Datum a čas ohlášení: 10.02.2020 14:27
Typ zásahu: Technická pomoc - Odstranění stromů
Zasahovaly jednotky: JSDH Červený Kostelec (Město, Lhota), HZS Náchod
Popis zásahu: Jednotka vyjela odstraňovat následky bouře Sabine. Hasiči zasahovali přibližně u 11 událostí. Uvolněná střecha na budově, vyvrácené stromy na elektrické vedení, na komunikaci a také i na kolejiště. Spolupráce s HZS Náchod, Městskou policií Červený Kostelec, Policií ČR a s pracovníky technických služeb Červeného Kostelce.
Výjezd: RZA-L1 MB Sprinter (Město), CAS 30 SCANIA (Lhota).

Místo události: okres Náchod - Horní Radechová

Datum a čas ohlášení: 11.02.2020 07:02
Typ zásahu: Požár - Nízké budovy
Zasahovaly jednotky: JSDH Horní Radechová, HZS Náchod, JSDH Červený Kostelec (Město, Lhota).
Popis zásahu: Jednotka vyjela na požár garáže. Po příjezdu naší jednotky na místo události již na místě zasahovala místní jednotka Horní Radechové a HZS Náchod. Hasiči za pomocí vysokotlakého proudu dostali požár pod kontrolu. Po dohodě s velitelem zásahu se naše jednotka mohla vrátit spět na základnu. Spolupráce s HZS Náchod, JSDH Horní Radechová a Policií ČR.
Výjezd: CAS 20 TATRA (Město), CAS 30 SCANIA (Lhota).

Místo události: okres Náchod - Červený Kostelec, ul.5. Května

Datum a čas ohlášení: 22.02.2020 22:20
Typ zásahu: Požár - Nízké budovy
Zasahovaly jednotky: JSDH Červený Kostelec (Město, Lhota, Stolín), HZS Náchod
Popis zásahu: Jednotka vyjela na požár sazí v komíně. Po příjezdu hasičů bylo průzkumem zjištěno, že dochází k požáru v oblasti komínového tělesa v mezistropním prostoru domu. Hasiči nasadili dva útočné proudy na střechu kde docházelo k prohoření střechy. Hasiči pomocí termokamery nacházeli ohniska ke kterým se prořezávali za pomocí motorové pily a ohniska tak mohli zlikvidovat. Během hašení pomáhali s vyklízením majetku z domu společně s majiteli také hasiči i Policie ČR. Po likvidaci požáru hasiči pomohli zakrýt střechu plachtou a dřevěnými podlážkami. Požár se obešel bez zranění. Spolupráce HZS Náchod, Policií ČR, a Městskou policií Červený Kostelec.
Výjezd: CAS 20 TATRA (Město), CAS 30 SCANIA (Lhota), CAS 24 Š706 RTHP (Stolín).

Místo události: okres Trutnov - Rtyně v Podkrkonoší, ul. Hronovská

Datum a čas ohlášení: 28.03.2020 02:51
Typ zásahu: Požár - Nízké budovy
Zasahovaly jednotky: JSDH Rtyně v Podkrkonoší, JSDH Červený Kostelec (Město, Lhota, Stolín), HZS Náchod.
Popis zásahu: Jednotky vyjeli na požár dvougaráže u rodinného domu. Po příjezdu první jednotky na místo byla garáž ve třetí fázi hoření, hasiči nasadili tři utočné proudy C, jeden z těchto proudu se soustředil na ochranu přilehlých budov. V garáži byli zaparkované dvě osobní auta a hasiči z hořící garáže vynesli dva kanistry na pohonné hmoty. Hasiči pomohli jedné osobě s psychickou podporou. Požár se obešel bez zranění. Příčina požáru se vyšetřuje. Spolupráce HZS Náchod, Policií ČR, a JSDH Rtyně v Podkrkonoší.
Výjezd: CAS 20 TATRA (Město), CAS 30 SCANIA (Lhota), CAS 24 Š706 RTHP (Stolín).

Místo události: okres Náchod - Červený Kostelec, ul. Náchodská

Datum a čas ohlášení: 03.04.2020 09:43
Typ zásahu: Dopravní nehoda - Vyproštění osob
Zasahovaly jednotky: JSDH Červený Kostelec (Město), HZS Náchod.
Popis zásahu: Jednotka vyjela na dopravní nehodu osobního automobilu který byl na boku s osobou uvnitř. Po příjezdu první jednotky bylo zjištěno, že došlo k dopravní nehodě nákladního a osobního automobilu. Osoba byla před příjezdem jednotky venku z vozidla a v péči DZSN Náchod která jela okolo. Hasiči pomohli s ošetřením pacienta a poté jej předali ZZS Náchod. U vozidla hasiči provedli protipožární opatření a vozidlo zabezpečili proti pohybu. U vozidla došlo k úniku provozních kapalin které hasiči zasypali sorbentem a po zdokumentovaní nehody pomohli s naložením OA na odtah a silnici uklidili. Spolupráce s HZS Náchod, DZSN Náchod, ZZS Náchod, Městskou policií Červený Kostelec a Policií ČR.
Výjezd: RZA-L1 MB Sprinter (Město), CAS 20 TATRA (Město).

Místo události: okres Náchod - Stárkov - Chlívce

Datum a čas ohlášení: 06.04.2020 08:33
Typ zásahu: Požár - Nízké budovy
Zasahovaly jednotky: HZS Náchod, JSDH Červený Kostelec (Město, Lhota), JSDH Hronov, JSDH Stárkov, JSDH Velký Dřevíč.
Popis zásahu: (Zdroj HZS KHK) K požáru rodinného domu spěchaly jednotky požární ochrany do části Chlívce. Požár zasáhl střechu domu, který byl těsně spojen s vedlejším objektem. Při příjezdu jednotek na místo události byl požár ve druhé fázi rozvoje. Po deváté hodině požár hasiči lokalizovali, museli však rozebrat část konstrukce, protože se zde objevovala další skrytá ohniska. Po 10. hodině ohlásil velitel zásahu likvidaci události a jednotky se začaly postupně vracet zpět na základny. Nikdo z obyvatel domu nebyl při požáru zraněn, došlo však ke zranění jednoho ze zasahujících hasičů (popálení).
Škoda, kterou požár způsobil, byla předběžně vyčíslena na 250 tisíc korun, poničena byla celá střecha. Díky zásahu jednotek požární ochrany se podařilo uchránit hodnoty představující asi dva miliony korun. Požár vznikl pravděpodobně od komínového tělesa. Dohlídku nad požářištěm držela následně místní jednotka ze Stárkova.
Spolupráce s HZS Náchod, JSDH Hronov, JSDH Stárkov, JSDH Velký Dřevíč a Policií ČR.
Výjezd: CAS 20 TATRA (Město), CAS 30 SCANIA (Lhota).

A znovu příroda.

Místo události: okres Náchod - Červený Kostelec x Končiny

Datum a čas ohlášení: 13.05.2020 13:43
Typ zásahu: Technická pomoc - Odstranění stromů
Zasahovaly jednotky: JSDH Červený Kostelec (Město), HZS Náchod.
Popis zásahu: Hasiči vyjeli na spadlý strom přes celou šíři komunikace. Hasiči strom rozřezali motorovou pilou, na stejné komunikaci objevili další spadlý strom který odstranili a cestu tak zprůjezdnili. Spolupráce s HZS Náchod a Městskou policií Červený Kostelec.
Výjezd: RZA-L1 MB Sprinter (Město).

Místo události: okres Náchod - Stolín

Datum a čas ohlášení: 29.05.2020 02:37
Typ zásahu: Požár - Průmysl
Zasahovaly jednotky: JSDH Červený Kostelec (Město, Stolín, Lhota), HZS Náchod.
Popis zásahu: Při požáru výrobní linky vznikla škoda asi půl milionu korun, Dvě jednotky hasičů byly vyslány do části Stolín, kde došlo v jednom z místních podniků k požáru stroje v rámci výrobní linky. Prostory byly silně zadýmené, zásah prováděli hasiči v dýchací technice. Likvidace požáru byla ohlášena velitelem zásahu kolem 03:30 hod. Jeden ze zaměstnanců firmy byl předán do péče ZZS, nadýchal se zplodin hoření.
Příčinou události byla technická závada, škoda byla předběžně vyčíslena asi na půl milionu korun. Uchráněné hodnoty jsou v řádu stovek milionů korun.
Spolupráce s HZS Náchod, ZZS Náchod, Městská policie Červený Kostelec a Policií ČR.
Výjezd: CAS 20 TATRA (Město), RZA-L1 MB Sprinter (Město), CAS 30 SCANIA (Lhota).

Místo události: okres Trutnov - Rtyně v Podkrkonoší, ul. V Poli

Datum a čas ohlášení: 28.06.2020 02:53
Typ zásahu: Dopravní nehoda - Zranění
Zasahovaly jednotky: JSDH Červený Kostelec (Město), HZS Náchod.
Popis zásahu: Jednotky vyjeli na dopravní nehodu jednoho osobního automobilu které při přejíždění přejezdu P5467 sjelo z komunikace do náspu pod kolejiště, vozidlo částečně zasahovalo do kolejiště a tak na trati musel byt zastaven provoz do doby než se vozidlo podařilo za pomocí automobilového navijáku vytáhnout zpět na komunikaci, událost se obešla bez zranění osob, na místo byla také vyslaná SŽDC Nymburk. Spolupráce s HZS Náchod, Policií ČR a Městskou policií Červený Kostelec a Policií ČR.
Výjezd: RZA-L1 MB Sprinter (Město), CAS 20 TATRA (Město).

Místo události: okres Náchod - Žernov

Datum a čas ohlášení: 01.08.2020 00:09
Typ zásahu: Požár - Průmysl
Zasahovaly jednotky: JSDH Červený Kostelec (Město,Stolín, Lhota), JSDH Česká Skalice, HZS Jaroměř,JSDH Žernov, HZS Náchod.
Popis zásahu: Vzniklá škoda byla předběžně stanovena na pět milionů korun.
Celkem pět jednotek hasičů zasahovalo u nočního požáru skladovací haly v Žernově na Náchodsku.
Událost byla na operační středisko hasičů nahlášena v sobotu několik minut po půlnoci. Na místo vyjeli profesionální hasiči z Jaroměře a Náchoda a dále jednotky sboru dobrovolných hasičů z české Skalice, Červeného Kostelce a Žernova. Na místě bylo zjištěno, že se jedná o požár zemědělské skladovací haly o rozměrech zhruba dvacet pět na deset metrů. V době příjezdu hasičů byla budova již zachvácena plameny. Hasiči nasadili na hašení čtyři vodní proudy včetně hašení z výškové plošiny a zhruba za hodinu a půl požár zcela uhasili. Oheň zničil střechu haly a dřevěné konstrukce, zčásti shořely také uskladněné balíky slámy. Hasičům se podařilo zachránit několik zemědělských strojů zaparkovaných v jedné části haly a kromě hašení samotné haly se zaměřili také na ochranu okolních objektů. Slámu hasiči následně vyváželi z haly a dohašovali až do sobotních ranních hodin.
Příčina události je v šetření, vzniklá škoda byla předběžně stanovena na pět milionů korun. během události nebyl nikdo zraněn.

Místo události: okres Náchod - Červený Kostelec, ul. Přemyslova

Datum a čas ohlášení: 11.08.2020 08:42
Typ zásahu: Požár - Nízké budovy
Zasahovaly jednotky: JSDH Červený Kostelec (Město,Stolín, Lhota), HZS Náchod.
Popis zásahu: Hasiči vyjeli na požár chatky nacházející se v lese. Při příjezdu první jednotky byla celá chata zasažená požárem, který se začal rozšiřovat do přilehlého lesa. Hasiči nasadili první proud C proti šířícímu se požáru lesa a druhý proud D pro hašení samotné chatky. Spolupráce s HZS Náchod, Policií ČR a Městskou policií Červený Kostelec.
Výjezd: CAS 20 TATRA (Město), RZA-L1 MB Sprinter (Město), CAS 24 Š706 RTHP (Stolín), CAS 30 SCANIA (Lhota).

Nepříjemné a smutné jsou výjezdy, kdy se občané v těžké životní situaci rozhodnou ukončit svůj život skokem pod vlak.

Místo události: okres Náchod - Lhota za Červeným Kostelcem

Datum a čas ohlášení: 10.10.2020 08:56
Typ zásahu: Dopravní nehoda - Železniční
Zasahovaly jednotky: JSDH Červený Kostelec (Město), HZS Náchod, HZS SZDC Nymburk.
Popis zásahu: Hasiči vyjeli na nehodu na železniční přejezd kde došlo ke střetu osoby s vlakem. Po příjezdu jednotky na místo bylo zjištěno, že osobě nebylo již pomoci a na místě vážným zraněním podlehla. Spolupráce s HZS Náchod, HZS SZDC Nymburk, ZZS Náchod a Policií ČR.
Výjezd: RZA-L1 MB Sprinter (Město), CAS 20 TATRA (Město).

Místo události: okres Náchod - Červený Kostelec, Olešnice

Datum a čas ohlášení: 20.10.2020 06:52
Typ zásahu: Dopravní nehoda - Železniční
Zasahovaly jednotky: JSDH Červený Kostelec (Město), HZS Náchod, HZS SZDC Nymburk.
Popis zásahu: Hasiči vyjeli na nehodu na železniční přejezd kde došlo ke střetu osoby s vlakem. Po příjezdu jednotky na místo bylo zjištěno, že osobě nebylo již pomoci a na místě vážným zraněním podlehla. Ve vlaku cestovalo 16 osob všechny osoby byli nezraněné, Hasiči pomohli s transportem osob z vlaku do autobusu. Spolupráce s HZS Náchod, HZS SZDC Nymburk, ZZS Náchod, Policií ČR a Koroner.
Výjezd: RZA-L1 MB Sprinter (Město), VEA VW (Město).

Místo události: okres Náchod - Červený Kostelec, ul. Husová

Datum a čas ohlášení: 18.11.2020 16:21
Typ zásahu: Dopravní nehoda - Zranění
Zasahovaly jednotky: JSDH Červený Kostelec (Město).
Popis zásahu: Jednotka vyjížděla na požár do Lhoty za Červeným Kostelcem, na křižovatce Gen. Kratochvíla x 17. Listopadu došlo k dopravní nehodě naší CAS 20 Tatra s osobním vozidlem. Hasiči poskytli předlékařskou pomoc osobě z osobního vozidla která utrpěla lehčí zranění od pásu, na místo si jednotka vyžádala ZZS Náchod která zraněnou osobu odvezla do nemocnice, hasiči u vozidla provedli protipožární opatření a zasypala uniklé provozní kapaliny sorbentem. Po zdokumentovaní policií hasiči vozidlo odstrkali mimo komunikaci a hasiči tak mohli komunikaci uklidit. Spolupráce s ZZS Náchod, Policií ČR a Městskou policií Červený Kostelec.
Výjezd: CAS 20 TATRA (Město) .

Místo události: okres Náchod - Studnice, č.p. 5452

Datum a čas ohlášení: 22.11.2020 15:21
Typ zásahu: Dopravní nehoda - Železniční
Zasahovaly jednotky: JSDH Červený Kostelec (Město), HZS Náchod, HZS Hradec Králové, HZS SZDC Nymburk.
Popis zásahu: Hasiči vyjeli na železniční nehodu kde došlo ke střetu osobního automobilu s vlakem na přejezdu 5452. Po příjezdu jednotky na místo již zasahovala ZZS Náchod a Policie ČR. Ve voze cestovali tři osoby z toho dvě byly zraněné a již v péči ZZS Náchod a tak hasiči provedli proti požární opatření u OA a také prošli vlak ve kterém cestovalo 80 osob, všechny osoby byly nezraněné. Hasiči pomohli s transportem osob z vlaku do autobusu. Spolupráce s HZS Náchod, HZS Hradec Králové, HZS SZDC Nymburk, ZZS Náchod, Policií ČR.
Výjezd: RZA-L1 MB Sprinter (Město), CAS 20 TATRA (Město).

A toto je poslední výjezd roku 2020.

Místo události: okres Náchod - Červený Kostelec, ul. Borek

Datum a čas ohlášení: 29.12.2020 21:35
Typ zásahu: Záchrana osob - AED
Zasahovaly jednotky: JSDH Červený Kostelec (Město).
Popis zásahu: Hasiči byli přivoláni na žádost KOS ZZS Hradec Králové na záchranu osoby s využitím automatizovaného externího defibrilátoru (AED). Hasiči poté pomohli s naložením pacienta do sanitního vozu který jej převezl do nemocnice. Spolupráce s Městskou policií Červený Kostelec a ZZS Náchod.
Výjezd: RZA-L1 MB Sprinter (Město).