Historie sboru - rok 2017

Valná hromada SDH Červený Kostelec pátek 13.1.2017

První společenskou akcí roku je vždy Valná hromada sboru. Letos se konala v pátek 13. ledna, v termínu, který mnozí považují za nešťastný to den. Předem uvádím, že vše dopadlo bez problémů.

Jako každý rok i tentokrát proběhla před samotnou slavnostní schůzí mnohá sezení výboru, na kterých se projednával program schůze, pozvánky hostů a další organizační záležitosti. Mimo jiné i pohoštění přítomných. Po loňském úspěchu s nabídnutým guláškem jsme se rozhodli pro neméně úspěšnou variantu – řízek a bramborový salát. Řízky jsme si nechali zhotovit a doručit od jedné firmy, salát jsme jako minule připravili sami ve zbrojnici. Práci nám usnadnil Pepa Záliš zajištěním vařených bramborových kostek. Tentokrát jsme se ani nedohadovali, kdo a co by přidal či nedal, za 2 hodiny bylo asi 15 kg salátu namícháno. A byl fakt dobrý.

Valná hromada proběhla za přítomnosti pouhých 35 členů sboru ( nutno upozornit, že povětrnostní podmínky a množství sněhu zabránily mnoha starším v účasti ), ale i 19 hostů, kteří nás přišli podpořit v naší práci. Mezi hosty byl přítomen starosta města p. Rostislav Petrák, který ve svém příspěvku poděkoval hasičům za práci pro město a jeho občany, dále velitel HZS br. Pavel Čižmář, který ve svém příspěvku poděkoval členům výjezdové skupiny za vysoce odbornou práci při akcích. Přítomni byli i přátelé z partnerských sborů z polského Stolce a českých Radvanic a dále pak sborů okrsku, konkrétně Stolína, Lhoty a Horního Kostelce.

Během programu schůze přítomní vyslechli zprávy starosty sboru, velitele JPO II., vedoucích mladých hasičů a člena soutěžního družstva dospělých, dále byli vyznamenáni aktivní členové sboru.

Po ukončení schůze a večeři setrvali přítomní členové a hosté u společného stolu ještě několik hodin při společenské diskuzi a zábavě s pohoštěním, které připravily naše manželky.

Závěrem několik postřehů z této akce. Příjezd polských kamarádů ke zbrojnici byl spojen s šokem ze sněhových bariér. U nich asi 3 cm sněhu. Následná projížďka jejich členů okolím města v cisterně - bílo vlevo, vpravo, všude ( sníh ). Tradičně výborná polsko – radvanicko- kostelecká atmosféra u stolu. Taneček. A pak hodně po půlnoci odjezd hostů.

Následoval odchod domů, zasloužilý odpočinek a pak? Nečekejte překvapení – nutný úklid a návrat do reality všedních dnů.

Výroční schůze okrsku Červený Kostelec

V pátek 3. února jsme zajistili konání okrskové výroční schůze v prostorách naší společenské místnosti. Na přání starosty okrsku br. Záliše jsme se zhostili přípravy této akce včetně pohoštění. Pozváni byli zástupci všech 12 sborů v plánovaném počtu 48 účastníků, dále pak hosté za OSH a starosta města. Celkem se tedy očekávala účast asi 55 přítomných.

Týden před termínem akce jsme objednali 70 ks pikantních klobás, které jsme se po dohodě s vedením okrsku rozhodli nabídnout. Další to významná změna proti tradičnímu „ Pavlišovu “ v dosavadním tradičním místě konání – ve Stolíně.

Samotné schůze se nakonec nezúčastnili zástupci SDH Řešetova Lhota ( z pracovních důvodů), dále pak ani zástupci OSH pro závadu na autě, takže jediným hostem schůze byl starosta města p. Rostislav Petrák. Své zprávy přednesli starosta a velitel okrsku, starosta města poděkoval hasičům za jejich práci pro občany města a podal informace ohledně plánované návštěvě prezidenta republiky v našem městě. V následné diskuzi zástupci přítomných sborů přečetli krátké zhodnocení své činnosti za rok 2016. V ten okamžik personál kuchyně a obsluha začali roznášet pohoštění, které snad nikoho neurazilo. Klobásy byly svojí velikostí „ jaké svět neviděl „ a snad i chutnaly. Po ukončení schůze se ještě nějaký čas posedělo a povídalo.

Poděkování všem, kteří se zapojili do organizace této akce.

Společné setkání vedoucích mládeže oblastí Hronovska a Kostelecka

Týden po okrskové schůzi, tj. v pátek 10. února, se zaplnila naše společenská místnost zástupci sborů okolí, kteří pracují s mládeží. Konalo se zde tradiční setkání vedoucích mladých hasičů s okresním vedením v čele s br. Milanem Kliglem. Hlavním bodem programu bylo sjednocení pravidel v soutěžích hry PLAMEN, seznámení se s novinkami a změnami v některých disciplínách, přístupem rozhodčích v posuzování chyb soutěžících. O tom, že práce s mládeží je náročná pro vedoucí hovoří i to, že se program protáhl na více než 3 hodiny a po celou dobu byly řešeny problémy a nejasnosti se soutěžemi spojenými.

Pořadatelé této akce (vedoucí naší mládeže Vítek a Zezulková, spolu s br. Zálišem) očekávali účast asi 40 vedoucích, nakonec se sešlo kolem 30 přítomných bratrů a sester. Bohužel se nezúčastnili zástupci některých sborů Kostelce a blízkého okolí, přestože s mládeží pracují. Po celou dobu jsme zajišťovali pro přítomné občerstvení tak, aby se u nás cítili dobře.

Výroční schůze OSP Stolec

V sobotu 4. března vyjela 6- ti členná skupina našich členů do polského partnerského Stolce, kde se konala výroční schůze místních hasičů. Delegaci tentokrát vedl velitel Petr Nejman a Petr Šváb, starosta zůstal doma z důvodu rekonstrukce jeho bytu. Odjezd byl naplánován a také se uskutečnil o půl páté, příjezd do Stolce bez výrazných zdržení 15 minut před 18 hodinou. Hned na začátku nás místní hasiči požádali o krátké zdržení, protože v televizi právě vrcholila soutěž družstev skokanů na lyžích na MS s favorizovanými Poláky v čele. Kolem čtvrt na sedm získali polští reprezentanti zlatou medaili a mohla začít schůze. Po projevech vedení OSP, která zhodnotila práci za rok 2016, pozdravil místní hasiče Petr Nejman. Následoval tradiční přesun do společenského sálu, tentokrát vyhřátého, kde se uskutečnila slavnostní část společného setkání. Počet míst u stolů se za poslední léta značně snížil, takže letos byl připraven pouze jeden dlouhý stůl napříč sálem. Po tradičním pohoštění dršťkovou polévkou se mladá část polských hasičů odebrala na diskotéku, mnozí starší opustili sál nebo někteří ani nedorazili pro zranění ( Janusz a zlomené koleno ). Ve značně sníženém počtu přítomných proběhlo několik společenských pohovorů s přípitkem a program byl ukončen z naší strany odjezdem před 22 hodinou. Všichni se v pořádku vrátili ještě před půlnocí domů.

Turnaj ve stolním tenise 2017

V sobotu 11. listopadu jsme uspořádali tradiční turnaj ve stolním tenise „ O pohár starosty sboru“. Tento turnaj pořádáme pro zájemce z řad hasičských sborů okrsku, blízkého okolí, po tři roky i pro naše hasičské přátele ze Stolce a nakonec i pro příznivce tohoto sportu z řad veřejnosti.

Vzhledem k dříve získaným zkušenostem z let minulých, ale i zásluhou současné moderní hasičské techniky, které neunikají provozní kapaliny, jsme přípravu turnaje zahájili až v pátek 10. listopadu úklidem garáže ( sportoviště). Starosta sboru zajistil nákup občerstvení a zhotovil tabulky, Mirek Bílý s ženou nakoupili potraviny. Pravda, letáky a pozvánky byly roznášeny už měsíc předem. Vše bylo na 18 hodinu připraveno, ostatní se doladí podle počtu zúčastněných hráčů.

Sobota ráno. Rychlý výjezd techniky, aby se nevyvětralo teplo a očekávání příchozích k přihlášení se do turnaje. Připravili jsme stoly, zaktivovali kuchyni, narazili soudek. K 9 hodině se zapsalo 15 hráčů, z toho 5 z Polska. Následovalo přivítání zúčastněných jménem starosty sboru, dále pak rychlé rozlosování do skupin a turnaj mohl být zahájen.

Celý turnaj jednotlivců trval přes základní skupiny a další následné rozlosování do půl druhé odpoledne. Během celého turnaje bylo odehráno na 3 soutěžních stolech celkem 47 zápasů na 3 vítězné sety, takže v součtu 162 setů. Některé zápasy byly od začátku jednoznačné a o vítězi nebylo pochyb, jiné však přinesly zajímavou a pro několik přítomných diváků i pohlednou hru. Během turnaje bezvadně fungovala kuchyně a občerstvení, podáváno bylo kuře s knedlíkem a zelím (alias kachna) nebo desítky obr bramboráků se zelím. Vše se snědlo a to ještě v rezervě byly polské klobásy.

O půl druhé starosta mohl ukončit turnaj vyhlášením výsledků. Vítězem turnaje se stal Zdeněk Rosa. Vítězem turnaje z řad hasičů a již podruhé majitelem poháru se stal Karel Mýl (SDH Horní Kostelec) a třetí v pořadí byl Jožka Ligač (dříve SDH Lhota). Turnaje se zúčastnili zástupci těchto sborů – Stolín, Horní Kostelec, Stolec a hlavně 4 domácí zástupci, z nichž nejlepší byl z hlediska umístění Streubel Petr. Každý účastník si odnesl cenu za svůj výkon, všechny ceny měly dlouhodobou trvanlivost a v rodinách našly své užití.

Turnaj i po základní části pokračoval domluvenou česko – polskou čtyřhrou a hlavně posezením při skleničce, kdy padly i jazykové bariéry. O půl páté jsme se rozloučili s polskými kolegy a po úklidu jsme unaveni po těle , ale s dobrou náladou odešli domů.

Dík všem, kteří přispěli ke zdárnému průběhu turnaje, který podle názoru zúčastněných je třeba zachovati po léta další.

JPO II.

Výjezdová jednotka měla po celý rok 2017 dost práce. Nejen pravidelná údržba techniky, potřebná cvičení práce s technikou nebo opakování si zásad první pomoci a zákroků při dopravních nehodách nebo jiných událostech, ale i více než 100 výjezdů, to vše zaměstnávalo členy JPO II. Výjezdy byly především k dopravním nehodám, požárům, dále pak k záchraně osob s využitím AED, otevírání bytů, úniky plynů či nebezpečných látek atd.

Přikládáme výběr některých událostí, kterých jsme se účastnili:

Únik nebezpečných látek - Do ovzduší - 30.1.2017 08:38

okres Náchod - Červený Kostelec, ul. 17. Listopadu 1146

Hasiči vyjeli do místního zlatnictví kde došlo k úniku nebezpečné látky (Kyanovodíku). Před příjezdem jednotek byla jedna osoba odvezena do nemocnice, protože se při úniku nadýchala výparů. Hasiči pracovali v dýchací technice a v protichemických oblecích. Hasiči uniklý kyanovodík odebrali do nádob a zamezili dalšímu úniku. Spolupráce s Městskou policií Červený Kostelec Policií ČR a HZS Náchod.

Dopravní nehoda - Uvolnění komunikace - 25.2.2017 11:45

okres Náchod - Zábrodí x Končiny, silnice 30310

Hasiči vyjeli na dopravní nehodu jednoho nákladního vozidla a jednoho osobního automobilu. Hasiči čtyřem osobám poskytli předlékařskou pomoc a následně je předali ZZS Náchod, která je převezla na další vyšetření do nemocnice. Hasiči poté pomohli s naložením aut na odtahovou službu. Hasiči komunikaci uklidili a poté se vrátili zpět na základnu. Spolupráce s HZS Náchod, ZZS Náchod, Městskou policií Červený Kostelec a Policií ČR.

Požár - Nízké budovy - 14.3.2017 03:30

okres Náchod – Stárkov

Při příjezdu hasičů hořelo v půdním prostoru bytového domu a požár se šířil i na střešní konstrukci. Z domu museli být evakuováni nájemníci z pěti bytových jednotek. Všichni se dostali bezpečně ven a nikdo nebyl zraněn. Hasiči zjistili ohnisko požáru u komínového tělesa, kde byly později zjištěny zazděné trámy. Požár, který zasáhl plochu zhruba deset krát sedm metrů dostali pod kontrolu deset minut po čtvrté hodině ráno. Rozebrání části podlahy kolem komínového tělesa a dohašení ohnisek pokračovalo až do 06:24 hodin, kdy byl požár zlikvidován. Oheň částečně poškodil dřevenou střešní konstrukci a celý půdní prostor. Hmotná škoda byla předběžně vyčíslena na 480 tisíc korun, uchráněné hodnoty činí 6, 750 tisíc korun. (zdroj: HZS KHK) Spolupráce s HZS Náchod, JSDH Stárkov, JSDH Jívka.

Dopravní nehoda - Úklid vozovky - 14.6.2017 06:35

okres Náchod - Stolín x Červená Hora, silnice 3049

Hasiči vyjeli na dopravní nehodu jednoho osobního automobilu a dodávkového vozidla. Po příjezdu jednotek bylo průzkumem zjištěno, že se jedná o dopravní nehodu tří vozidel. Osobního automobilu, dodávkového vozidla a nákladního vozidla. Při dopravní nehodě se lehce zranila jedna osoba. Hasiči jí poskytli předlékařskou pomoc a poté jí předali ZZS Náchod, a ta pacienta odvezla do nemocnice na podrobnější vyšetření. Hasiči zajistili u vozidel protipožární opatření a zasypali provozní kapaliny sorbentem a komunikaci uklidili. Spolupráce s Policií ČR, Městskou policií Červený Kostelec, HZS Náchod a ZZS Náchod.

Záchrana osob a zvířat - Zasypané, Zavalené - 14.7.2017 10:31

okres Náchod - Červený Kostelce, ul. Jiráskova

Hasiči vyjeli na zavalenou osobu v areálu bývalé Textonie. Po příjezdu hasičů na místo bylo zjištěno, že osoba již není zavalená. Kolegové pomohli zavalenou osobu vytáhnout zpod dřevěného panelu. Hasiči se ZZS Náchod poskytli zraněné osobě předlékařskou pomoc a pacienta naložili do vákuové matrace. Po vyšetření ZZS Náchod byl naložen do LZS a přepraven do Hradecké nemocnice na kompletní vyšetření. Spolupráce s HZS Náchod, ZZS Náchod, LZS Hradec Králové, Městskou policií Červený Kostelec a Policie ČR.

Požár - Nízké budovy - 29.8.2017 22:04

okres Trutnov - Rtyně v Podkrkonoší, ul. Na Veselce

V úterý dne 29.8. krátce po desáté hodině večer byl na operační středisko Královéhradeckých hasičů oznámen požár rekreační chalupy ve Rtyni v Podkrkonoší – Veselce na Trutnovsku. Na místo události bylo povoláno celkem šest jednotek hasičů z územních odborů Trutnov, Náchod a Hradce Králové, konkrétně se jednalo o profesionální jednotky Trutnov, Náchod a Hradec Králové a jednotky sboru dobrovolných hasičů z Úpice, Červeného Kostelce a Rtyně v Podkrkonoší. Hasiči s těžkou mobilní technikou museli nejprve překonat náročný terén, protože objekt se nacházel v odlehlé lokalitě v lese na kopci.Při příjezdu na místo bylo zjištěno, že požárem je již zcela zasažena střešní konstrukce dvoupatrové chalupy a jedná se tedy o požár většího rozsahu. Dva obyvatelé domu se nezranění nacházeli mimo objekt. Pro likvidaci požáru bylo nasazeno několik vodních proudů, hasiči zasahovali v dýchacích přístrojích. Oheň zničil střešní konstrukci, zasáhl půdní prostory, okna, dveře, poškozen byl také strop v prvním nadzemním podlaží, vybavení chalupy v přízemí, dřevěný přístřešek atd. Přímá škoda způsobená požárem byla hasičským vyšetřovatelem předběžně odhadnuta na částku dva miliony korun, uchráněné hodnoty (osobní automobil, garáž, nářadí atd.) ve výši dvě stě tisíc korun. Příčinou události bylo nedbalostní jednání majitelky objektu. Od kamen na pevná paliva, které se nacházely vně budovy, došlo vlivem sálavého tepla ke vznícení palivového dříví, uskladněného v bezprostřední blízkosti kamen. Odsud se pak požár rozšířil na střešní konstrukci přístavku a střechu chalupy. Na místě zůstávala až do středečního rána místní jednotka hasičů, která zajišťovala dohled nad požářištěm. (zdroj: HZS KHK) Spolupráce s HZS Náchod, HZS Trutnov, HZS Hradec Králové, JSDH Úpice, JSDH Rtyně v Podkrkonoší a ZZS Trutnov.

Záchrana osob – AED - 22.10.2017 13:26

okres Náchod - Červený Kostelec, ul. Náchodská

Hasiči byli přivoláni k resuscitaci pacienta za pomocí automatizovaného externího defibrilátoru (AED). U osoby se podařilo obnovit životní funkce a po stabilizovaní byla odvezena ZZS Náchod do nemocnice. Spolupráce s ZZS Náchod, LZS Hradec Králové, Městská policie Červený Kostelec, Policie ČR.

Požár nízké budovy - 16.12.2017 09:52

okres Trutnov - Rtyně v Podkrkonoší, ul. Úpická

Jednotka vyjela na požár zděné stodoly. Po příjezdu bylo zjištěno, že požárem byla zasažena celá budova a bylo potřeba ochránit připojené objekty. Pro likvidaci požáru bylo nasazeno několik proudů C. Při práci se jeden z hasičů zranil a byl převezen ZZS do nemocnice Trutnov. Spolupráce s HZS Náchod, JSDH Rtyně v Podkrkonoší, PČR, ZZS Trutnov.

Chata „U sv. Floriána“ - nová kuchyně

V posledních 7 letech se uskutečnily na naší chatě čtyři významné investiční akce. Nejprve jsme řešili otázku odpadních vod vybudováním 3 – komorového septiku s pískovou filtrací, dále jsme vyměnili okna za plastová, pak jsme přešli na nový způsob vytápění chaty ( elektrické topení dálkově ovládané) a nedávno jsme zafinancovali odvodnění prostorů kolem chaty a zpevnění příjezdové cesty. Kromě těchto čtyř akcí jsme každý rok prováděli údržbářské práce ( úklid, malování, nákup židlí aj.). V letošním roce jsme se rozhodli investovat nemalou částku do zhotovení nové kuchyně. Ta původní už neodpovídala představám naší nabídky uživatelům chaty, byla nepraktická, zastaralá a nevzhledná.

Myšlenka přestavby kuchyně padla na jednání výboru sboru na jaře. Potvrzením, že máme dostatek finančních prostředků na realizaci, jsme přešli k oslovení několika firem s nabídkou provedení práce a finančním ohodnocením. Přišlo několik nabídek, ze kterých jsme po uváženém rozhodování přistoupili na nabídku firmy p. Janka. Majitel firmy po prohlédnutí prostor kuchyně a s přihlédnutím na naše požadavky vypracoval potřebnou dokumentaci, kterou jsme na několika společných sezeních ještě upravili. Vše připraveno, domluveno, zbývalo domluvit termín realizace tak, aby firma zakázku pořídila zhotovit a my měli čas na předělání veškerých sítí ( odpady, elektrika, voda atd.). Navíc nalézt termín, kdy je na chatě volno. I to se podařilo. Šibeniční termín. Termín zahájení akce byl stanoven na 1.října a ukončení na 20. října.

Již 1. října vyráží na chatu 10- členná parta bouračů. Poslední z řad návštěvníků chaty opouští prostory o půl druhé odpoledne, okamžitě je zahájena likvidace nábytku z prostor kuchyně, osekání obkladů a odvoz veškerého zařízení. V pátek 6. října nastupuje parta, která během víkendu zajistila veškeré elektrorozvody, přepojení vody a odpadů a nové obklady. Ve středu další týden jsou oštukována místa, kde bylo provedeno nové vedení elektřiny a vody, druhý den nastoupila firma na podlahu, následně další parta provedla úklid, aby v pátek bylo položeno linoleum a odpoledne mohlo následovat vymalování prostor kuchyně. Časový mazec. V pondělí 16. října odpoledne a večer kompletují 3 naši členové elektriku. Úterý a středu má firma vyčleněnou pro samotnou kompletaci nábytku a montáž zařízení. Ve středu odpoledne jsme převzali zhotovenou kuchyň od firmy a ve čtvrtek následoval konečný úklid. Celá akce je ukončena ve čtvrtek 19. října ve večerních hodinách. V pátek nastupují noví rekreanti ( Petr Šváb s rodinou, kteří ještě napravují drobné nedodělky – prach všude ).

Akce, náročná na návaznost jednotlivých prací, se nakonec zdařila. Finančně nás stála přes 200 tisíc korun, ale naši rekreanti určitě tuto změnu přivítají kladně. Poděkování patří všem, kteří se od počátku v této akci zapojili.

Činnost mladých hasičů

I v roce 2017 se naši mladí hasiči pod vedením Kuby Vítka a Veroniky Zezulkové za pomoci instruktorů pečlivě připravovali na soutěže pořádané v rámci hry PLAMEN. V zimních měsících každé pondělí trénovali fyzickou zdatnost a své dovednosti v tělocvičně základní školy.

Poprvé své hasičské umění předvedli 18. února na Uzlovce v České Metuji. Poprvé vedoucí změnili taktiku a místo týmové soutěže vše vsadili na soutěž jednotlivců. A volba byla veleúspěšná. Jirka Kašpárek rozdrtil veškerou konkurenci v kategorii mladších hasičů a obsadil 1. místo. Ani ostatní nezklamali. Filip Mrkos skončil na 7. místě, Lilien Hurdálková na 11. místě a Lukáš Bílý na 12. místě. Ve starších jednotlivcích se Iveta Bílá umístila na krásném 5. místě. Na této soutěži se též uskutečnila derniéra naší legendy Ondřeje Víta, který v kategorii dorostenců obsadil 7. místo a zároveň ukončil svoji činnost u mladých hasičů a přešel k dospělým. U mladých hasičů zůstal jako instruktor společně s Honzou Škodou.

Ve dnech 24. - 26. února jsme zorganizovali přespání ve zbrojnici. První den jsme vlakem zavítali do Hradce Králové, kde jsme se vyřádili v Tongu. Druhý den jsme v hasičárně absolvovali intenzivní kondiční trénink a přípravu na další soutěže.

Dne 8. dubna se v Rožnově konal závod ZPV. Do této soutěže jsme vyslali jedno družstvo mladších, které se umístilo na pěkném 3. místě. Umístění mohlo být ještě lepší, kdyby naše diabolky při střelbě neodnášel nevyzpytatelný vítr. Další soutěží ZPV, která se konala 15. dubna v Nahořaneche se opět zúčastnilo družstvo mladších a opět se umístilo na krásném 5. místě.

V jarním kalendáři soutěží následovala soutěž v Nízké Srbské, kde se nám většinou nedaří. Ani letošní pokus se nazdařil, ale pouze vinou neplatného pokusu v útoku. Takže celkově až 8. místo.

Zlepšit reputaci jsme chtěli na „ domácí“ soutěži na Bohdašíně, která se konala 20. května. Ale ani tady nám sv. Florián nepřál a i přes úspěšný pokus v útoku to nestačilo na lepší než 8. místo.

Tím jsme ukončili úspěšnou jarní část soutěží.

Po prázdninách jsme naši činnost zaměřili na řádnou přípravu. Tradičně každoročně odjíždíme na několikadenní pobyt na naši chatu v Horní Malé Úpě. Letos jsme vyrazili 16. listopadu a na horách nás čekalo opravdové zimní překvapení. Moře sněhu, kterým jsme prošlapávali cestičku z parkoviště na chatu zatěžkáni batohy, ale kterého jsme si opravdu denně užívali při všemožných radovánkách. K tomu denně uzlování a poznávání značek, hry a zábava. S organizací 4- denního pobytu pomohl Jirka Rudolf.

Poslední naší soutěží byl tradiční Mikulášský trojboj ve Rtyni v Podkrkonoší, které se konalo 9. prosince. Náš tým mladších hasičů se vrhl do soutěže s plnou vervou a skončil na krásném 2. místě za Velichovkami.