Historie sboru - rok 1999

Na valné hromadě, která se uskutečnila 18. ledna v naší zbrojnici, jsme společně s přítomnými hosty a zástupci SDH Radvanice a okolních sborů vyhodnotili na činnost bohatý předcházející rok.

Bohužel hned v únoru opustil naše řady Jiří Lokvenc, syn dlouholetého velitele a starosty, který zemřel ve věku 78 let. Byl nejen dobrým hasičem a kamarádem, ale také šikovným řemeslníkem, který vyrobil mnohý nábytek a doplňky na naší chatu. To však nebyl konec ztrátám v členské základně.

Dne 1. dubna po delší nemoci zemřel dlouholetý člen sboru Jan Dobranský, který se významně po mnoho let podílel na činnosti sboru a budování naší chaty.

V dalších měsících probíhala pravidelná příprava členů sboru, údržba techniky a občas jsme vyjížděli k méně závažným událostem. Naše soutěžní družstvo reprezentovalo hasiče okrsku na dalším setkání Kostelců, které se uskutečnilo v Kostelci na Hané. Tyto soutěže mají většinou netradiční pravidla a jsou spíše pořádány pro pobavení diváků a jako příležitost k setkání, takže umístění není to rozhodující. Ostudu jsme hasičům a městu určitě neudělali.

Při našem sboru byla založena výjezdová jednotka zařazená do integrovaného záchranného systému – JPO II. Členové jednotky prošli mnoha školeními, jednalo se o vyškolení velitelů zásahu nebo řidičů. Toto zařazení zvýšilo požadavky na členy nejen po stránce odborné, ale s ohledem na nutnost držení pohotovostí i po stránce časové. Zřizovatelem jednotky se stal MÚ v Červeném Kostelci.

V září jsme se rozloučili s dalším členem, který nás opustil. Ve věku 71 let zemřel Josef Pich.

Na podzim se uskutečnil tajný výlet, který opět zorganizoval Pfeiffer Luboš st. A Ságner Radek. Navštívili jsme okolí Dvora Králové a později Havlovice a hvězdárnu v Úpici. Tajný výlet byl zakončen tancem a zábavou ve Rtyni za přítomnosti přátel z Havlovic, Radvanic a Kusnachtu. Opět jsme v rámci okrskového plánu uspořádali 2 turnaje ve stolním tenise a účastnili se tradičních soutěží ve Stolíně a Horní Radechové.

Významnou událostí podzimu bylo překvapení, které nám připravilo partnerské město Küsnacht a jeho představitelé. Již delší dobu jsme na MÚ požadovali zahrnout do rozpočtových položek města částku na zajištění nového dopravního vozidla, protože současný vůz AVIE DA 12 byl z technického hlediska již nepouživatelný a jízda s ním nebezpečná. Zajistit potřebnou částku se však v napjatém rozpočtu nedařilo. V tomto stádiu jednání přichází nečekaná pozornost ve formě šeku v hodnotě 1 milionu korun určená konkrétně na pokrytí našeho požadavku. Další kroky následovaly rychle za sebou, krátké rozhodování o typu a značce a posléze návštěva specializované prodejny. Během necelých dvou měsíců vedle cisterny CAS 25 parkuje v naší garáži nový dopravní vůz pro 9 osob s prostorem pro techniku značky VW TDI. Vůz určený k dopravě hasičů k událostem a pro potřeby dopravy mládeže na soutěže.

V průběhu celého roku vyjížděla naše jednotka celkem k 10x k požárům, 11x k technické pomoci, 4x k dopravní nehodě, 1x k olejové havárii a 1x k technickému zásahu. Jeden výjezd byl vyhodnocen jako planý poplach. Uskutečnilo se také jedno společné okrskové námětové cvičení.

Znovu po celý rok probíhala činnost mladých hasičů, na začátku roku máme v evidenci 14 žáků. Družstvo je již vedoucími přihlášeno do okresního kola hry Plamen. Po tradičním pololetním pobytu na horách, který se znovu vydařil i zásluhou samotných žáků, kteří byli schopni vymyslet celovečerní program pro vedoucí, probíhala pravidelná příprava na soutěže. Po náročné přípravě vedoucí očekávali dobré výsledky, ale jak v Šonově u Nového Města v závodě všestrannosti, tak v Nízké Srbské při hasičských disciplínách družstvo neuspělo. Teprve na „domácí“ půdě na Bohdašíně, před zraky známých, se blýsklo na lepší časy. Po čtyřech disciplínách: štafetě 4x60m, štafetě dvojic, útoku s vodou a útoku se džberovkou se naše družstvo umístilo na pěkném 12. místě. Na sklonku roku jsme se poprvé zúčastnili soutěže ve Rtyni, kde místní hasiči pořádali Mikulášský trojboj. Soutěž ve třech disciplínách, tj. ve štafetě vázání uzlů, štafetě rozkulování hadice na cíl a poznávání značek, pro nás dopadla dobře s celkovým 8. umístěním.